Tilbage til P

Tekla Potocka

Denne biografi er under udarbejdelse.

Den polske grevinde Tekla Potocka var gift med den polske greve og general Włodzimierz Potocki til hans tidlige død i 1812. De nåede at få to børn.

Tekla Potocka mødte Thorvaldsen i Warsawa i forbindelse med hans besøg i Polen i september-oktober 1820 og underskrev kontrakt med ham 19.10.1820 angående et gravmonument for hendes mand. Derefter var de i kontakt i en længere årrække, da arbejdet med gravmonumentet trak ud. I denne proces blev Potocka bistået bl.a. af sin svoger, Stanisław Mokronowski, der i forvejen var en drivende kraft i bestillingen af rytterstatuen for Józef Poniatowski, jf. hendes brev til Thorvaldsen af 13.10.1821 frem til Mokronowskis død, Józef Sierakowski og Anna Potocka.

Bestillingen var i første omgang blevet formidlet af Potockas kusine, Anna Potocka, der havde sendt Thorvaldsen et idéudkast til monumentet allerede 6.4.1816. Gravmonumentet for Włodzimierz Potocki, jf. originalmodellen A155, er opstillet i marmor i Wawel-katedralen i Krakow.

Sidst opdateret 27.12.2013

Tekla Potocka

1786-1869 Polsk Grevinde, f. prinsesse Sanguszko
Fra Thorvaldsen2 dok.
Til Thorvaldsen3 dok.
I alt5 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i7 dok.