Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4158 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

7.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af et andet senere udkast til samme brev.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Et af i alt tre egenhændige brevudkast til et fjerde brevudkast af 7.2.1827 skrevet af en koncipist. Se kommentarerne her.

Se original [Translation]

Tak gode Hr Conferenzraad for Der[e]s venskabelige Skrivelse af 24 Novembre f a som jeg har modtaget med stor fornøelse, da jeg deraf seer De lever frisk og vel som altiid vil glæde mig at høre
At det har behaget H.M. at sende til for Aaret en Fregat til Livorno for der at inskibe de af mig forfærdigede Arbeider, skal jeg med fornøelse benytte saa godt som mulig. Til Frue Kirkes bestemte Figure ere færdige til afsendelse herfra nemlig Christus og de 12 Apostler hvoraf jeg har to Afstøbninge saa det ene bliver her for dersom telfælde der skulde skee nogen ulykke paa Rejsen at de derfor ikke ere tabte. Jeg har Til Frontespidsen har jeg ogsaa Figurene færdige, forestillende Iohannes som præger i Ørkken, disse 4 var min Mening, at skulde burdes Støbes i Bronze først fordi da det er den eenest Materie som kan udholde at staae i fri luft i vor Clima for det at at andre og som i Bronz kan støbes saa tyndt og ved stenger fra Rykken af Figurene ind Befestiges i Muren saa de næsten kunde bære sig selv uden [at] give nogen tønke [tyngde] paa Gesimssen: og giøres for en Pris af 2000 Frank hver Figur, som nesten vilde koste lige saa meget af brendt Leer, det er hvad mann har forvexlet med Apostlerne som aldri har været min Mening at skulde giøres af Bronz Metal
De frire Evangelisster i Portalet, for ikke at repetere Iohanes og Matæus som tillige ere Apostler ti mener jeg det var bedre at giøre to Sibiller og to Proffeder som forud har spaade Christus ankommelse. De er saa God at lade mig vide Deres mening deraaver for [før] jeg begynder derpaa. Til Christiansborg Slot er ikke andet færdig i marmor til at gaae herfra en som de tvende Cariatider til Thorn Gemakket, Frisen og de øvrige arbejder arbeides i marmor med alle Krefter
Det er for mig en usigele Glæde at smigrende dersom mine arbeider kunde paa nogen maade bidrage til Siir for Deres Skiøne og smagfulde Bygninger
Jeg beder at helse Deres Elskværdige Famiglie og bland vores felles venner alle som De seer fra Deres Ganske hengivne Ven

[i margen:]
Jeg beder at hilse Pe vor fel ikke at forsømme denne gode Leilighed at sende mig de to Bassorilievi som jeg forfærdig sest [sidst] i mit ophol i Kiøbenhanv[.] Hvor felles Ven Hr P. Malling som helses

[på næste side:]
PS jeg beder om de to[,] med denne skione Leilighed[,] med Freg[at]en bede ikke at forsomme denne skone leilighed at sende meg De to Bassorilievi som jeg forfærdig[ede] stist jeg var i Kiøbenhavn, og en Kasse med Bøger som blev staaende i mine værelser paa Charlo Ko[n]st Academiet. Vor felles Ven Hr. P. Malling vel nok være saa god at besorge det inskebbet paa Fregaten[.] Lev vel Lykke[lig] og Vel
P.S. naar Fregaten gaaer fra Kiøbenhavn, beder jeg ikke at forsømme denne Skiønne Lelighed at skibbe mig de to Bassorilievi som jeg forfærdiget sist da jeg var der, og en Kasse med Bøger som blev staaende paa i mine Værelser paa Chialottenborg. Vor felles Ven Hr P Malling vel nok være saa god at besørge dem det inskebbet

Generel kommentar

Der findes endnu tre udkast til det samme brev: Det ene er skrevet og tilrettet af en koncipist og må derfor være senere i skriveprocessen; det andet er endnu mere skitsepræget end nærværende udkast, mens et tredje kun kort gengiver begyndelsen af skrivelsen. De repræsenterer begge antagelig et tidligere trin i skrivningen af brevet.
Se referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m28, nr. 101
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bronzestøbning · Danmarksopholdet 1819-20 · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Relieffer, antik mytologi · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og kristendommen · Thorvaldsens bogsamling · Thorvaldsens humor · Thorvaldsens samarbejde med arkitekter · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, idéudvikling af
Personer
Frederik 6. · Peder Malling
Værker
Sidst opdateret 21.11.2016 Print