Tilbage til L

Ludwig 1.

Denne biografi er under udarbejdelse.

Ludwig var konge af Bayern 1825–48, men lærte allerede som kronprins Thorvaldsen at kende i Rom og afgav vigtige bestillinger hos ham.

Han opholdt sig i Rom i alt 19 gange: I 1805, 1817-18, 1820-21, 1823-24, 1827, 1829, 1830, 1832, 1834, 1839, 1842 og flere gange siden, jf. Noack, op. cit.
I 1828 købte han Villa Malta fra den svenske billedhugger Johan Niklas Byström.

Den danske forfatter N.C.L. Abrahams mødte ham i Rom i maj 1827 og skriver om kongen:

... naar han var i Rom, var han elskværdig og gemytlig og bortkastede al Etikette, som han efter Sigende holdt strengt paa i München. Naar han f. Ex. vilde besøge Thorvaldsen og ikke gad gaae op ad Trapperne, raabte han fra Gaden op til Vinduerne: “Thorvaldsen! Sind Sie zu Hause?”

Hans kunstagent i Rom var Johann Martin von Wagner, som han havde en tæt korrespondance med bestående af ca. 1500 breve. Wagner var dog ikke den eneste person på Roms kunstscene, som Ludwig opsøgte mhp. råd om kunstneriske spørgsmål. Også Thorvaldsen, Friedrich Müller, Johann Christian Reinhart og flere blev adspurgt.

Det var Ludwig, der lod gavlfigurerne fra Aphaia-templet på den græske ø Ægina, de såkaldte ægineter, restaurere af Thorvaldsen i et værksted på Via del Corso lejet til dette formål fra sommeren 1816 til sommeren 1817.

Hans stærke kunstinteresse førte bl.a. til, at han opførte en række museer og pragtbygninger i München – Glyptoteket, Pinakoteket, Odeon m.fl.

Han blev tvunget til at abdicere i 1848.

Han var gift med Therese med hvem han fik sønnen Maximillian 2.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Ludwig 1. repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, bd. 2, p. 370.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 428-438, vol. II, p. 166-176, 384, 402.

Sidst opdateret 06.08.2018

Portræt af Ludwig 1. af Bayern som kronprins #

Ludwig 1.

1786–1868 Tysk Konge af Bayern
Fra Thorvaldsen24 dok.
Til Thorvaldsen33 dok.
I alt57 dok.

Til og fra andre6 dok.
Omtalt i117 dok.