Tilbage til W

C.F. Wilckens

Wilckens blev Thorvaldsens kammertjener kort efter billedhuggerens tilbagekomst til København 17.9.1838. Efter kort tid varetog han med sin kone Charlotte Amalie, født Weiss (1809-1867) husholdningen i Thorvaldsens embedsbolig på Charlottenborg.

Efter sin herres død i 1844 blev han udnævnt til kustode ved Thorvaldsens Museum og boede i en lejlighed i museets kælder indtil sin pension i 1874.
Samme år udgav Wilckens, assisteret af forfatteren Thomas Overskou, sine hyggelige erindringer om sit liv med Thorvaldsen. Bogen udkom samme år i andet oplag og blev året efter udsendt på tysk. Erindringerne, der er en vigtig kilde til Thorvaldsens sidste år, vidner om, at Wilckens var en meget hengiven og pligtopfyldende tjener for Thorvaldsen, og at forholdet mellem de to mænd synes at have været meget godt.

Wilckens var en overordentlig ivrig og pertentlig samler af alt, der havde med Thorvaldsen at gøre: Billedhuggerens tegninger, tøj, hatte, briller, piber, spillemønter, ordensbånd, hår, neglesakse, skrivetøj m.m. En del af dette såkaldte Thorvaldseniana blev solgt på dødsboauktionen efter hans søn, Albert Thorvaldsen Wilckens, jf. Hee, op. cit.; en del findes i dag på Thorvaldsens Museum.

Wilckens var udlært skomager, men blev 1834 betjent og opvarter ved Kunstakademiet. Sent i 1838 blev han af Akademiets præses Christian (8.) Frederik udset til at være Thorvaldsens kammertjener, jf. Wilckens, op. cit., p. 2. Han modtog i 1844 Dannebrogsordenen for sin gerning, ibid., p. 120.

Wilckens ovennævnte søn, der var opkaldt efter Thorvaldsen, blev født i embedsboligen i museets kælder, jf. Wilckens, op. cit., p. 122. Albert Thorvaldsen Wilckens overtog faderens kustodejob i 1874.
Wilckens havde også en datter, Caroline Amalie Florentzen (1832- efter 1885).

Hans portrætbuste i marmor, udført af billedhuggeren Th. Stein, findes på Thorvaldsens Museum, G263.

Portrætfotografiet f.o.t.h. er udført af Bertel Christian Budtz og findes i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Wilckens repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over København 1845 (som Wilcken på Charlottenborg), 1850 (som Wilkens på THM).
  • Christian Hee: Fortegnelse over endel Kunstsager tilhørende afdøde Custode A.T. Wilckens Bo’s efterladte Samlinger, vedrørende Albert Thorvaldsen…, København 1880.
  • V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 1187.
  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874; genudgivet under titlen: Thorvaldsens sidste år. Optegnelser af hans kammertjener, København 1973; udgivet på islandsk med titlen: Thorvaldsen við Kóngsins nýjatorg…, Setberg 1978. Førsteudgaven fra 1874 er digitaliseret her.

Sidst opdateret 04.09.2023

Bertel Christian Budtz: C.F. Wilckens

C.F. Wilckens

Carl Frederik Wilckens 1808-1877 Dansk Kammertjener og kustode
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen46 dok.
I alt47 dok.

Til og fra andre11 dok.
Omtalt i25 dok.