Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4454 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ludvig Bødtcher 8.3.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af digtet, men kan dateres til 8.3.1828 jf. udgivelsen af Ludvig Bødtchers Samlede Digte, 1940, p. 121-122, hvor digtet i publiceret version er tilføjet følgende parentes under titlen: (Den 8de Marts 1828).

Bertel Thorvaldsen
Resumé

Festsang i seks strofer til Thorvaldsens romerske fødselsdag. Vinguden Evan påkaldes, for der skal drikkes en skål for Thorvaldsen. Billedhuggeren beskrives som en modig Jason, en lerets lyriker og en bevæget forkynder, og der udtrykkes gennem en reference til reliefferne Dagen og Natten ønske om, at han må leve længe.

Se original

Til

Thorvaldsen

Svæv Evan ned og nærm Dig til vort Sæde
Og kryst din bedste Drue blide Gud!
Pokalen skal med Ærefrygt og Glæde
Med flammende Begeistring tømmes ud!

Det gjælder ham, som bort fra Danmarks Strande
Gik som en Jason ud med Kraft og Mod
Og lagde, seirende i fjerne Lande
Den tabte gyldne Kunst for Danmarks Fod!

Det gjælder ham, som svundne Gudeslægter
Guddommeligt har tryllet frem i Leer,
Som slog sin Lyra med sin Meisel-Plecter
I høje Heltetoner med Homer!

Det gjælder ham, hvem Davids Orgeltoner
Sank dybt med Vælde i det rørte Bryst!
Som skrev i Billedet af en Forsoner
En anden Højsang fuld af Aand og Trøst!

Hans skjønne Dag vi herlig saae sig svinge
Med Blomsterfylde over Syd og Nord;
Gid Natten seent ham hæve paa sin Vinge
Bort fra en sørgende veemodig Jord!

Svæv, Evan! ned og nærm Dig til vort Sæde
Og kryst din bedste Drue, blide Gud!
Pokalen skal med Ærefrygt og Glæde,
Med flammende Begeistring tømmes ud!!

Generel kommentar

Digtet findes med få forskelle fra den her gengivne version i Ludvig Bødtchers Samlede Digte, p.121-122. Digtet er i den publicerede version tilføjet dateringen Den 8de Marts 1828 under digtets titel.

Digtet blev også trykt i Barfod, op. cit., hvor det også dateres til 8.3.1828.

Arkivplacering
m33, nr. 23
Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 94.

Emneord
Thorvaldsen og kristendommen · Thorvaldsen og musikken · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Værker
Sidst opdateret 20.03.2020 Print