Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4132 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

7.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af et andet senere udkast til samme brev.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Et af i alt tre egenhændige brevudkast til et fjerde brevudkast af 7.2.1827 skrevet af en koncipist. Se kommentarerne her.

[Translation]

Med stor Glæde forniøelse har jeg modtaget Deres Brev gode Hr ConferensRaad Hvoraf jeg seer De Lever frisk og Vel som altiid vel være mig en usigelig Glæde at hiøre
Det giør mig undt at jeg ikke har alt færdig til vor Frue Kirkke, at man kunde faae denne Skiøne produgt i sin fulde glans

Generel kommentar

Der findes endnu tre udkast til det samme brev: Det ene er skrevet og tilrettet af en koncipist og må derfor sandsynligvis være senest i skriveprocessen; de to andre er skrevet af Thorvaldsen selv, men meget mere færdiggjorde end dette korte brudstykke. Det ene er dog mere skitsepræget end det andet.

Se referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716. I.1. 2o, nr. 84.
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828
Sidst opdateret 21.11.2016 Print