8.3.1828

Afsender

Ludvig Bødtcher

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af digtet, men kan dateres til 8.3.1828 jf. udgivelsen af Ludvig Bødtchers Samlede Digte, 1940, p. 121-122, hvor digtet i publiceret version er tilføjet følgende parentes under titlen: (Den 8de Marts 1828).

Resumé

Festsang i seks strofer til Thorvaldsens romerske fødselsdag. Vinguden Evan påkaldes, for der skal drikkes en skål for Thorvaldsen. Billedhuggeren beskrives som en modig Jason, en lerets lyriker og en bevæget forkynder, og der udtrykkes gennem en reference til reliefferne Dagen og Natten ønske om, at han må leve længe.

Dokument

Til

Thorvaldsen

Svæv EvanI ned og nærm Dig til vort Sæde
Og krystII din bedste Drue blide Gud!
Pokalen skal med Ærefrygt og Glæde
Med flammende Begeistring tømmes ud!

Det gjælder ham, som bort fra Danmarks Strande
Gik som en JasonIII ud med Kraft og Mod
Og lagde, seirende i fjerne Lande
Den tabte gyldne Kunst for Danmarks Fod!

Det gjælder ham, som svundne Gudeslægter
Guddommeligt har tryllet frem i Leer,
Som slog sin Lyra med sin Meisel-PlecterIV
I høje Heltetoner med HomerV!

Det gjælder ham, hvem Davids OrgeltonerVI
Sank dybt med Vælde i det rørte Bryst!
Som skrev i Billedet af en ForsonerVII
En anden Højsang fuld af Aand og Trøst!

Hans skjønne DagVIII vi herlig saae sig svinge
Med Blomsterfylde over Syd og Nord;
Gid NattenIX seent ham hæve paa sin Vinge
Bort fra en sørgende veemodig Jord!

Svæv, Evan! ned og nærm Dig til vort Sæde
Og kryst din bedste Drue, blide Gud!
Pokalen skal med Ærefrygt og Glæde,
Med flammende Begeistring tømmes ud!!

Generel kommentar

Digtet findes med få forskelle fra den her gengivne version i Ludvig Bødtchers Samlede Digte, p.121-122. Digtet er i den publicerede version tilføjet dateringen Den 8de Marts 1828 under digtets titel.

Digtet blev også trykt i Barfod, op. cit., hvor det også dateres til 8.3.1828.

Arkivplacering

m33, nr. 23

Andre referencer

Emneord

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19.3.1803 - 1828, inv.nr. A822
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A370 Dagen, Antagelig 1815, inv.nr. A370

Kommentarer

  1. Evan er et andet navn for vinguden Bacchus, se Meyers Fremmedordbog

  2. At kryste betyder i denne sammenhæng at presse væske (druesaft) ud af, se II. kryste, betydning 3) i Den Danske Ordbog

  3. Thorvaldsens færd til Rom sammenlignes med den græske helt Jasons færd ud i verden for at hjembringe det gyldne vædderskind. Samtidig refereres der indirekte til Thorvaldsens Jason, jf. A822.

  4. Billedhuggeren Thorvaldsen beskrives som en musiker, der spiller med mejslen, ligesom man spiller med plekter på et strengeinstrument (en lyre). Dette ordvalg kan have faldet digteren let, fordi Thorvaldsen også var en habil guitarist.

  5. Den græske digter Homer, der betragtes som forfatteren til de store epos Iliaden og Odysseen.

  6. En reference til Bibelens Kong David og hans lovprisninger af Gud som en evig støtte i Salmernes Bog (Davidssalmerne). Se hertil den berømte salme 23 i Bibelen Online.

  7. Med billedet af forsoneren menes der givetvis Thorvaldsens Kristus, jf. A82.

  8. En indirekte reference til Thorvaldsens relief Dagen, jf. A370.

  9. En indirekte reference til Thorvaldsens relief Natten, jf. A369.

Sidst opdateret 20.03.2020