Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5291 af 10248
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

8.8.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette testamente er under udarbejdelse.
Bertel Thorvaldsens første testamente af 8.8.1830.

Se original [Translation]

Copie

Ved nærværende lovformelige Dokument, som indeholder min sidste ufravigelige Villie, med Hensyn til Bestemmelsen af, hvad jeg efter min Død efterlader mig, fastsætter jeg som følger:

§ 1.

Til Gavn for Konst og Videnskabelighed i Danmark, skienker jeg til Kiøbenhavn alle mine samtlige Konstsager, bestaaende i:

a) Malerier.
b) Tegninger.
c) Kobberstik.
d) Medailler.
e) Udskaarne Stene og antike Guldsmykker.
f) Paster.
g) Bronzer.
h) Etruriske Vaser og Terracotter.
i) Min Bogsamling.
k) Ægyptiske Oldsager.

§ 2.

Det er min Villie, at disse Konstsager udgiøre et Museum for sig selv, som fører mit Navn, og som hverken maa forøges med fremmede Samlinger, eller under hvilketsomhelst Paaskud deles eller lide nogen Formindskelse.

§ 3.

Af Staden Kiøbenhavn bør anvises til dette Museum et passende særskilt Locale, hvorved maa tages Hensyn paa Sikkerhed imod Ildsvaade.

§ 4.

For at besee Museet, bør fastsættes en liden Indgangspriis, og de derved indkomne Penge anvendes til at lønne en Opsynsmand. Konstnere erlægge Intet.

§ 5.

Betalingssummen for de af Danmark hos mig bestilte Arbeider, tilligemed hvad jeg efterlader mig i Penge efter min Død, skal urokkeligen hensættes i Nationalbanken i Kiøbenhavn, og alene Renterne tilfalde min Datter: Elisa Sophia Charlotta og hendes Afkom.

§ 6.

Dersom min Datter skulde afgaae ved Døden, uden at efterlade noget Afkom, eller i Tilfælde, at hendes Afkom i Tiden uddøde, da er det min Villie, at ovennævnte Rentepenge anvendes til Bestillinger hos danske Konstnere, for saaledes at fremme Konsten og tillige forøge Galeriet i det af mig oprettede Museum.

§ 7.

Med Hensyn til de i mine Studier henstaaende Arbeider, skal følge en nøiere Detaille.

Albert Thorvaldsen

Rom d. 8 August 1830.

Generel kommentar

Dette er Thorvaldsens første testamente af 8.8.1830, jævnfør:

  • Thiele III, p. 417.
  • Axel Ravn: ‘Thorvaldsens Testamenter’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1938, p. 43-74.

Se også oversigten over alle Thorvaldsens testamenter.

Arkivplacering
m29 I, nr. 6
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 417-418.
Emneord
Elisa Paulsens medgift · Thorvaldsens afstøbningssamling · Thorvaldsens bogsamling · Thorvaldsens børn · Thorvaldsens børnebørn · Thorvaldsens gemmesamling · Thorvaldsens grafiksamling · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens møntsamling · Thorvaldsens testamenter · Thorvaldsens vasesamling
Personer
Nationalbanken i Kjøbenhavn
Sidst opdateret 13.09.2016 Print