eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 18211898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1815 Dagen, A370.
Antagelig 1815 Siddende dame med en dreng, A170.
Antagelig 1815 Siddende dame, A168.
Antagelig 1815 Siddende dame, A169.
Antagelig 1815 - 1816 Maria Aleksejevna Narysjkina, A248.
Antagelig 1815 - 1816 William Bentinck, A261. I marmor på Welbeck Abbey, North Nottinghamshire.
Antagelig 1815 - 1819 Livets og dødens genier, A158.
Påbegyndt 1815 Hebe, A875.
1815 Catharina di Branciforte, A276.
1815 Georg Wilhelm Wilding, A275.
1815 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, A167.
Tidligst 1815 Dagen, A902.
Tidligst 1815 Ganymedes med Jupiters ørn, A733.
Tidligst 1815 Natten, A901.
Primo 1815 Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, A492.
1815 - oktober 1819 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, marmorstatue, Eremitagen, Skt. Petersborg (jf. A167).
Senest 8.1.1815 Portrætbuste af Pietro Benvenuti, marmor, 71 cm, i dag på Benvenutis gravmæle i San Lorenzo, Firenze. Sandsynligvis udført af Giovanni Antonio Santarelli.
18.1.1815 I Teatro Argentina sammen med bl.a. Samuel Rogers.
6.5.1815 John Russell sender første rate af betalingen for Briseis og Achilleus, jf. A490, og Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, jf. A492.
Antagelig sommer 1815 Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, marmor, Brahetrolleborg kirke, Fyn. Afsendes fra Livorno og ankommer til København om efteråret.
Sommer 1815 Natten, A369.
29.7.1815 Følger Wilhelm Huth med familie samt Peder Malling og G.F. Hetsch, der alle forlader Rom, til den første poststation udenfor Rom (La Storta) sammen med C.W. Eckersberg.
Efterår 1815 På en salon på Charlottenborg i anledning af Frederik 6.s salving og kroning vises en række af Thorvaldsens værker, bl.a. Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, i marmor og adskillige portrætbuster.
September 1815 J.L. Lund rejser fra København med kurs mod Rom.
13.9.1815 Deltager i bisættelsen af Virginio Bracci i San Marco Evangelista al Campidoglio.
3.10.1815 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja bestiller relieffet Victoria bekranser en falden kriger. Relieffet kendes ikke i dag. Tegningerne C135r, C136, C197r og C204v rummer antagelig skitser hertil.
6.10.1815 Forærer maleren C.W. Eckersberg en guldring med en kostbar antik safir, hvori motivet Amor og Bacchus, jf. A797, er indgraveret.
10.10.1815 Opfordres af Edmund Bourke til at deltage i en åben konkurrence om udførelsen af monumenter for faldne generaler, men afslår.
10.10.1815 Tager på en kort tur til Tivoli i selskab med C.W. Eckersberg.
13.10.1815 Hjemkomst til Rom.
17.10.1815 Tager på en tur til Albano og Ariccia i selskab med C.W. Eckersberg.
22.10.1815 Hjemkomst til Rom.
4.11.1815 Elizabeth Cavendish besøger Thorvaldsens værksted for at bese Ægineterne. Hun møder dér Charles Robert Cockerell og Johan David Åkerblad.
14.11.1815 Thorvaldsen udvider og ombygger sit værkstedskompleks i Vicolo della Catena/Vicolo delle Colonnette.
14.11.1815 - 1844 Værksteder i Vicolo delle Colonnette 20, Piazza Barberini, Rom. Gaden kaldes i dag Vicolo Barberini.