eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 18111898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1805 - 1806 Christoph August Tiedge, A851.
Antagelig 1805 - 1806 Christoph August Tiedge, marmor, ukendt opholdssted.
Antagelig 1805 - 1806 Elisa von der Recke, A852.
Antagelig 1805 - 1806 Elisa von der Recke, A869.
1805 Apollon, A3.
1805 Conrad Rantzau, A211.
1805 Bestilling på et Dante-monument til St. Croce, Firenze. Udføres ikke af Thorvaldsen, men overdrages 1830 til billedhuggeren Stefano Ricci (1765-1837), jf. fortegninger C553r, C554, C555r og C555v.
1805 Påbegynder en skulptur Mars og Venus, bestilt af Giovanni Raimondo Torlonia. Værket omarbejdes til Den fredsbringende Mars, jf. D174, som igen var udgangspunkt for Mars og Amor, A7.
1805 - 1806 Conrad Rantzau, marmorbuste, Schloss Breitenburg, Holstein, jf. A211.
1805 - 1806 Christoph August Tiedge, A240.
1805 - 1806 Elisa von der Recke, A879.
Antagelig 9.1.1805 Thorvaldsens ven, C.F.F. Stanley ankommer til Rom og flytter antagelig ind i Casa Buti.
Antagelig forår 1805 Portrætbuste af Caroline von Humboldt modelleres. Originalmodellens opholdssted kendes ikke, men marmoreksemplaret var indtil 1945 på Schloss Tegel, Berlin, og er nu på Eremitagemuseet, Sankt Petersborg.
Primo marts 1805 C.F.F. Stanley foreslår, at Gotskalk Thorvaldsen optages i stiftelsen Vartov i København.
26.4.1805 Andreas Weidenhaupt dør og et professorat i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet bliver ledigt.
6.5.1805 Thorvaldsen optages som medlem af Kunstakademiet og indstilles samme dag til den ledige post som billedhuggerprofessor.
Sommer 1805 Forespørgsel fra USAs præsident Thomas Jefferson om udførelse af et monument over Friheden. Forhandlingerne udmunder ikke i en bestilling. Stående kvinde med frygisk hue, C6r, er muligvis en skitse hertil.
Sommer 1805 - marts 1806 Herman Schubart, A219.
Sommer 1805 - juni 1806 Sokrates, kopi efter antik buste i Villa Albani, marmor, opholdssted ukendt.
1.6.1805 Gotskalk Thorvaldsen optages som lem i stiftelsen Vartov i København.
7.6.1805 Christian 7. udnævner Thorvaldsen til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet.
August - september 1805 Kristi dåb, A736, udført til Døbefont, A555,1.
August - september 1805 Forarbejde til, eller en første udgave af Minerva og Prometheus, jf. A319.
August 1805 - marts 1806 Jacqueline Schubart, A220.
Primo august 1805 Rejser fra Rom til Montenero via Firenze og Livorno sammen med Conrad Rantzau.
9.8.1805 Ankommer til Montenero.
16.8.1805 Optages som æresmedlem af Akademiet i Bologna.
Efterår 1805 Caroline von Humboldt, marmorbuste udført efter model fra samme forår, Schloss Tegel, Berlin indtil 1945, nu på Eremitagemuseet, Sankt Petersborg.
September 1805 - 26.4.1806 Camillo Landini færdighugger Bacchus, antagelig tabt, jf. A2.
11.9.1805 Forlader sandsynligvis Montenero denne dag med Christian Stub, og får udstedt rejsepas til Rom i Livorno.
Medio september 1805 Ophold i Pisa og besøger her Filippo Mazzei for at diskutere en eventuel bestilling af en frihedsgudinde til USA.
Medio september 1805 Opholder sig to dage i Firenze i selskab med Christian Stub.
19.9.1805 Passerer byen Acquapendente, ca. 130 km nord for Rom.
21.9.1805 Ankomst Rom.
Tidligst 21.9.1805 Jupiter Otricoli, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
28.9.1805 Caspar Bartholin dør. Thorvaldsen tager hans dødsmaske, der senere er forlæg for A227.
Medio november 1805 Den danske maler C.F. Høyer ankommer til Rom. Han flytter antagelig med det samme ind i Casa Buti.
18.11.1805 Thorvaldsens nære ven C.F.F. Stanley dør.
20.11.1805 C.F.F. Stanley begraves om aftenen på den protestantiske kirkegård i Rom. Graven kendes ikke i dag.
Senest december 1805 Udfører tegningen Amor med en sommerfugl til Herman Schubarts fødselsdag, sandsynligvis Dep.7.