eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 18351898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1829 Eliza Glenorchy?, A268.
Antagelig 1829 John Campbell?, A303.
Antagelig 1829 - 1830 Gravmæle over Charles Drake Garrard og hustru, A620.
Påbegyndt 1829 Marianna Florenzi, A727.
1829 Dødens genius til gravmæle over Wlodzimierz Potocki, A627.
1829 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, jf. A613, samt portrætmedaljon af Andrea Vaccà Berlinghieri udføres i marmor til Campo Santo, Pisa.
1829 Ung mand med stejlende hest, A512.
1829 Giovanni Raimondo Torlonia, A277.
1829 Vilhelmine, A195.
1829 Caroline von Humboldts marmorversion af Håbets gudinde, jf. A47, ankommer til Berlin. I dag på Schloss Tegel, Berlin.
1829 Henry Labouchère bestiller en kolossalstatue af Achilleus, som antagelig ikke udføres.
1829 Rembrandt Peale portrætterer Thorvaldsen (olie på lærred, 66×45 cm, Washington and Lee University, Lexington, Virginia).
Tidligst 1829 Dødens genius til gravmæle over Wlodzimierz Potocki, A626.
Primo 1829 Artur Potocki, A291.
Senest 25.1.1829 Charles Benet Drake Garrard bestiller Gravmæle over Charles Drake Garrard og hustru, jf. A620.
28.1.1829 Frederik 6.s fødselsdag fejres i Rom af de derboende danskere.
Senest 5.2.1829 Dåbens engel knælende, jf. A112 og Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, afstøbes i gips og sendes til Danmark.
7.2.1829 I teateret Argentina med Karl August Nicander. Får nys om, at pave Leo 12. ligger på dødslejet.
18.2.1829 Ludwig 1. besøger Thorvaldsen i hans værksted og tildeler ham Den Bayeriske Krones Kommandørkors, N10, med bemærkningen: “Soldaten hædrer man på Valpladsen, men Kunstneren mellem hans Værker”.
Antagelig 24.2. - 25.2.1829 Thorvaldsen får stjålet en del af sin mønt- og bogsamling i sin lejlighed i Casa Buti. Han opdager tyveriet nogle dage senere. Tyven var C.H. Lorenzen.
Forår 1829 Alexander Murray bestiller Napoleon Bonaparte, jf. A909.
Marts 1829 Caroline von Humboldt dør i Berlin.
Marts - september 1829 Musernes dans på Helikon, marmorrelief, jf. A341. Sandsynligvis på foranledning af Elisa Baciocchis bestilling i 1813, ukendt opholdssted.
31.3.1829 Thorvaldsens “museum” åbner som en del af den nyistandsatte Antiksal på Charlottenborg.
Tidligst april 1829 Afstøbning af Józef Poniatowski, jf. A123, afsendes fra Gdánsk til Warszawa, hvorefter bronzestøbningen påbegyndes.
3.4.1829 Storfyrstinde Helene af Rusland besøger efter al sandsynlighed Thorvaldsens værksted om eftermiddagen.
Påbegyndt 7.4.1829 - fuldført 11.4.1829 Helene modelleres, jf. A247.
6.5.1829 Æresmedlem af The National Academy of Design, New York.
11.5.1829 Józef Poniatowski, bronze, jf. A123, afsløres i Warszawa.
20.5.1829 En kopi af Håbet, udført af Friedrich Tieck til Caroline von Humboldts gravmæle, afsløres.
22.5.1829 En komité under ledelse af John C. Hobhouse bestiller statuen George Gordon Byron, jf. A130.
7.6.1829 Vor Frue Kirke i København indvies pinsedag.
26.6.1829 Modtager via Torlonia første tilbagebetaling på 2000 scudi af det lån på 9000 romerske scudi som Christian (8.) Frederik 1821 optog hos Thorvaldsen.
August 1829 Alexis de Chateauneuf bestiller et bronzerelief til et gravmæle.
1.8.1829 Udnævnes til kommandør af Dannebrogordenen.
8.10.1829 Modtager via Torlonia anden tilbagebetaling på 2000 scudi af det lån på 9000 romerske scudi som Christian (8.) Frederik 1821 optog hos Thorvaldsen.
Senest 22.10.1829 Monumentet over Leuchtenberg (Eugène de Beauharnais) (originalmodellerne A156 og A157) ankommer til München.
24.11.1829 Den polske digter Adam Mickiewicz aflægger besøg i Thorvaldsens atelier sammen med kollegaen Antoni Edward Odyniec, Marynia Zaleska og Zinaida Aleksandrovna Volkonskaia.
18.12.1829 Udnævnes til korresponderende æresmedlem af Accademia dei Filergiti i Forli.