eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 18321898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1826 - 1828 Merkur som Argusdræber, jf. A5, nyt marmoreksemplar færdighugges. I dag på Krzeszowice-slottet, Krakow.
1826 Rosa Taddei, A877.
1826 De første tanker om Thorvaldsens Museum opstår.
Primo 1826 Józef Poniatowski, A124, forarbejde til A123.
1826 - 1827 Ponte Molle-selskabet arrangerer et triumftog for 10 af selskabets medlemmer: Thorvaldsen, Otto Magnus Stackelberg, August Kestner, Johan Niklas Byström, Carl Eggers, Eduard Schmidt von der Launitz, Benjamin Ludwig Jollage, Joseph Anton Koch, Joseph Thürmer (1787-1833) og Wilhelm Stier.
1826 - 1827 Portrætteres i blyantsskitse af H.W. Bissen.
6.1.1826 Giovanni Battista Sommariva dør.
28.1.1826 Frederik 6.s fødselsdag fejres af de danske i Rom i Thorvaldsens lejlighed.
Marts 1826 - februar 1828 Amor med buen, marmor, Ardgowan, Greenock, Skotland, jf. A819.
8.3.1826 Fejres på sin romerske fødselsdag af tyske kunstnervenner. Til stede er også Ludvig Bødtcher og Andreas Ludvig Koop.
14.3.1826 Udnævnes til medlem af Reale Accademia di belle Arti di Torino.
19.3.1826 N.C.L. Abrahams ankommer til Rom i selskab med Nicolai Gerson.
10.7.1826 Deltager i Sigismund von Neukomms fødselsdagsfest om aftenen.
August 1826 Carsten Hauch ankommer til Rom fra Napoli og flytter efter kort tid ind i Casa Buti.
August 1826 Modtager medaljer i sølv og guld for Gratierne lytter til Amors sang, jf. A602, i Andrea Appianis monument.
Efterår 1826 Modtager bestilling fra den polske regering på et monument for Alexander 1, som dog ikke udføres.
Ultimo september 1826 Fest for danskerne i Rom i et osteri ved Pantheon i anledning af N.C.L. Abrahams’ og Nicolai Gersons tilbagekomst til Rom fra Napoli.
18.10.1826 Leo 12. besøger Thorvaldsens værksted for at bese monumentet over Pius 7. Paven står i andagt i en time foran statuen af Kristus, jf A82.
Tidligst 16.11.1826 Udflugt til Tivoli for at se Aniene-flodens katastrofale oversvømmelse, ødelagte dæmninger og forsvundne kunstige vandfald. Deltagere: Danskerne i Rom, bl.a. Thorvaldsen, Børge Thorlacius, N.C.L. Abrahams, Johann Martin von Wagner m. fl.
Vinter 1826 - 1827 Carsten Hauch oplæser sit eventyrspil Hamadryaden for danskerne i Rom i Thorvaldsens lejlighed. Tilstede bl.a. N.C.L. Abrahams, Ludvig Bødtcher m. fl.
9.12.1826 Opsiger det lån på 9000 romerske scudi som Christian (8.) Frederik 1821 optog hos Thorvaldsen. Christian (8.) Frederik har problemer med at betale tilbage.
24.12.1826 Juleaften fejres af danskere i Rom i Thorvaldsens og Hauchs værelser i Casa Buti. Selskabet består af mindst 19 personer, heriblandt Bissen, Freund, Thorlacius, Abrahams, Schmidt, Bødtcher, Koop. Antikke gemmer fra Thorvaldsens samling udloddes som gaver. En komedie af Abrahams opføres. Sange af Hauch og Bødtcher synges.
31.12.1826 Modtager Accademia Tiberinas medalje af 1826.
31.12.1826 Nytårsaften fejres af danskere o.a. i Rom i Thorvaldsens lejlighed. Til stede bl.a. Bissen, Freund, Thorlacius, Abrahams, Schmidt, Bødtcher, Koop, Hauch, familien Buti, Senff, Wolff, Trentanove m. fl.
2. akt af Holbergs Jacob von Thyboe opføres.
Ultimo 1826 Józef Poniatowski, A123.