eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 18461898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1840 - 1841 Deltager i fugleskydning på Den Kongelige Skydebane i selskab med bl.a. kronprins Frederik (7.). Fik dagen før overrakt Skydeselskabets ordenstegn, N88.
1840 Hovedet af Jeanina Emilie Stampe som Psyche, Nysø74, forarbejde til A174.
1840 Minerva og Prometheus, A323, formindsket udgave af A319.
1840 Christian 8.s kroningsmedalje, A711.
Januar - april 1840 Tager nu og da fra Nysø til København bl.a. for at tilse sine arbejder til Vor Frue Kirke.
Januar - juni 1840 Indtoget i Jerusalem, Vor frue Kirke, København, forstørret udgave af A559, påbegyndt af H.E. Freund.
Januar - juni 1840 Vandringen til Golgata, Vor Frue Kirke, København, forstørret udgave af A560, udført af Andreas Kolberg og Gotthelf Borup under Thorvaldsens tilsyn.
1.1.1840 Nyårets genius, A548.
11.1.1840 Fra Nysø til København i anledning af Frederik 6.s begravelse den 16.1.1840, som Thorvaldsen dog ikke deltager i på grund af en dårlig fod.
15.1.1840 Ser begravelsesoptoget for Frederik 6. fra et vindue på Charlottenborg sammen med blandt andre Christine Stampe.
16.1.1840 Frederik 6. gravsættes i Roskilde Domkirke.
18.1.1840 Christian 8. bestiller en statue af Christian 4., jf. A152, til Roskilde Domkirke.
18.1.1840 Thorvaldsen hylder Christian 8. som konge halvanden måned efter dennes tronovertagelse. Thorvaldsen undskylder sig med, at han har været på Nysø og desuden haft en dårlig fod.
21.1.1840 Forslag til et monument for Frederik 6. i Jylland bringes i Aarhus Stiftstidende. Forslaget afføder en længere diskussion i jyske aviser.
28.1.1840 Sandsynligvis til stede ved universitetets sørgefest for afdøde Frederik 6.
31.1.1840 Besøg af C.W. Eckersberg.
31.1.1840 Fra København til Nysø.
Februar - marts 1840 Opholder sig jævnligt i København.
Antagelig 5.2.1840 Sammenkomst i Borups Selskab.
12.2.1840 Sammenkomst i Borups Selskab.
13.2.1840 Kl. 14 besøger Christian 8. og Caroline Amalie Thorvaldsens værksted på Charlottenborg for at se hans seneste arbejder fra Nysø.
17.2.1840 Beslutter, at C.F. Wilckens skal ansættes som opsynsmand på museet efter Thorvaldsens død.
24.2.1840 Får besøg af C.W. Eckersberg og betaler yderligere 200 rigsdaler i forskud for maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.
Antagelig forår 1840 Amor og Psyche, A450.
Forår 1840 Amor og Hymen, A452, motivet genbrugt på medaljen F25.
8.3.1840 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres i København. Modtager på Christine Stampes initiativ et pompejansk-inspireret møblement, N106-N119, med broderier udført af 30 kvinder.
21.3.1840 Medlem af Kungliga Akademien för de fria konsterna i Stockholm.
31.3.1840 Deltager i Akademiforsamlingen på Kunstakademiets stiftelsesdag, hvor prins Frederik (7.) er ny præses.
20.4.1840 Diana og Jupiter, A345.
20.4.1840 Fra København til Nysø for at fejre Christine Stampes fødselsdag.
24.4.1840 Hygiea og Amor, A373 – også kaldet Kærlighed og Sundhed.
29.4.1840 Fra Nysø til København med familien Stampe. Retur til Nysø kort efter.
30.4.1840 Christian 8. beser statuen af Christian 4., jf. A152, der er under udarbejdelse.
Antagelig maj 1840 Hovedet af Christian 4., Nysø9a, forarbejde til A152.
Antagelig maj 1840 Johann Wolfgang Goethe, A140, omarbejdelse af A139.
Senest maj 1840 Amor og Hymen, A453.
Senest maj 1840 Modtager bestilling på et monument over Napoleon 1., som dog ikke udføres.
Maj 1840 Christian 4., gipsstatuette, Nysø9, udkast til A152.
4.5.1840 Står fadder for N.C.L. Abrahams søn, Albert Peter Carl Abrahams (1839-1909), i Garnisons Kirke, København.
19.5.1840 Fra Nysø til København med familien Stampe.
22.5.1840 Deltager i festen i anledning af Christian 8. og Caroline Amalies sølvbryllup.
Sommer 1840 Til selskab hos H.N. Clausen på dennes landsted Søbakken ved Øresundskysten i nærheden af Tårbæk.Til stede var også Salomon Ludwig Steinheim.
Antagelig juni 1840 - marts 1841 Satyr danser med bacchantinde, A357.
Antagelig juni 1840 - marts 1841 Satyr danser med bacchantinde, A358.
4.6.1840 Ankommer fra København til Nysø samtidig med H.C. Andersen, J.F. og Susette Schouw.
Senest 24.6.1840 Fra Nysø til København i anledning af Christian 8.s salving og kroning, som han dog ikke deltager i.
24.6.1840 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
28.6.1840 Deltager ikke i Christian 8.s salving og kroning i Frederiksborg Slotskirke angiveligt pga. beklædningsproblemer.
28.6.1840 Spiser til middag hos Laurids Fog Muus (1795-1856) og Christiane Muus (1802-1859) i stedet for at deltage i kroningsfesten.
Ultimo juni 1840 Mødes med familien Steffens flere gange, bl.a. ved en udflugt til Rundetaarn.
2.7.1840 Fra København til Nysø.
13.7. - 16.7.1840 Henrich Steffens, A633.
13.7. - 16.7.1840 Heinrich Steffens og familie opholder sig på Nysø i tre dage sammen med Grundtvig, Oehlenschläger og Sibbern.
Tidligst 25.7. - senest 30.7.1840 A.C.T. Neubourg optager et daguerreotypi af Thorvaldsen; Skandinaviens første portrætfotografi, N267.
Senest 27.7.1840 Fra Nysø til København.
27.7.1840 Deltager i møde på Kunstakademiet.
28.7.1840 Modtager bestilling fra Frederik 6.-kommissionen på et monument over Frederik 6. til Skanderborg Slotsbanke.
30.7.1840 Fra København til Roskilde for at overvære stænderforsamlingen i nogle dage med familien Stampe. Herfra sandsynligvis til Nysø.
Antagelig august 1840 Som forberedelse til den planlagte rejse til Italien september 1840 brænder Christine Stampe og Thorvaldsen en mængde af hans papirer og breve.
Antagelig august 1840 Understøtter en marinemaler, antagelig Anton Melbye, der er repræsenteret i samlingerne med B263 og B264.
August 1840 Planlægger rejse til Italien i september 1840.
6.8.1840 Borgerrepæsentationen i Københavns Kommune standser byggeriet af Thorvaldsens Museum pga. G.N. Sibberns påstand om, at bygningen ikke var solidt nok tegnet.
Tidligst 6.8.1840 Rejser til København foranlediget af Københavns Borgerrepræsentations standsning af museumsbyggeriet.
Fuldført senest 26.8.1840 Conrad Hinrich Donner, A242.
26.8.1840 Møde med F.C. Olsen vedrørende en fortegnelse over Thorvaldsens udførte værker siden hans tilbagekomst til Danmark 17.9.1838.
27.8.1840 Afrejse fra København til Nysø i selskab med Christine Stampe.
27.8.1840 Fejrer Holger Stampe-Charisius’ 18-års fødselsdag på Nysø.
29.8.1840 Københavns Borgerrepræsentation frafalder sin protest af 6.8.1840 imod fortsættelsen af byggeriet af Thorvaldsens Museum. En del af byggeriet var dog allerede genoptaget nogle dage forinden.
September 1840 Fremstiller på Nysø skitser til Andreas, Nysø32, og antagelig Judas Thaddæus, opholdssted ukendt. Ikke benyttede udkast til statuerne A108 og A105.
9.9.1840 Udskyder planlagt rejse til Italien til foråret 1841 på opfordring af Christian 8., der på sin side er tilskyndet dertil af Christine Stampe.
14.9.1840 Følger Jens Arenholt Gottfred Hartmann og Wilhelm Matthiä til Toldboden, hvorfra dampbåden til Lübeck afgår. Er samme aften i Det Kongelige Teater.
Primo oktober 1840 Hovedet af Christine Stampe, Nysø105, forarbejde til Nysø38.
Primo oktober 1840 Hovedet af Elisa Stampe, Nysø106, forarbejde til Nysø38.
Primo oktober 1840 Hovedet af Henrik Stampe d.y., Nysø102, forarbejde til Nysø39.
Primo oktober 1840 Hovedet af Henrik Stampe d.æ., Nysø108, forarbejde til Nysø39.
Primo oktober 1840 Hovedet af Holger Stampe, Nysø107, forarbejde til Nysø39.
Primo oktober 1840 Hovedet af Jeanina Stampe, Nysø104, forarbejde til Nysø38.
3.10.1840 Christian 8. og Caroline Amalie er på en endagstur til Præstø og Nysø for at hilse på Thorvaldsen og se hans selvportrætstatue, Nysø1. Selskab for 60 personer på Nysø.
4.10.1840 Fest hos familien Moltke på Bregentved med deltagelse af Christian 8., Caroline Amalie, familien Stampe m.fl.
Fuldført 5.10.1840 Thorvaldsen hos familien Stampe, Nysø38.
Fuldført 10.10.1840 Henrik Stampe og to sønner Nysø39.
Medio oktober 1840 Kortere ophold i København, derefter retur til Nysø.
15.10.1840 Thorvaldsens mulige uægte datter Nicoline Marie Berggren fødes i København.
November - december 1840 Hovedet af kameldriver, Nysø90, forarbejde til A553.
November - december 1840 Hovedet af kvinde, Nysø88, forarbejde til A553.
November 1840 - 26.1.1841 Rebekka og Eliezer, A553.
Primo november 1840 Amor på en svane, A421.
Fuldført 12.11.1840 Jeanina Emilie Stampe som Psyche, A174.
Fuldført 17.11.1840 Hans Holsten, A213.
19.11.1840 Thorvaldsens fødselsdag fejres på Nysø bl.a. med sange, digte lotterispil og opførelse af Johan Herman Wessels teaterstykke Kærlighed Uden Strømper. Foruden fødselaren og beboerne på Nysø er bl.a. A.C. Petersen, Nicolai Søtoft, August Beck, Johan Ferdinand de Neergaard og Just Mathias Thiele tilstede.
23.11.1840 Rejser fra Nysø til København i selskab med Just Mathias Thiele.
Senest 26.11.1840 Ankommer til Nysø fra København.
26.11.1840 Christian 8. og Caroline Amalie beser originalmodellen til Christian 4., jf. A152, i Thorvaldsens værksted på Charlottenborg. Thorvaldsen er på Nysø.
Tidligst 26.11.1840 Christian 4., A152, støbes i bronze og ciseleres af Jørgen Dalhoff.
30.11.1840 Amor på en svane, A422.
Tidligst 7.12.1840 Ser igen August Bournonvilles ballet Toréadoren på Det Kongelige Teater.
Senest 8.12.1840 Rejser fra Nysø til København.
9.12.1840 Står fadder for Ludvig Müllers søn, Peter Erasmus Müller (1840-1926), i Vor Frue Kirke, København.
12.12.1840 Goethe-kommissionen trækker sig fra samarbejdet med Thorvaldsen om et monument for Johann Wolfgang von Goethe.
Ultimo 1840 Nægter at betale rangskat, hvilket Christian 8. accepterer.