The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4454 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Bødtcher 8.3.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af digtet, men kan dateres til 8.3.1828 jf. udgivelsen af Ludvig Bødtchers Samlede Digte, 1940, p. 121-122, hvor digtet i publiceret version er tilføjet følgende parentes under titlen: (Den 8de Marts 1828).

Bertel Thorvaldsen
Abstract

Festsang i seks strofer til Thorvaldsens romerske fødselsdag. Vinguden Evan påkaldes, for der skal drikkes en skål for Thorvaldsen. Billedhuggeren beskrives som en modig Jason, en lerets lyriker og en bevæget forkynder, og der udtrykkes gennem en reference til reliefferne Dagen og Natten ønske om, at han må leve længe.

See Original

Til

Thorvaldsen

Svæv Evan ned og nærm Dig til vort Sæde
Og kryst din bedste Drue blide Gud!
Pokalen skal med Ærefrygt og Glæde
Med flammende Begeistring tømmes ud!

Det gjælder ham, som bort fra Danmarks Strande
Gik som en Jason ud med Kraft og Mod
Og lagde, seirende i fjerne Lande
Den tabte gyldne Kunst for Danmarks Fod!

Det gjælder ham, som svundne Gudeslægter
Guddommeligt har tryllet frem i Leer,
Som slog sin Lyra med sin Meisel-Plecter
I høje Heltetoner med Homer!

Det gjælder ham, hvem Davids Orgeltoner
Sank dybt med Vælde i det rørte Bryst!
Som skrev i Billedet af en Forsoner
En anden Højsang fuld af Aand og Trøst!

Hans skjønne Dag vi herlig saae sig svinge
Med Blomsterfylde over Syd og Nord;
Gid Natten seent ham hæve paa sin Vinge
Bort fra en sørgende veemodig Jord!

Svæv, Evan! ned og nærm Dig til vort Sæde
Og kryst din bedste Drue, blide Gud!
Pokalen skal med Ærefrygt og Glæde,
Med flammende Begeistring tømmes ud!!

General Comment

Digtet findes med få forskelle fra den her gengivne version i Ludvig Bødtchers Samlede Digte, p.121-122. Digtet er i den publicerede version tilføjet dateringen Den 8de Marts 1828 under digtets titel.

Digtet blev også trykt i Barfod, op. cit., hvor det også dateres til 8.3.1828.

Archival Reference
m33, nr. 23
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 94.

Subjects
Thorvaldsen and Christianity · Thorvaldsen and Music · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Works
Last updated 20.03.2020 Print