Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 18171898
Søgningen gav 89 hits
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig sommer 1811 Et marmorbrud med hvidt marmor opdages i Norge.
4.4.1818 Christian (8.) Frederik bestiller gipsafstøbninger af alle Thorvaldsens kunstværker til Kunstakademiets studiesamling.
3.5.1818 Hermann Ernst Freund og Jørgen Koch ankommer til Rom.
Sommer 1818 - august 1818 Ligger syg og rekonvalescent i Albano. Plejes af Frances Mackenzie.
Senest 13.6.1818 Merkur som Argusdræber, jf. A5, står færdig i ler.
Antagelig 1.9. - 4.9.1819 Ophold i kurbyen Bad Ems. Møder her for første gang prins Christian (8.) Frederik.
14.11.1819 Christian (8.) Frederik beder Thorvaldsen om at modellere buster af den kongelige familie.
23.12.1819 Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie ankommer til Rom med deres følge.
25.12.1819 Christian (8.) Frederik besøger for første gang og med stor begejstring Thorvaldsens værksted i Rom. Vender flere gange tilbage under sit ophold i byen.
6.1.1820 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsens værksteder i Vicolo delle Colonnette.
6.1.1820 Christian (8.) Frederik skriver fra Rom til Thorvaldsen i København og beder ham at overveje at udføre et gravmæle over Abildgaard.
20.4.1820 Foreslår Frederik 6. en gennemgribende omstrukturering af en række kongelige institutioner, der blandt andet skal give mere plads til Kunstakademiets samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker.
Tidligst 11.5.1820 - senest 12.8.1821 Hyrdedreng, jf. A177, til Christian 8.s borddekoration støbes af Wilhelm Hopfgarten.
12.12.1820 Christian (8.) Frederik rider (forgæves) ud for at møde Thorvaldsen, der er på vej til Rom.
16.12.1820 Drikker om aftenen te med Christian (8.) Frederik og hertuginden af Westmoreland, Jane Fane (1775-1857).
17.12.1820 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsens værksteder og beser skaderne efter et gulv-kollaps. Thorvaldsen spiser efterfølgende middag hos Christian (8.) Frederik sammen med andre danskere i Rom.
21.12.1820 Middag hos Christian (8.) Frederik med Claus Christian Bang. Selskabet genser hinanden om aftenen til te.
24.12.1820 Fejrer juleaften i selskab med Christian (8.) Frederik og andre danskere i Rom, bl.a. Claus Christian Bang. De spiser julegrød, udveksler gaver og spiller lotteri.
28.12.1820 Påbegynder modelleringen af Caroline Amalies buste, A716, i Palazzo Negroni.
28.12.1820 Thorvaldsens tilbagevenden til Rom fejres i Palazzo Fiano, Piazza di San Lorenzo, af et stort selskab af danske og tyske kunstnere samt Christian (8.) Frederik. To sange af henholdsvis August Kestner og Carl Otto afsynges.
30.12.1820 Modellerer Caroline Amalies buste, A716, i Palazzo Negroni.
2.1.1821 Middag hos Christian (8.) Frederik med Claus Christian Bang, P.O. Brøndsted, Carl Otto og Jacob Svitzer.
7.1.1821 Viser Christian (8.) Frederik rundt på Vatikan-museet, hvor de bl.a. beundrer den romerske marmorskulptur Apollo Belvedere.
7.1. - 13.1.1821 Modellerer busten Christian (8.) Frederik, jf. A197.
17.1.1821 Christian (8.) Frederik møder den russiske general Aleksander Ivanovitj Osterman-Tolstoj i Thorvaldsens værksted.
Fuldført senest 24.1.1821 Karl Philipp von Schwarzenberg, A236.
27.1.1821 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsen i hans værksted.
28.1.1821 Fejrer Frederik 6.s fødselsdag i Christian (8.) Frederiks romerske residens, Palazzo Negroni, i et selskab af adelsfolk og kunstnere.
1.2.1821 Middag hos Christian (8.) Frederik med Vincenzo Camuccini, C.F. Rumohr og Luigi Godard.
22.2.1821 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsen, der arbejder på en marmorversion af Ludwig (1.), jf. A233.
Antagelig 23.2.1821 - 26.2.1821 Thorvaldsen og Rudolf Schadow modellerer, mens andre kunstnere tegner den billedskønne pige Vittoria Caldoni i Franz Ludwig Wilhelm von Redens hjem i Rom, jf. Vittoria Caldoni, A279.
25.2.1821 Middag hos Christian (8.) Frederik med Vincenzo Camuccini, C.F. Rumohr, Wolf Heinrich Friedrich Karl von Baudissin, Friederica Juliane von Baudissin og Otto Friedrich Magnus von Baudissin.
2.3.1821 Christian (8.) Frederik foreslår Hermann Ernst Freund noget andet arbejde, som erstatning for tabt apostel-bestilling. Thorvaldsen lover straks at påbegynde Kristus, jf. A82, og de tolv apostle til Vor Frue Kirke i København, jf. A86, A87, A89, A91, A93, A96, A98, A99, A101, A103, A105, A108.
2.3.1821 - 19.3.1821 Kristus, A83, forarbejde til A82.
2.3.1821 - 19.3.1821 Kristus, A84, forarbejde til A82.
2.3.1821 - 19.3.1821 Kristus, A85, forarbejde til A82.
2.3.1821 - 19.3.1821 Paulus, A104, forarbejde til A103.
2.3.1821 - 19.3.1821 Peter, forarbejde til A86.
19.3.1821 Thorvaldsen har modelleret lerskitser til Kristus, jf. A82, samt apostlene Peter, jf. A86 og Paulus, jf. A103.
Tidligst 19.3.1821 Jakob den yngre, A92, forarbejde til A91.
Tidligst 19.3.1821 Johannes, A90, forarbejde til A89.
Tidligst 19.3.1821 Matthæus, A88, forarbejde til A87.
Tidligst 19.3.1821 Simon Zelotes, A102, forarbejde til A101.
22.3.1821 Til aftenselskab hos Christian (8.) Frederik med Wolf Heinrich Friedrich Karl von Baudissin, Friederica Juliane von Baudissin, Otto Friedrich Magnus von Baudissin, Franz Ludwig Wilhelm von Reden, Elisa von Reden og brødrene Riepenhausen.
30.3.1821 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsen.
1.4.1821 Christian (8.) Frederik optager et pengelån hos Thorvaldsen på 9000 romerske scudi.
2.4.1821 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsen og glæder sig over skitsen, Nysø34, til Caroline Amalies portrætstatue, A164.
6.4.1821 Deltager i afskedsfest for Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, der skal rejse til Frankrig og England efter et længere ophold i Rom.
7.4.1821 Christian (8.) Frederik forærer portrætbuster i gips af sig selv, jf. A197 eller A753, og hustruen Caroline Amalie, jf. A716 eller A754, til elleve navngivne personer i forbindelse med sin afrejse fra Rom.
7.4.1821 Thorvaldsen og andre kunstnere tager afsked med Christian (8.) Frederik, Caroline Amalie og deres følge i værtshuset La Storta 15 km nord for Rom. Thorvaldsen får en snustobaksdåse, N40, i afskedsgave af Christian (8.) Frederik.
17.4.1821 Christian (8.) Frederik sender Thorvaldsen mål af prinsessen til portrætstatuen Caroline Amalie, A164.
Juni 1821 Christian (8.) Frederik forærer marmorbuster af sig selv og Caroline Amalie, jf. A753 og jf. A754, til Giovanni Battista Sommariva. Nuværende opholdssted ukendt.
10.8.1821 Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, i Luzern afsløres under overværelse af bl.a. prins Christian (8.) Frederik. Thorvaldsen er ikke til stede.
Senest 12.8.1821 Christian (8.) Frederik bestiller en borddekoration i bronze støbt efter ti af Thorvaldsens og en af Pietro Teneranis skulpturer i formindsket størrelse: Merkur som argusdræber, jf. A5, Venus med æblet, jf. A12, Den triumferende Amor, jf. A22, De tre gratier, jf. A29, Hebe, jf. A39, Jason med det gyldne skind, jf. A52, Adonis, jf. A53, Den fredsbringende Mars, jf. D174, Hyrdedreng, jf. A177, Danserinde, jf. A178 og Psyche forladt af Amor.
Tidligst 12.8.1821 - senest 10.5.1825 Christian 8.s borddekoration støbes af Wilhelm Hopfgarten: Merkur som argusdræber, jf. A5, Venus med æblet, jf. A12, Den triumferende Amor, jf. A22, De tre gratier, jf. A29, Hebe, jf. A39, Jason med det gyldne skind, jf. A52, Adonis, jf. A53, Den fredsbringende Mars, jf. D174, Danserinde, jf. A178, og Pietro Teneranis: Psyche forladt af Amor.
28.3.1823 Rammes af et vådeskud affyret af den unge Cesare Buti. Thorvaldsen såres i siden og på en finger.
2.6.1823 Får anbefalet H.W. Bissen af Christian (8.) Frederik.
Tidligst 25.9.1824 - senest 10.10.1824 H.W. Bissen ankommer til Rom og opsøger Thorvaldsen.
9.12.1826 Opsiger det lån på 9000 romerske scudi som Christian (8.) Frederik 1821 optog hos Thorvaldsen. Christian (8.) Frederik har problemer med at betale tilbage.
1827 Caroline Amalie, A164.
Senest 4.2.1827 Marmorversion af Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, til opstilling i kirke i Island står færdig. Muligvis i to eksemplarer, hvoraf det ene antagelig sælges til 2. jarl af Caledon, Du Pré Alexander.
26.6.1829 Modtager via Torlonia første tilbagebetaling på 2000 scudi af det lån på 9000 romerske scudi som Christian (8.) Frederik 1821 optog hos Thorvaldsen.
8.10.1829 Modtager via Torlonia anden tilbagebetaling på 2000 scudi af det lån på 9000 romerske scudi som Christian (8.) Frederik 1821 optog hos Thorvaldsen.
18.1.1830 Modtager skriftlig anmodning fra H.W. Bissen om lån af busten af Christian (8.) Frederik til udførelse i marmor (jf. A753 og A197) bestilt af Joseph Hambro.
20.10.1831 Modtager via Torlonia tredje og sidste tilbagebetaling på 5000 scudi af det lån på 9000 romerske scudi som Christian (8.) Frederik 1821 optog hos Thorvaldsen.
1833 - 1846 Thorvaldsens “atelier-museum” i hans udvidede professorbolig på Charlottenborg.
1.5.1833 Korvetten Galathea sejler fra København med kurs mod Tanger, Tripoli, Malta, Napoli og Livorno.
22.10.1833 Tildeles Dannebrogsmændenes hæderstegn, dvs. bliver udnævnt til Dannebrogsmand.
Medio november 1833 Kristus i marmor, jf. A82, bliver bragt til Vor Frue Kirke, men opstilles ikke før foråret 1839.
8.3.1834 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse. 31 mænd er til stede. En sang af Christian Winther og en sang til Thorvaldsen af F.C. Hillerup afsynges.
20.1.1838 Takker ja til at rejse til København med fregatten Rota i sommeren 1838.
18.9.1838 Er med Kunstakademiet på skovtur til Sorgenfri og Bellevue i anledning af Christian (8.) Frederiks fødselsdag.
20.9.1838 Til kongeligt taffel hos Christian 8. og Caroline Amalie.
22.12.1838 Deltager i Akademiforsamlingen, hvor det afgøres, at maleren Heinrich Eddelien skal have rejselegat fremfor Adam Müller, desuden optages arkitekten Gottlieb Bindesbøll enstemmigt i akademiet. Tager derefter sammen med de øvrige professorer til taffel hos prins Christian (8.) Frederik.
11.7.1839 Rejser fra Helsingør til København via Sorgenfri, hvor han besøger Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie.
30.8.1839 Antagelig fra Nysø til Gisselfeld for at deltage i festen til ære for kronprinseparret Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie. Bl.a. sammen med familien Stampe og H.C. Andersen. Retur til Nysø samme aften.
31.8.1839 Fra Nysø til Bregentved for at fejre Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie. Bl.a. sammen med familien Stampe og H.C. Andersen. Overnatter dér på Adam Wilhelm Moltkes invitation.
2.9.1839 Besøg af Christian (8.) Frederik på Charlottenborg, mens udpakningen af gipser fra Rom står på.
11.1.1840 Fra Nysø til København i anledning af Frederik 6.s begravelse den 16.1.1840, som Thorvaldsen dog ikke deltager i på grund af en dårlig fod.
18.1.1840 Christian 8. bestiller en statue af Christian 4., jf. A152, til Roskilde Domkirke.
28.6.1840 Deltager ikke i Christian 8.s salving og kroning i Frederiksborg Slotskirke angiveligt pga. beklædningsproblemer.
Tidligst 26.11.1840 Christian 4., A152, støbes i bronze og ciseleres af Jørgen Dalhoff.
Ultimo 1840 Nægter at betale rangskat, hvilket Christian 8. accepterer.
25.5.1841 Påbegynder om eftermiddagen rejsen til Rom med Christine Stampe og hendes familie. Rejser i egen vogn med Nysøs kusk, Niels Rasmussen.
Afskedsceremoni på Præstø havn. Med Christian 8.s dampskib Kiel til Warnemünde. Ombord er kaptajnen Peter Wulff, Henriette Wulff, C.W. Eckersberg, G.F. Ursin, Carl Dahl og C.F. Wilckens.
Senest 2.12.1842 Køber Adam Müllers endnu ufuldendte maleri Kristus og de fire evangelister, B276.
1.1.1843 Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, A175. Værket blev bestilt af Christian 8. som marmorstatue, men den blev aldrig udført.
Medio december 1843 Under et besøg hos Christian 8. og Caroline Amalie henvises Thorvaldsen til lægen Johan Peter Jacobsen pga. et skinnebenssår.
Antagelig april 1844 C.F. Wilckens overdrages Thorvaldsens Dannebrogsorden af Christian 8.
31.7.1845 Monument for Frederik 6. med buste og fire relieffer (jf. A191, A604, A605, A606, A607) indvies ved en stor fest på Skanderborg Slotsbanke. 30.000 mennesker er til stede, bl.a. Christian 8., kronprins Frederik (7.) og arveprins Ferdinand.