eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 18261898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
1820'erne Ganymedes rækker skålen, A854.
Antagelig 1820 Dreng med en hund, A185, muligvis forarbejde til frontongruppen Johannes Døberens prædiken (A59-A70), modelleret 1821-1822 og opstillet over hovedindgangen til Vor Frue Kirke, København.
Antagelig 1820 Kaminindfatning, A735.
Antagelig 1820 Sibylle fra Cumae, A58.
Antagelig 1820 Sibylle fra Erythra, A57.
Antagelig 1820 Tre amoriner, A592.
1820 Kristi dåb, A557.
1820 Kristi dåb, A730.
1820 Nadveren indstiftes, A558.
1820 Tre engle med en guirlande, relief, gips. Opsat som frise i gips i kuppeltamburet, Christiansborg Slotskirke, København (jf. fortegninger: C221r og C222).
1820 Alexander 1., A246.
1820 Frederik 6., A859.
1820 Marie Sophie Frederikke, A860.
Tidligst 1820 Caroline, A857.
1820 - 1821 En dreng med sin hund, A76.
1820 - 1821 En hyrde, A79, forarbejde til A70.
1820 - 1821 En hyrde, A80, første forarbejde til A70.
1820 - 1821 En mor med sin søn, A75.
1820 - 1821 En mor med sit barn, A77, forarbejde til A69.
1820 - 1821 En mor med sit sovende barn, A78, første forarbejde til A69.
1820 - 1821 En romersk kriger, A71.
1820 - 1821 En siddende jøde, A72.
1820 - 1821 En siddende mand, A81, forarbejde til A72.
1820 - 1821 En ung mand, A74, forarbejde til A60.
1820 - 1821 Johannes døberen, A73, forarbejde til Johannes døberens prædiken, A59.
1820 - 1821 Caroline Amalie, A198.
1820 - 1821 Caroline Amalie, A754.
1820 - 1823 Gratierne og Amor, A894.
1820 - 1824 En lille kopi af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, er under udførelse som kamé af Clemente Pestrini.
1820 - 1828 Hyrdedreng, jf. A177, marmoreksemplar, Draper’s Hall, London.
6.1.1820 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsens værksteder i Vicolo delle Colonnette.
6.1.1820 Christian (8.) Frederik skriver fra Rom til Thorvaldsen i København og beder ham at overveje at udføre et gravmæle over Abildgaard.
6.1.1820 Kirkebygningskommissionen overvejer, om en Kristus-statue, jf. A82, af Thorvaldsen kan opstilles i Vor Frue Kirke i stedet for Christiansborgs Slotskirke.
15.2.1820 Står fadder for M.F. Liebenbergs datter, Maria Sophia Fredericka Liebenberg i Vartov Kirke, København.
Forår 1820 Besøger Roskilde Domkirke og ser C.F. Harsdorffs ufuldførte kapel. Anmoder Frederik 6. om at få bygget det færdigt.
Antagelig fuldført marts 1820 Gravmæle over Anthony James Radcliffe, jf. A622 og A740.
15.3.1820 Otto v. Huhn opfordrer Thorvaldsen til at udføre en skitse til frihedsmonument for Alexander 1. Thorvaldsen udfører dog ikke monumentet.
Påbegyndt 28.3.1820 - fuldført 7.8.1821 Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, hugges ud af sandstensklippe i Luzern af Lucas Ahorn.
4.4.1820 Kristi dåb, jf. A557, og Nadveren indstiftes, jf. A558, bestilles i marmor af forening ved Adam Wilhelm Moltke og Nicolai Holten. I dag i Vor Frue Kirke, København.
10.4.1820 Deltager sammen med blandt andre Baggesen, Rahbek, Oehlenschläger, Ingemann og Jens Kragh Høst i afskedsfest for digteren C. Pram.
20.4.1820 Foreslår Frederik 6. en gennemgribende omstrukturering af en række kongelige institutioner, der blandt andet skal give mere plads til Kunstakademiets samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker.
22.4.1820 Frederik 6. godkender, at en Kristus-statue, jf. A82, af Thorvaldsen opstilles på alteret i Vor Frue Kirke i København i stedet for en altertavle af J.L. Lund.
Maj 1820 Et projekt til skulpturer i Vor Frue Kirke: Kristus, jf. A82, frontongruppen Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, og de 12 apostle, jf. A86-A109, bestilles i gips.
6.5.1820 Udnævnes til æresmedlem af Die Frankfurtische Gesellschaft zur Beförderung der nützlichen Kunste.
Tidligst 11.5.1820 - senest 12.8.1821 Hyrdedreng, jf. A177, til Christian 8.s borddekoration støbes af Wilhelm Hopfgarten.
23.5.1820 Står fadder for J.P. Mynsters søn, Christian Ludvig Nicolai Mynster (1820-1883), Vor Frue Kirke, København.
Sommer 1820 Christian Molbech opholder sig tre uger i Rom og bor i Casa Buti. Besøger Thorvaldsens værksteder.
Tidligst 13.6. - senest 17.6.1820 J.C. Dahl påbegynder sin rejse fra Dresden til Italien.
18.6.1820 Sulpiz Boisserée bestiller relieffrise til monument over Goethe. Frisen, der skulle illustrere Goethes digt Hermann og Dorothea, bliver dog ikke udført.
28.6.1820 Afskedsfest på Den Kongelige Skydebane, i hvilken bl.a. repræsentanter for Københavns kommunale myndigheder deltager.
7.7.1820 Borups Selskab afholder afskedsfest i anledning af Thorvaldsens forestående rejse til Italien. To sange dedikeret til Thorvaldsen af M.F. Liebenberg og Adam Oehlenschläger afsynges.
24.7. - 7.8.1820 J.C. Dahls første ophold i Rom.

Indlogeret på Caffè Greco, på udflugt til Tivoli, besøger Thorvaldsens atelier, og møder G.E. Freund, C.A. Jensen, C.C. Vogel m.fl.

Senest 10.8.1820 Peter Wilhelm Kolderup Rosenvinge, A915.
10.8.1820 Afskedsaudiens hos Frederik 6., som overrækker Thorvaldsen en snustobaksdåse med sit portræt, N39.
11.8.1820 Afrejse kl. 14.30 fra København mod Italien i selskab med Simon Christian Pontoppidan.
En gruppe venner følger ham til Roskilde Kro ved Vridløselille.
11.8.1820 Ankommer til Køge og tager afsked med C.F. Høyer og Christian Hornbech, der overrasker Thorvaldsen dér.
11.8.1820 Ankomst om aftenen til Gisselfeld. Besøger familien Danneskiold-Samsøe.
12.8.1820 Deltager under opholdet på Gisselfeld i forlovelsesfesten for Louise Danneskiold-Samsøe og hertugen af Augustenborg Christian Carl Friedrich August.
13.8.1820 Louise Danneskiold-Samsøe, A216, modelleres på Gisselfeld.
13.8.1820 Kommer om aftenen til herregården Nysø for første gang. Overnatter dér.
14.8.1820 Conrad Danneskiold-Samsøe, A214, modelleres på Nordfeld.
14.8.1820 Ankommer til herregården Nordfeld på Møn. Overnatter dér.
15.8.1820 Besøger Liselund og formodentlig også en del af Møns Klint. Retur til Nordfeld.
16.8.1820 Ankommer sandsynligvis til Klintholm på H.F.J. Estrups invitation og overnatter der.
17.8.1820 Ser Møns Klint i selskab med H.F.J. Estrup. Sandsynligvis retur til Nordfeld og overnatter dér.
18.8.1820 Afrejse Nordfeld. Ankommer via Grønsund og Falster til herregården Søholt ved Maribo om aftenen. Besøger familien von Bertouch.
19.8.1820 På Søholt.
20.8.1820 Festmiddag hos Henning Wichfeld på herregården Engestofte. Senere retur til Søholt.
20.8.1820 Kører om aftenen fra Søholt til Pederstrup for at besøge Christian Ditlev Reventlow et par dage.
21.8.1820 Besøger biskop Peter Outzen Boisen (1762-1831) i Vesterborg og greve Carl Ludvig Krag-Juel-Vind-Frijs (1780-1838) på Juellinge (Halsted Kloster) i selskab med Reventlow.
22.8.1820 På Pederstrup. Renser sandsynligvis denne dag sin marmorbuste af A.P. Bernstorff, som befandt sig dér (i dag på Brahetrolleborg).
23.8.1820 Fra Pederstrup tilbage til Søholt.
24.8.1820 Fra Søholt til Nysted om aftenen. Krydser Østersøen. Efter en voldsom storm, bliver sejlbåden reddet i land i Rostock af et par lodser.
25.8. - 26.8.1820 Opholder sig i Rostock og beser Johann Gottfried Schadows Monument til marskal Gebhard Leberecht von Blücher, der var blevet indviet året før, 26.8.1819.
29.8.1820 Ankommer til Berlin.
29.8. - 3.9.1820 Besøger både den Giustiniani’ske og Solly’ske malerisamling i Berlin i selskab med Aloys Hirt.
29.8. - 3.9.1820 Besøger Königlich Preußische Eisengießerei i Berlin og møder der den franske bronzestøber François Léquine, der sandsynligvis arbejder på det store Kreuzberg-Denkmal (1818-1821).
29.8. - 3.9.1820 Tilbringer fem dage i selskab med Christian Daniel Rauch under sit ophold i Berlin. Besøger foruden Rauchs, Christian Friedrich Tiecks og Johann Gottfried Schadows værksteder. Beser Karl Friedrich Schinkels nyopførte Schauspielhaus.
29.8. - 3.9.1820 Under Thorvaldsens ophold i Berlin afholdes flere fester til hans ære.
3.9.1820 Forlader Berlin via Potsdam og tager dér afsked med et selskab af Berlins vigtigste kunstnere.
6.9.1820 Ankomst Dresden sent om aftenen.
7.9.1820 Besøger om formiddagen Gemäldegalerie i Dresden, om eftermiddagen i antiksamlingen, mens aftenen tilbringes sandsynligvis hos Ludwig Tieck (1773-1853).
8.9.1820 Ser igen (jf. 7.9.1820) Gemäldegalerie i Dresden og besøger desuden andre samlinger.
9.9.1820 Hører om formiddagen Karl August Böttigers forelæsninger. Om eftermiddagen igen (jf. 7.9.1820 og 8.9.1820) på Gemäldegalerie, men nu alene. Overværer om aftenen Gioachino Rossinis opera Elisabetta, regina d’Inghilterra i selskab med Louis Philippe de Bombelles.
10.9.1820 Hyldestfest om aftenen hos maleren Friedrich Matthäi. Kl. 22 hyldes han på balkonen i Matthäis hus af alle de kunstakademistuderende i Dresden med musik, fakkeltog og en tale.
11.9.1820 Tilbringer dagen med Franz Pettrich og mødes igen med Karl August Böttiger i Dresden.
12.9.1820 Forlader Dresden.
15.9.1820 Ankommer til Breslau (i dag Wrocław) og besøger her familien Steffens.
16.9.1820 Forlader Breslau / Wrocław.
19.9.1820 Ankommer til Warszawa. Indlogeres hos Stanisław Mokronowski.
19.9.1820 Thorvaldsens ankomst til Warszawa fejres ved en fest af kunstakademiets medlemmer og universitetets professorer.
Tidligst 20.9.1820 - senest 20.10.1820 Angelica Catalani synger for Thorvaldsen i Warszawa hos vicekongen af Polen, storhertug Konstantin Pavlovich (1779-1831), bror til den russiske zar Alexander 1.
30.9.1820 Nicolaus Copernicus, jf. A113, bestilles af La Societé Royale des Amis des Sciences et des Belles lettres i Warszawa.
5.10. - 14.10.1820 Alexander 1., A715 sidder model for sit portræt i Warszawa.
15.10.1820 Alexander 1. modtager Thorvaldsen i audiens i Warszawa som tak for portrættet, A715. Har dagen før modtaget en ring fra kejseren.
16.10.1820 På museum med Wiktor Maksymilian Ossolinski. Om aftenen til hofbal.
21.10.1820 Thorvaldsen rejser fra Warszawa sammen med Paweł Maliński og Simon Christian Pontoppidan.
23.10.1820 Ankommer til Kraków og bor sandsynligvis på Hôtel au Providence.
24.10.1820 Tager på en kort tur til Wieliczka og besøger den berømte saltmine.
Om aftenen i teateret i Kraków.
Tidligst 24.10. - senest 28.10.1820 Besøger sandsynligvis stedet, hvor Kościuszko-højen i Kraków blev opført.
26.10.1820 Overværer koncert i Kraków.
28.10.1820 Forlader Kraków.
30.10.1820 Ankommer til Troppau / Opava under kongressen i Troppau.
Tidligst 30.10. - senest 2.11.1820 Får foretræde for Frans 1. og Alexander 1. under kongressen i Troppau.
31.10.1820 Monument over Karl Philipp von Schwarzenberg (skitse A120) bestilles af Frans 1. i Troppau / Opava. Monumentet blev ikke udført.
31.10.1820 I teateret i Troppau / Opava med Paweł Maliński og Simon Christian Pontoppidan.
Tidligst november 1820 - senest oktober 1821 Tegninger til Monument over Karl Philipp von Schwarzenberg, C250r, C251, C252, C253.
1.11.1820 Igen i teateret i Troppau / Opava.
2.11.1820 Rejser fra Troppau / Opava.
5.11.1820 Ankommer til Wien og indlogerer sig på hotellet Zum Erzherzog Karl i Kärntnerstrasse 31.
6.11.1820 Franziska Caspers og Thorvaldsen mødes i Wien. Det første af flere.
8.11.1820 Gulvet i et af Thorvaldsens værksteder i Rom styrter sammen. Originalmodellen til Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A45, knuses, og marmoreksemplarer af Hyrdedreng, jf. A177 og Den triumferende Amor, jf. A22, beskadiges.
13.11.1820 Besøger Prins Albert Kasimir von Sachsen-Teschens kobberstiksamling i det, der i dag er Albertina-museet i Wien.
14.11.1820 Besøger Liechtensteinsche Gemäldegalerie i Wien.
17.11.1820 Besøger Harrachsche Gemäldesammlung, Schönbornsche Gemäldegalerie og Moritz Christian Fries’ kunstsamling i Wien.
18.11.1820 Besøger Schönbrunn. Om aftenen i teatret.
19.11.1820 Thorvaldsens 50-års fødselsdag. Går i teateret i Wien med Paweł Maliński og Simon Christian Pontoppidan.
Antagelig 24.11.1820 Ved et selskab hos Nicolaus Esterházy får Thorvaldsen besked om uheldet i sit romerske værksted 8.11.1820. Han ændrer planer og rejser direkte mod Rom to dage senere.
24.11.1820 Besøger St. Stephans Dom i Wien. Bestiger tårnet.
Senere i teateret med Maliński og Pontoppidan.
26.11.1820 Afrejse fra Wien.
26.11.1820 Ankommer til Wiener Neustadt. Overnatter her.
Beser St.-Georgs-Katedralen.
1.12.1820 Christian Frederik og hans følge ankommer til Rom efter et længere ophold i Napoli-området.
2.12.1820 Ankommer til Mestre via Leoben, Villach og Udine. Overnatter i Mestre.
3.12.1820 Ankommer til Venedig og indlogerer sig på Hôtel d’Angleterre.
3.12.1820 Beser Dogepaladset og Markuskirken. Om aftenen i teateret.
4.12.1820 Besøger Arsenalet, de to kirker San Giorgio Maggiore og Il Redentore, samt Gallerie dell’Accademia.
5.12.1820 Forlader Venedig og ankommer igen til Mestre.
5.12.1820 Når Padova. Går i teatret og overnatter i byen.
6.12.1820 Ankommer til Verona og overnatter dér. Ser amfiteatret og forskellige kirker næste dag.
7.12.1820 Ankommer til Mantova og overnatter dér. Ser bl.a. Palazzo del Te næste dag.
9.12.1820 Ankommer til Bologna. Overnatter dér. Besøger næste dag kunstsamlingen i Accademia Nazionale di Belle Arti di Bologna.
10.12.1820 Ankommer til Faenza og overnatter dér.
11.12.1820 Rejser over Cesena og Rimini. Overnatter i Cattolica ved Adriaterhavets kyst.
12.12.1820 Christian (8.) Frederik rider (forgæves) ud for at møde Thorvaldsen, der er på vej til Rom.
13.12.1820 Ankommer – via Pesaro, Fano og Acqualagna – til Nocera Umbra. Overnatter dér.
14.12.1820 Ankommer – via Foligno og Spoleto – til Terni. Overnatter dér. Ser vandfaldet Cascata delle Marmore.
15.12.1820 Rejser over Civita Castellana til Nepi. Overnatter dér.
16.12.1820 Ankommer igen til Rom efter sit ophold i Danmark 1819-1820.
16.12.1820 Drikker om aftenen te med Christian (8.) Frederik og hertuginden af Westmoreland, Jane Fane (1775-1857).
Senest 17.12.1820 Monumentet for Thomas Maitland opstilles på Zante (jf. portrætbusten, A258, og relieffet, A600).
17.12.1820 Christian (8.) Frederik besøger Thorvaldsens værksteder og beser skaderne efter et gulv-kollaps. Thorvaldsen spiser efterfølgende middag hos Christian (8.) Frederik sammen med andre danskere i Rom.
21.12.1820 Middag hos Christian (8.) Frederik med Claus Christian Bang. Selskabet genser hinanden om aftenen til te.
24.12.1820 Fejrer juleaften i selskab med Christian (8.) Frederik og andre danskere i Rom, bl.a. Claus Christian Bang. De spiser julegrød, udveksler gaver og spiller lotteri.
28.12.1820 Påbegynder modelleringen af Caroline Amalies buste, A716, i Palazzo Negroni.
28.12.1820 Thorvaldsens tilbagevenden til Rom fejres i Palazzo Fiano, Piazza di San Lorenzo, af et stort selskab af danske og tyske kunstnere samt Christian (8.) Frederik. To sange af henholdsvis August Kestner og Carl Otto afsynges.
30.12.1820 Fejrer juleaften igen hos Claus Christian Bang i selskab med andre danskere. Carl Otto har skrevet en velkomstsang til Thorvaldsen.
30.12.1820 Modellerer Caroline Amalies buste, A716, i Palazzo Negroni.
31.12.1820 Fejrer nytårsaften hos Ludwig (1.) af Bayern. De inviterede er Johann Martin von Wagner, Joseph Anton Koch, Philipp Veit, Ferdinand Ruscheweyh, Eduard Schmidt von der Launitz, Johann Nepomuk Ringseis og Thorvaldsen. Festen slutter kl. 2 om natten.