eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 18161898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1810 Mars og Amor, A7.
Antagelig 1810 Nemesis og Jupiter, A324, formindsket udgave af A320.
Antagelig 1810 Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, A419.
Antagelig 1810 Alexandra von Dietrichstein, A238.
1810 Amor vækker Psyche , A431.
1810 Caritas, A598.
1810 Nemesis og Jupiter, A320.
1810 Bertel Thorvaldsen, A223.
1810 Slutter venskab med Christian Daniel Rauch.
1810 Thorvaldsen inviteres af kongen af Preussen Friedrich Wilhelm 3. til at konkurrere med billedhuggeren Antonio Canova om udførelsen af et gravmæle over dronning Luise. Thorvaldsen lader i stedet sin elev Christian Daniel Rauch få bestillingen. Se evt. hertil Thorvaldsens skitse C182r, der muligvis er relateret til Luises gravmæle.
Tidligst 1810 Amor med en svane og drenge, der plukker frugt. Sommeren, A410.
Tidligst 1810 Amor og Bacchus, A408.
Tidligst 1810 Amor og Bacchus. Høsten, A412.
Tidligst 1810 Amor vækker Psyche, A430.
Tidligst 1810 Amor vækker Psyche, A866.
Tidligst 1810 Caritas, A597.
2.1.1810 Christian Daniel Rauchs fødselsdag fejres hos Caroline von Humboldt. Til stede er bl.a. J.L. Lund og antagelig også Thorvaldsen.
Senest 14.1.1810 Hygieia og Amor, tegning, ukendt opholdssted, foræres til Herman Schubart i anledning af hans fødselsdag.
14.1.1810 Arrangerer fejringen af Herman Schubarts fødselsdag i Rom, dog uden fødselarens tilstedeværelse.
28.1.1810 Udnævnes til ridder af Dannebrog. Thorvaldsen får tilsendt ridderkorset af Herman Schubart.
Forår 1810 Mor med barn, der får frugter af en anden kvinde, relief, ukendt opholdssted.
Forår 1810 Goethe udbeder sig gennem Caroline von Humboldt konturrids af Thorvaldsens skulpturer.
Marts 1810 Vincenzo Camuccini, A282.
Tidligst april 1810 Vincenzo Camuccini, A281.
Ultimo april 1810 P.O. Brøndsted og Georg Koës forlader Rom for at rejse til Grækenland.
Sommer 1810 Thorvaldsen er, formodentlig, syg.
28.7.1810 Deltager sandsynligvis i afskedsfest for J.L. Lund.
August 1810 - januar 1816 Lejer to værksteder i Via dei Cappuccini i nærheden af krydset ved Via della Purificazione.
8.8.1810 Får udstedt rejsepas i Rom til Livorno.
11.8.1810 J.L. Lund rejser fra Rom til København i selskab med Friederike Brun og Ida Brun.
22.8.1810 Indstempler pas i Firenze på sin rejse mod Livorno.
Ultimo august 1810 Ankommer til Montenero. Den første del af rejsen gøres i selskab med Ida og Friederike Brun.
Antagelig september 1810 Amor med en svane og drenge, der plukker frugt. Sommeren, A411.
Antagelig september 1810 Amor og Bacchus. Høsten, A413.
10.9.1810 Thorvaldsen overrækker Jacqueline Schubart modellen til Amor vækker Psyche, A431, i anledningen af hendes fødselsdag.
15.9.1810 Indstempler rejsepas i Livorno for at påbegynde hjemrejsen mod Rom.
19.9.1810 Ankommer til Firenze.
22.9.1810 Mødes sandsynligvis med Antonio Canova i Santa Croce i Firenze for at se hans gravmonument til Vittorio Alfieri.
25.9.1810 Indstempler rejsepas i Firenze. Hjemrejsen til Rom går antagelig over Siena i selskab med Christian Daniel Rauch.
Oktober 1810 Møder den svenske billedhugger Johan Niklas Byström i Rom.
Oktober 1810 Opfordres af Friedrich Wilhelm 3. til at deltage i konkurrence med Canova om gravmæle over den preussiske dronning Louise (1776-1810). Thorvaldsen afslår dog at deltage.
19.11.1810 J.L. Lund ankommer til København fra Rom.