The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4131 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

7.2.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af et andet senere udkast til samme brev.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

One of three draft letters, in Thorvaldsen’s own hand, of a fourth draft letter dated 7.2.1827 written by a copyist.

See Original [Translation]

Tak gode Hr Conferenzraad for deres venskabel[i]ge Skrivelse, som jeg har modtaget den med stor Fornøilse[.]
Med san Glæde har jeg modtaget Deres Brev gode Her Conferensrad hvoraf i[e]g seer De lever vel og faaer en fuldendt sand bestemmelse af den en af denne skiøneste Prodotter [til] vor Frue Kirke[s] ful[d]endelse

Det giør meg undt at [jeg] ikke har alt færde men jeg skal benytte den gode Leilighed saa meget som mulig og den hvad der [er] færdig tel at afsende er følgende Nemlig Christus og de 12 Apostler i Gibs.
De tvende 2de Cariatider til Thron gemakket i Marmor[,] Busterne af H K H prens Christians og hans Gemalinde Legeledes i Marmor
En Døbefong i Marmor som jeg gaaer til Island[.] alle fi jeg har til frontespizsten af Frue Kirke alle Figurer færdege forstelende Johannis som præger i Ørken alle figurne færdige og som jeg mener matte være af tyndt Bronz støbt i flære stekke [flere stykker] og sat sammen og kunde ved B stenner [stænger] fra Rykk [ryggen] af Fegurene en [ind] i muren næsten kunde Bære sig selv end at og treerne og forhøinegen hvor J[o]hansens staar paa kunne væres af tyndt udhamre[t] Metal saa Gesimsen nesten ikke har noget at bære[.] man har giordt overslag paa omtrendt 2000 F hvad de kunde koste at støbe i Paris[.] man kan ikke [hugge i] Marmor blokerne for til saadan sage[r?] for den pris og jeg ved ingen Materie for hvor Glimrene man passende og billigere[.] de kat[?] som man har forvexlet med apos[t]len som aldrig har været min tankke at de skulde være af Bronz.
Di telader at jeg x og maa først spørge om De 4 Evangelister til Nekken i Portalet har jeg ikke begynd x formeles [formedelst] der er to af dem som er apostlen Johannes og Mateo som er Evakefeles og Apostel for ikke at repetere dem i samme Bygning
De 4 Evangelister til Portalet i Frue Kirkke for ikke at repeter[e] de to Apostler Johanes og Mateo som tillige ere Evangeliste[r] tror jeg det var bedre at giøre 2 Sibillre og 2 Profeder som har forudsagt Christus ankobmelse

General Comment

There exist three more drafts of the same draft letter: One is written and corrected by a copyist, and therefore it probably represents a later stage in the writing process; the other is written by Thorvaldsen himself but is less sketchy than the present draft, while a third – also in Thorvaldsen’s hand – only contains the beginning of the letter.

See the related articles Thorvaldsen’s Letter Writing Process and Thorvaldsen’s Spoken and Written Language.

See also the related article Transportation of Thorvaldsen’s Artsworks to Copenhagen 1828 for a detailed list of the works which were included in the shipment and other facts concerning the transportation.

Archival Reference
m28, nr. 103
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Bronze Casting · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Iceland
Persons
Caroline Amalie · Christian 8.
Works
Last updated 21.11.2016 Print