Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 18401898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Påbegyndt 1834 Horace Vernet, A253.
1834 Bedende børn til gravmæle over Artur Potocki, A628.
1834 Lukas, A577.
1834 Markus, A576.
1834 Bronzeudgaverne af reliefferne Svævende engle (A590 og A591) isættes i højalteret i Basilica di S. Gaudenzio, Novara.
Tidligst 1834 Bacchantinde og en satyr, A354.
1834 - 1838 Leonardo Fibonacci, A187.
1834 - 1838 Leonardo Fibonacci, A722.
1.1.1834 Barnebarnet Alberto fødes.
1.1. - 8.1.1834 Nemesis med straffens og belønningens genier, A364, til Heinrich Mylius’ gravkapel over sin søn Julius.
2.1.1834 Barnebarnet Alberto døbes i Peterskirken. Charlotte Frederikke er gudmor og Thorvaldsen og Luigi Chiaveri faddere.
8.1.1834 H.C. Andersen besøger Thorvaldsen, som opmuntrer ham. På opfordring forærer Andersen sit digt Det døende barn til billedhuggeren.
15.1.1834 Thorvaldsen er tæt på at styrte ned fra et stillads under modelleringen af hesten til rytterstatuen for Maximilian 1., A128.
24.1.1834 Udnævnes til medlem af Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova.
28.1.1834 Frederik 6.s fødselsdag fejres i Rom hos prinsesse Charlotte Frederikke af de tilstedeværende danskere. Thorvaldsen er sandsynligvis til stede.
Februar 1834 Opgiver planerne om at vende tilbage til Danmark denne vinter.
Påbegyndt 3.2.1834 - fuldført 28.6.1834 Statuen til monumentet Johann Gutenberg, A114. Lermodel til gipsafstøbningen, jf. A117 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen.
11.2.1834 Frederik 6. godkender Thorvaldsens donation af egne værker og samlinger til Danmark.
Marts - maj 1834 Walter Scott, jf. A255, marmor, 58 cm, National Galleries of Scotland.
8.3.1834 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse. 31 mænd er til stede. En sang af Christian Winther og en sang til Thorvaldsen af F.C. Hillerup afsynges.
29.3.1834 Spadserer med H.C. Andersen i Rom.
31.3.1834 Tager afsked med H.C. Andersen, skriver en hilsen i hans stambog og fremviser Nemesis med straffens og belønningens genier, A364.
18.4.1834 Udnævnes til medlem af Accademia dei Filomati di Scienze, Lettere e Belle Arti i Lucca.
Sommer 1834 Jæger til hest, A646.
Sommer 1834 Jægerinde til hest, A647.
2.8.1834 H.W. Bissen rejser fra Rom.
Efterår 1834 G.F. Hetsch udarbejder forslag til ombygningen af Marmorkirkens ruin til et Thorvaldsens Museum.
23.10.1834 Får besøg af Martinus Rørbye og Ditlev Blunck.
26.10.1834 Står fadder for Adam Gottlob Moltke-Huitfeldts (1798-1876) søn, Vladimir von Moltke-Huitfeldt (1834-1894), i det tyske protestantiske kapel, Palazzo Caffarelli, Rom.
1.12.1834 Besøger Horace Vernets værksted i selskab med Peter Wulff og Martinus Rørbye.
Senest 18.12.1834 Gravmæle over de to Poninski-søskende, A617, forarbejde til A616.