Tilbage til T

Thorvaldsen og kristendommen

Se også: Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Græsk over for kristen mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, kristen mytologi · Tegninger, kristen mytologi

16.4.1787

Christian Frederik Høyer

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens konfirmationsbevis.

2.11.1804

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart meddeler, at Thorvaldsens portrætbuster af ham selv og Jacqueline Schubart, A718 og A719...

22.5.1811

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, C.R.W. Wiedemann

Bertel Thorvaldsen

C.R.W. Wiedemann skriver til Thorvaldsen for at bede ham udføre et gravmæle over sin niece August...

13.4.1814

Bertel Thorvaldsen

Herman Schubart

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

2.11.1817

B.S. Ingemann, Børge Henrik Knap

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

13.12.1817

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt

Kristendommens historie er for Humboldt at se ikke noget velvalgt emne for billedhuggerkunsten; h...

14.3.1818

Per Daniel Amadeus Atterbom

Erik Gustaf Geijer

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

25.5.1818

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Efter 11.10.1818

B.S. Ingemann

Bertel Thorvaldsen

Uddrag af Ingemanns Reiselyren, der beskriver nogle Thorvaldsen-værker.

24.12.1818

Frederik Schmidt

Frederik Schmidt

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.12.1818 (1894)

Peder Hjort

Olivia Catharine Rasbech

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

20.2.1819

Redaktørerne ved Allgemeine Zeitung, Johann Friedrich Cotta

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.10.1819

Christian Ditlev Reventlow

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

5.10.1820

Redaktørerne ved Allgemeine Zeitung

Omnes

Allgemeine Zeitung rapporterer om Thorvaldsens ophold i Berlin og Dresden, om hans kommende ophol...

16.6.1821

Per Daniel Amadeus Atterbom

Erik Gustaf Geijer

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

20.8.1825

NN, Redaktørerne ved Nyt Aftenblad

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.2.1827

Bertel Thorvaldsen

C.F. Hansen

Meddeler, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse i foråret 1827. Har lavet to s...

7.2.1827

Bertel Thorvaldsen

C.F. Hansen

Et af i alt tre egenhændige brevudkast til et fjerde brevudkast af 7.2.1827 skrevet af en koncipi...

8.3.1828

Ludvig Bødtcher

Bertel Thorvaldsen

Festsang i seks strofer til Thorvaldsens romerske fødselsdag. Vinguden Evan påkaldes, for der ska...

11.7.1828

Friedrich von Raumer

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

13.2.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

27.5.1830

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

28.6.1830

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

29.6.1830

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.6.1830

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.7.1830

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1831 / 1854

Peder Hjort

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.10.1833

Friedrich Tippelskirch

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

30.10.1833

Friedrich Tippelskirch

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

11.1.1839

Peder Hjort

Bertel Thorvaldsen

En dedikation i et hæfte til Thorvaldsen.

8.10.1839

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1841

Chr. K.F. Molbech

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

September 1841

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 32. del af i alt 60.

Juni 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 44. del af i alt 60.

26.9.1842

C.F. Holbech

Christine Stampe

Holbechs rapport om Thorvaldsens gøren og laden i juli og august 1842.

13.12.1842

Anna Helene Hall

Bertel Thorvaldsen

Anna Helene Hall, som kender Thorvaldsen fra sin ungdom, henvender sig til billedhuggeren for at ...

17.4.1843

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Marts 1844

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 56. del af i alt 60.

25.3.1844

Redaktørerne ved Fædrelandet

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.3.1844

Adam Oehlenschläger

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

April 1844

Frederik Hammerich

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.4.1844

Heinrich Steffens

Christine Stampe

Steffens lovpriser posthumt Thorvaldsen og anerkender Christine Stampes indsats for Thorvaldsen i...

11.4.1844

E.A. Hagen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1846

J.P.L. Dorscheus

Omnes

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

1851

Meïr Aron Goldschmidt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

22.9.1851

B.S. Ingemann

Just Mathias Thiele

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

21.4.1855

Redaktørerne ved For tre Skilling

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1888

Jørgen Dalhoff

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.