Back to C

Christian 8.

Biografien er under udarbejdelse

Allerede som prins blev Christian 8. kendt for sin livlige interesse for kultur og videnskab. Han var derfor også stærkt optaget af Thorvaldsen og hans kunst. Som Kunstakademiets præses fra 1808 til sin tronbestigelse 1839 virkede han på mange måder til fordel for Thorvaldsen.
Ved en lejlighed skulle billedhuggeren dog have udtalt sig særdeles skeptisk om dybden af kongens kunstinteresse, hvis man da skal tro Johanne Luise Heibergs erindringer. Thorvaldsen synes også at have yndet at støde an mod den kongelige etikette, bl.a. ved ikke at dukke op til kongens kroningsceremoni.

Christian 8. efterfulgte sin fætter, Frederik 6., på tronen i 1839. Hans første hustru var Charlotte Frederikke, med hvem han fik sønnen Frederik Carl Christian, den senere kong Frederik 7. Christian 8.s anden hustru var Caroline Amalie.

Ophold i Rom 1819-21

Christian Frederik og Caroline Amalie var, sammen med et stort følge af hofdamer og lakajer, på en større udenlandsrejse 1818-1822 til Tyskland, Italien, Schweiz, Frankrig og England. Rejsen førte dem blandt andet til Rom, hvor de boede i perioderne:

jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit. 1973, p. 62 og 1976, p. 611-612. De var indlogeret på Hotel de la grande Europa, Piazza di Spagna, og siden i Palazzo Negroni (i dag Palazzo Aragona Gonzaga), Piazza Nicosia, Via Scrofa 117.
Formålet med rejsen var af kulturel og social art, og Christian Frederiks dagbøger og rejseoptegnelser rummer detaljerede oplysninger om, hvad de så, hvem de omgikkedes og hvad de købte (blandt andet en specialfremstillet borddekoration i bronze efter Thorvaldsens skulpturer). Thorvaldsen deltog i parrets middagsselskaber adskillige gange, ligesom prinsen adskillige gange besøgte Thorvaldsen i hans værksteder ved Piazza Barberini, jf. Thorvaldsen-kronologien.

Thorvaldsen portrætterede kronprinseparret under deres ophold i Rom: Caroline Amalies buste, A716, blev modelleret i Palazzo Negroni i de sidste dage af året 1820 og desuden udført i en version med empirekjole og sjal, A754. Christian Frederiks buste, A197, blev til i januar 1821 og desuden udført i en version med paludamentum, A753. Derudover udfærdigede Thorvaldsen skitsen, Nysø34, til en portrætstatue af Caroline Amalie, A164, kort før parrets afrejse fra Rom april 1821.

Christian Frederik og Caroline Amalie rejste i øvrigt tilsyneladende under pseudonymet “greven og grevinden af Oldenborg”, jf. en trykt invitation.

Ophold i Napoli 1820

Christian Frederik og hans følge var i Napoli-området ad to omgange. Første gang fra 9.1. til 21.3.1820, og i anden omgang fra 14.5. til 29.11.1820, jf. Fabritius, Friis & Kornerup, op. cit. 1976, p. 612.

I foråret 1820 fik Christian Frederik tilbudt af kongen af Begge Sicilier Ferdinand 1. at kunne bo på landslottet Quisisana ved Castellammare di Stabia i Napolibugten. Her opholdt den fyrstelige familie sig fra 5.6. til 21.10.1820, bl.a. i selskab med maleren J.C. Dahl, som dokumenterede opholdet i et landskabsmaleri:

J.C. Dahl: Landskab med Quisisana og det kongelige selskab, 1820, olie på lærred, 97 x 140, Museo di Capodimonte, inv.no. 1388
Landskab med Quisisana og det kongelige selskab, 1820
Museo di Capodimonte, Napoli

Maleriet blev skænket til Ferdinand 1. som en tak for opholdet.

Antiksamling erhverves

Under Christian Frederiks Napoli-ophold erhvervede han en samling af antikke vaser, skulpturer og mønter af den italienske ærkebiskop, forfatter og politiske aktivist Giuseppe Capecelatro. Kronprinsen skænkede Capecelatro en livrente som betaling for samlingen, der i dag findes på Nationalmuseet i København. Bergsøe, op. cit., p. 161, skriver:

”Hs. Majestæt Kongen besidder et værdifuldt privat archæologisk Cabinet, som har sin Oprindelse fra en Samling af græske Vaser, andre græske og romerske Leerkar, Marmor-Sculpturer og Mynter, som i Aaret 1822, under Hs. Majestæts daværende Ophold som Prinds i Neapel, blev kjøbt mod en Livrente til dens forrige Eier, Erkebistop Capecelatro af Tarent, og forøget med en Samling af antikke Mynter samt adskillige Vaser, tildeels kjøbte, tildeels udgravede, i Cuma under Prindsens Nærværelse sammesteds. Efterat være bragt hertil i Aaret 1827 af et dansk Krigskib blev Samlingen opstillet i dens nuværende Lokale paa Amalienborg, og den er senere stadigen blevet forøget, deels ved Indkjøb, som dens Direkteur er blevet bemyndiget til at gjøre, deels ved Gjenstande, som ere blevne indsendte til Hs. Majestæt, og den har herved opnaaet mere end det Dobbelte af dens oprindelige Størrelse.”


Emner


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Christian 8. repræsenteret i Kataloget.

References

  • Adolph Frederik Bergsøe: Den danske Stats Statistik, Om den danske Stats immaterialle Kultur, Statsforfatning, Beskatningsvæsen, og øvrige Finantsielle Forhold, 3. bind, København 1848, p. 161.
  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (red.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, II, 1. halvbind, 1821-1822, København 1973.
  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (red.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, II, 2. halvbind, 1821-1822, København 1976.
  • Aage Friis (ed. inter al.): Et Liv gjenoplevet i Erindringen af Johanne Luise Heiberg, København 1944, vol. II, p. 30-31.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, Vol. I, p. 388 og 394; Vol. II p. 39-51, 74, 404, 409.

Last updated 29.05.2018

Christian Frederik (8.) #

Christian 8.

Aka Prins Christian Frederik 1786-1848 Danish King of Denmark
From Thorvaldsen43 Doc.
To Thorvaldsen40 Doc.
Total83 Doc.

To and from others237 Doc.
Mentioned in214 Doc.