Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4159 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

7.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af et andet senere udkast til samme brev.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Et af i alt tre egenhændige brevudkast til et fjerde brevudkast af 7.2.1827 skrevet af en koncipist. Se kommentarerne her.

Se original [Translation]

Tak gode Hr Conferenzraad for deres venskabel[i]ge Skrivelse, som jeg har modtaget den med stor Fornøilse[.]
Med san Glæde har jeg modtaget Deres Brev gode Her Conferensrad hvoraf i[e]g seer De lever vel og faaer en fuldendt sand bestemmelse af den en af denne skiøneste Prodotter [til] vor Frue Kirke[s] ful[d]endelse

Det giør meg undt at [jeg] ikke har alt færde men jeg skal benytte den gode Leilighed saa meget som mulig og den hvad der [er] færdig tel at afsende er følgende Nemlig Christus og de 12 Apostler i Gibs.
De tvende 2de Cariatider til Thron gemakket i Marmor[,] Busterne af H K H prens Christians og hans Gemalinde Legeledes i Marmor
En Døbefong i Marmor som jeg gaaer til Island[.] alle fi jeg har til frontespizsten af Frue Kirke alle Figurer færdege forstelende Johannis som præger i Ørken alle figurne færdige og som jeg mener matte være af tyndt Bronz støbt i flære stekke [flere stykker] og sat sammen og kunde ved B stenner [stænger] fra Rykk [ryggen] af Fegurene en [ind] i muren næsten kunde Bære sig selv end at og treerne og forhøinegen hvor J[o]hansens staar paa kunne væres af tyndt udhamre[t] Metal saa Gesimsen nesten ikke har noget at bære[.] man har giordt overslag paa omtrendt 2000 F hvad de kunde koste at støbe i Paris[.] man kan ikke [hugge i] Marmor blokerne for til saadan sage[r?] for den pris og jeg ved ingen Materie for hvor Glimrene man passende og billigere[.] de kat[?] som man har forvexlet med apos[t]len som aldrig har været min tankke at de skulde være af Bronz.
Di telader at jeg x og maa først spørge om De 4 Evangelister til Nekken i Portalet har jeg ikke begynd x formeles [formedelst] der er to af dem som er apostlen Johannes og Mateo som er Evakefeles og Apostel for ikke at repetere dem i samme Bygning
De 4 Evangelister til Portalet i Frue Kirkke for ikke at repeter[e] de to Apostler Johanes og Mateo som tillige ere Evangeliste[r] tror jeg det var bedre at giøre 2 Sibillre og 2 Profeder som har forudsagt Christus ankobmelse

Generel kommentar

Der findes endnu tre udkast til det samme brev: Det ene er skrevet og tilrettet af en koncipist og må derfor sandsynligvis være senere i skriveprocessen; det andet er skrevet af Thorvaldsen selv, men dog mindre skitsepræget end nærværende udkast, mens et tredje – ligeledes med Thorvaldsens hånd – kun kort gengiver begyndelsen af skrivelsen.
Se referenceartiklerne Thorvaldsens brevskrivningsproces og Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m28, nr. 103
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bronzestøbning · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island
Personer
Caroline Amalie · Christian 8.
Værker
Sidst opdateret 21.11.2016 Print