Tilbage til P

Włodzimierz Potocki

Den militæruddannede polske greve Włodzimierz Potocki deltog som general i krigen mellem Hertugdømmet Warszawa og Kejserriget Østrig i 1809, hvor han kæmpede under general Józef Poniatowski med sit eget regiment. Han vandt en vigtig sejr i slaget ved Raszyn og var med til at genindtage store områder, der havde været indlemmet i Østrig, herunder Krakow. En del af hans militære indsats var desuden at indføre hestetrukket artilleri. Potockis far, Szczesny Potocki, var gået imod den polske kong Stanisław 2. August Poniatowskis demokratiserende reformlinje og havde sluttet sig til Targowicka-konføderationen i 1792 sammen med andre utilfredse adelige og Katarina den Store. Selv gik Włodzimierz Potocki – modsat sin far – altså ind i kampen for Polen på Poniatowskis side. Hans liv blev dog kort. Potocki døde som 23-årig af tyfus 8. marts 1812, omtrent halvandet år før den store konfrontation mellem Napoleons hær og Rusland og dets allierede i Slaget ved Leipzig i 1813.

Thorvaldsens gravmæle for Potocki, jf. A155, vakte beundring, allerede mens det blev til. Den polske pianist Maria Szymanowska, der havde set det i Rom i Thorvaldsens atelier, skriver fx i et brev 26.2.1825, at hun vil overbringe Potockis enke, Tekla Potocka, den behagelige nyhed, at monumentet er “en værdigt for en kriger og ham, det udødeliggør”. Thorvaldsen fremstillede en statue af Potocki à la Jason med det gyldne skind, A822, med venstrevendt ansigt og et fjernt blik, men i en blødere og mere sensuel form. Gravmælet er placeret i det af maleren Włodzimierz Tetmajer (1861-1923) nationalromantisk udsmykkede Dronning Zofias kapel i Wawel-katedralen i Krakow, umiddelbart til venstre for indgangen.

Fire år efter Potockis død, i 1816, tog Anna Potocka, der var kusine til Potockis enke, Tekla Potocka, initiativ til at bestille gravmælet for Włodzimierz, som hun giver et udførligt og omfattende idéoplæg til i sit brev til Thorvaldsen af 6.4.1816. Hun vedlagde muligvis tegningen D1591. Det var imidlertid Tekla Potocki, der underskrev kontrakten med Thorvaldsen og efterfølgende stod for kontakten til ham, bistået af general Stanisław Mokronowski. Udførelsen af gravmonumentet trak voldsomt ud, og kontakten mellem Tekla Potocka og Thorvaldsen forløb over mange år. Thorvaldsen opnåede portrætlighed med den afdøde Włodzimierz Potocki på grundlag af en dødsmaske, der findes på Thorvaldsens Museum, L658. Gravmælet er udsmykket med relieffet Dødens genius på soklen, jf. A627.

Wlodzimierz Potocki, Wawel-katedralen, Krakow, foto 1943
Potockis gravmæle
Wawel-katedralen, Krakow


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Potocki repræsenteret i Kataloget.

Referencer

Sidst opdateret 11.11.2015

Wlodzimierz Potocki #

Włodzimierz Potocki

1789-1812 Polsk Greve og general
Omtalt i18 dok.