Tilbage til R

Elisa von der Recke

Elisa von der Recke mødte formentlig Thorvaldsen efter sin ankomst til Rom i november 1804. Lægen Poul Scheel anbefalede hende via Georg Zoëga til Thorvaldsen, jf. Sass, op. cit., p. 132.
Hun rejste i selskab med sin ven, digteren Christoph August Tiedge, og de opholdt sig i Rom 1804-1806, dog afbrudt af et ophold i Napoli, hvorfra hun vendte tilbage medio november 1805, se brev af sandsynligvis 22.11.1805.

Thorvaldsen udførte både en portrætbuste i almindelig størrelse i marmor, A869, samt en kolossalbuste, A852, af Elisa von der Recke. I Arkivet findes kun ét brev, 11.8.1810, fra von der Recke. Det omhandler forsendelsen af de nævnte buster og vidner om afsenderens store hengivenhed og beundring for Thorvaldsen.

Elisa fik navnet von der Recke, da hun 1771 giftede sig med Georg Peter Magnus von der Recke (1739-1795); ægteskabet var dog ulykkeligt, og de blev efter adskillige års separation skilt i 1781.
Hun boede sammen med Tiedge i Dresden, og parret blev efter eget ønske begravet i samme grav.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se von der Recke repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, bd. I, København 1963, p. 128-136.

Sidst opdateret 23.09.2019

Elisabeth von der Recke #

Elisa von der Recke

Charlotte Elisabeth Constanze von der Recke, née von Medem 1754-1833 Lettisk, tysk Grevinde og digter
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i3 dok.