eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 18221898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1816 Natten, jf. A369, og Dagen, jf. A370, bestilles i marmor af Richard Bingham. Marmorreliefferne på Hearst Castle, San Simeon, Californien.
Antagelig 1816 Modellerer muligvis portrætbuste af Nikolaj Nikititj Demidov. Marmorversioner på Eremitagen i St. Petersborg, samt på Nísjnij Tagill Museet i Ural.
Antagelig 1816 - 1817 Anne Bingham?, A308.
Antagelig 1816 - 1817 Elizabeth Vernon?, A311.
Antagelig 1816 - 1817 Georgiana Bingham?, A313.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A292.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A306.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A314.
Antagelig 1816 - 1819 Modellerer en portrætbuste af en Valletort, der senest 1819 udføres i marmor. Busten kendes ikke i hverken originalmodel eller marmorversion.
1816 Ganymedes skænker i skålen, A42.
1816 Gravmæle over Jozefa Borkowska, A621.
1816 Hebe, A39.
1816 Hebe, A870, omarbejdelse af A37.
1816 Musernes dans på Helikon, A341.
1816 Catharina di Branciforte, A891.
1816 Georg Wilhelm Wilding, A890.
1816 Mary Ann Montagu, A267.
1816 Michael Coronini-Cronberg, A301.
1816 - antagelig 1820 Hebe, A874.
2.1.1816 Spiser frokost med C.W. Eckersberg.
30.1.1816 J.L. Lund vender tilbage til Rom, besøger Thorvaldsen og flytter ind i Casa Buti.
Forår 1816 Alexander Baillie, A262.
Forår 1816 Hans Carl Knudtzon, A231.
Forår 1816 Jørgen von Cappelen Knudtzon, A230.
Medio marts 1816 Deltager antagelig i en fest med et særlig norsk tema, muligvis foranlediget af de to nordmænd, Jørgen Knudtzons og Hans Carl Knudtzons afrejse fra Rom 19.3.1816.
Senest 15.3.1816 Jørgen Knudtzon og Alexander Baillie bestiller marmorrelieffet Amor og Bacchus, jf. A408. Modtager det i Trondheim 1817 (i dag på Vitenskapsmuseet ved NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim).
Senest 15.3.1816 Jørgen Knudtzon og Alexander Baillie bestiller marmorrelieffet Hektor hos Paris og Helena, jf. A499. Modtager det i Trondheim 1817 (i dag på Vitenskapsmuseet ved NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim).
Senest 15.3.1816 Jørgen Knudtzon og Alexander Baillie bestiller marmorrelieffet Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, i dag på Stoke Park, Buckinghamshire.
19.3.1816 Jørgen og Hans Carl Knudtzon (samt efter al sandsynlighed også Alexander Baillie) rejser fra Rom.
5.4.1816 Forærer C.W. Eckersberg en samling kobberstik.
6.4.1816 Wlodzimierz Potocki, jf. A155, bestilles i marmor af Anna Potocka.
Primo maj 1816 Ganymedes skænker i skålen, A43.
12.5.1816 Afskedsfest for C.W. Eckersberg arrangeret af J.L. Lund. Talrige tyske kunstnere til stede og sandsynligvis også Thorvaldsen.
Fuldført 12.5.1816 C.W. Eckersberg, A224.
13.5.1816 C.W. Eckersberg forlader Rom. Han følges kl. 6 om morgenen et stykke på vejen af bl.a. Thorvaldsen, Johan Niklas Byström og J.L. Lund.
Sommer 1816 William Haldimand bestiller en buste af sig selv. Busten er, hvis overhovedet udført, i dag ukendt.
Sommer 1816 - sommer 1817 Restaurerer gavlskulpturer fra Aphaia-templet på Ægina for Ludwig (1.) af Bayern i et værksted på Corsoen nær Piazza del Popolo.
Tidligst sommer 1816 Richard Bingham bestiller det første marmoreksemplar af Venus med æblet, jf. A12. I dag på Hearst Castle, San Simeon, Californien.
20.7.1816 Udnævnes til medlem af en kommission til at vurdere de antikke kunstværker indkøbt til de pavelige samlinger sammen med bl.a. Antonio Canova.
3.9.1816 Udnævnes til medlem af Kunstakademiet i Perugia.