eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 18481898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1842 To børn, Nysø10, udført af J.B. Dalhoff efter A68.
1842 Dagen, A906.
1842 Englehoved, A908.
1842 Hoved af barn, Nysø101, forarbejde til A589.
1842 Indtoget i Jerusalem, A574.
1842 Natten, A905.
1842 Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, Nysø55, forarbejde til A175.
1842 Stavnsbåndet ophæves, Nysø27, forarbejde til A604 relief til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.
Tidligst 1842 Omfale, Nysø56.
Primo 1842 Flugten til Ægypten, A571.
1842 - 1843 Provinsialstænderne oprettes, A605.
1842 - 1844 Amor og Hymen, A451.
Antagelig januar 1842 Tegnede udkast til fire profeter til Vor Frue Kirke i København, Ezekiel, C1087, Daniel, C1089, Esajas, C1090, og Jeremias, C1092.
Januar 1842 Tegninger af to Dommedagsengle, C1015r og C1017, tænkt til indgangen ved en kirkegård.
Antagelig januar 1842 - marts 1842 Andreas, A108.
Januar - marts 1842 Sygdom i familien Stampe især for Elise Stampes vedkommende.
1.1.1842 Udflugt til Fontana dell’Aqua Acetosa ved Ponte Molle med bl.a. familien Stampe og H.P. Holst.
Fuldført 1.1.1842 Hyrdernes tilbedelse, A570.
7.1.1842 Giacomo Giustiniani beder Thorvaldsen genoptage undervisningen i skulptur på Accademia di S. Luca, men anmodningen afslås.
8.1.1842 Ponte Molle-selskabet fejrer Thorvaldsens “anden” ankomst til Rom 12.9.1841 ved en stor fest i værtshuset i Palazzo Fiano, Piazza di San Lorenzo, i Rom. Han anbringes på en trone, kunstnerne omgiver ham med lys og sang, og han får overrakt selskabets bajoccoorden, N91.
19.1.1842 Fejrer Karl von Kolbs fødselsdag i Rom ved en soiré.
22.2.1842 Antagelig til stede ved aftenselskab hos den amerikanske konsul George Washington Greene.
Forår 1842 Kontrovers med August Riedel om købet af en version af maleriet Sakuntala.
Forår 1842 Kontrovers over håndteringen af nedpakningen af Thorvaldsens værker og ejendele med Johan Bravo, som afskediges fra jobbet. Han synes dog senere at have fortsat med at hjælpe.
Forår 1842 Mødes med maleren Penry Williams og John Gibson.
Forår 1842 Selskabelighed hos Ferdinand Hiller.
Marts 1842 - 10.4.1842 Judas Thaddæus, A105.
7.3.1842 Uoverensstemmelser med Pietro Galli, som flytter ud af Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti. Thorvaldsen og C.F. Holbech flytter derefter ind. Galli ophører med at arbejde for Thorvaldsen.
8.3.1842 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres med diner hos Karl von Kolb i Rom med deltagelse af familien Stampe.
11.3.1842 Fejrer Elise Stampes 18-års fødselsdag efter hendes alvorlige sygdom.
Fuldført 20.3.1842 Bebudelsen, A569.
Ultimo marts 1842 Overværer Girandolaen / fyrværkeriet ved Castel Sant’Angelo hos Alessandro Torlonia. Møder Alexandre Dumas d.æ..
Ultimo marts 1842 Thorvaldsen og Christine Stampe brænder “mange gamle Sager” i billedhuggerens hjem i Rom – sandsynligvis papirer og tegninger etc.
April - maj 1842 Besøg i Villa Wolkonsky hos Zinaida Volkonskaia.
April - maj 1842 Henrik Stampe forlader Rom på egen hånd og efterlader sin hustru, Christine Stampe og sine tre børn. Sandsynligvis som følge af et ægteskabeligt opgør.
2.4.1842 Christian Dalgas og hans hustru, Louisa Salvetti ankommer til Rom. Thorvaldsen tager med dem på flere udflugter.
20.4.1842 Forærer en bronzeudgave af Kristus og en Ganymedes i marmor samt en tegning til Christine Stampes fødselsdag.
24.4.1842 Deltager i fejringen af Christian Dalgas’ fødselsdag.
28.4.1842 Deltager i Ponte Molle-selskabets forårsfest (Cervaro-festen) ved Cervarohulerne, ca. 8 km. nordøst for Rom. Thorvaldsens skål udbringes, og han tildeles selskabets Vielzuvielverdienstorden, N92.
Ultimo april 1842 Ludwig 1. kommer til Rom og bor i Villa Malta. Thorvaldsen og andre tager imod ham.
Antagelig maj 1842 Ludwig 1. beundrer portrætbusten Christine Stampe (jf. A217).
Maj 1842 Den tolvårige Kristus i templet, A572.
Maj 1842 Christine Stampe, A217.
Maj 1842 Indbydes ofte til middag hos Ludwig 1., som også ofte besøger hans værksteder.
Maj 1842 - 23.6.1842 Gratierne med Amors pil og Amor med lyren, A32, omarbejdelse af A29.
Antagelig 1.5.1842 Til velgørenhedstombola i Villa Borghese med Christine Stampe. Møder her Ludwig 1.
5.5.1842 Udflugt til Torre di Quinto med Franz Ludwig Catel og familien Stampe.
Sommer 1842 Påmindes om bestilling på en model til en rytterstatue af Ludwig 1., som dog ikke kommer til udførelse.
Juni 1842 Modtager i Rom fem kasser med gipsmodeller af værker udført i Danmark mhp. hugning af dem i marmor.
2.6.1842 Udflugt til Albano, Genzano og Nemi med bl.a. familien Stampe og C.F. Holbech.
4.6.1842 Alessandro Torlonia afholder stor fest i Villa Torlonia i Rom i anledning af opstilling af en obelisk i villaens park. Foruden Thorvaldsen deltager bl.a. Ludwig 1., Gregor 16., Byrons elskerinde Teresa Guiccioli (1801-1873) og familien Stampe.
6.6.1842 Christine Stampe, hendes børn og tjenestefolk rejser fra Rom pr. hestevogn med kurs mod Danmark.
6.6.1842 Spiser middag hos Karl von Kolb.
10.6.1842 Christine Stampe, hendes børn og tjenestefolk ankommer til Livorno på deres rejse fra Rom til København. De bor hos Stampes bror, Christian Dalgas.
16.6.1842 Tildeles ordenen Pour le Mérite af Friedrich Wilhelm 4.
19.6.1842 Christine Stampe, hendes børn og tjenestefolk forlader Livorno med kurs mod Milano på deres rejse til Danmark.
19.6.1842 Besøg af maleren Ferdinand Flor og gemmeskæreren Tommaso Saulini.
21.6.1842 Godkender en marmorblok til Gratierne med Amors pil og Amor med lyren, jf. A32.
22.6.1842 Spiser middag hos Alessandro Torlonia, om aftenen hos Karl von Kolb.
23.6.1842 Besøg af Ludwig Ross.
24.6.1842 Besøg af Constantin Hansen og Peter Raadsig.
24.6.1842 Middagsselskab hos J.M. von Wagner.
26.6.1842 Besøg af billedhuggeren B.E. Fogelberg og maleren G.W. Palm (1810-1890).
26.6.1842 Udflugt til Torre di Quinto med Johan Bravo og C.F. Holbech.
26.6.1842 Visit hos Vincenzo Camuccini om aftenen.
28.6. - 29.6.1842 Udflugter i Rom bl.a. for at se Girandola-festen med Antonio Savorelli.
29.6. - 3.7.1842 Istandsætter skadede gipsmodeller, sendt fra København, bl.a. Kristus i Emmaus, jf. Nysø18, og Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, jf. Nysø1.
1.7.1842 Middag med Kolb.
4.7.1842 Tombola-selskab om aftenen i Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti.
7.7.1842 Ser dramatikeren Carlo Goldonis (1707-1793) komedie Il Ventaglio om eftermiddagen, om aftenen Romeo og Julie.
8.7. - 12.7.1842 Færdiggør marmorudgaven af Gravmæle over de to Poninski-søskende (jf. A616). Marmorudgaven efterfølgende opsat i Slotskapellet i Czerwonogród. Nu i Kunstmuseet, L’viv, Ukraine.
9.7.1842 Modtager Penry Williams’ maleri En hyrdedreng, B101.
11.7.1842 Visit hos Vincenzo Camuccini.
11.7. - 22.7.1842 Nedpakning af Thorvaldsens malerisamling i hans lejlighed i Casa Buti med henblik på transport til København.
12.7.1842 Tombola-selskab om aftenen i Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti.
12.7.1842 Æresmedlem af Det islandske litterære selskab i Reykjavik.
13.7.1842 Aftenselskab hos direktøren for det franske Akademi, Jean-Victor Schnetz.
17.7.1842 Besøg af Wilhelm Matthiä og Albert Küchler.
17.7.1842 Stort middagsselskab af kunstnere og gesandter på Monte Mario. Om aftenen ved Engelsborg med C.F. Holbech.
19.7.1842 Tombola-selskab om aftenen i Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti.
24.7.1842 Udflugt til Frascati, Tusculum og San Silvestro med Johan Bravo, Johann Martin von Wagner, C.F. Holbech og Jens Arenholt Gottfred Hartmann.
31.7.1842 Selskab hos Antonio Savorelli.
31.7.1842 Thorvaldsen “stiller modellen” for eleverne på Accademia di S. Luca.
7.8.1842 Aftenselskab hos grev Antonio Savorelli. Thorvaldsens navnedag for hans italieniserede fornavn Albert fejres.
9.8.1842 Påbegynder Kristi dåb, A573.
23.8.1842 Thorvaldsens ejendele transporteres til havnen ved Ripa Grande i Rom.
Senest september 1842 Dommedagsengel, A593.
Senest september 1842 Dommedagsengel, A594.
Senest september 1842 Dommedagsengel, A595.
September 1842 Kasserne med Thorvaldsens værker og ejendele sendes til Livorno.
26.9.1842 Fregatten Thetis ankommer til Livornos red for at hente Thorvaldsen, hans kunstværker og indbo og transportere det til København.
29.9.1842 Alle kasser med Thorvaldsens værker og øvrige gods er lastet på fregatten Thetis på Livornos red.
Antagelig 30.9.1842 Frederikke Wallick besøger Thorvaldsen i Rom, og de aftaler at følges ad fra Civitavecchia til Livorno.
Ultimo september 1842 Thorvaldsen lider af gigtsmerter i højre hofte.
1.10.1842 Forlader Rom for sidste gang med kurs mod Civitavecchia ledsaget af Karl von Kolb.
2.10.1842 Fregatten Thetis afsejler fra Livorno med kurs mod København lastet med Thorvaldsens værker og ejendele, men uden Thorvaldsen selv.
2.10.1842 Sejler kl. 15 fra Civitavecchia med dampskibet Maria Christina med kurs mod Livorno. Efter tidligere aftale følges han med Frederikke Wallick.
3.10.1842 Ankommer én dag for sent til Livorno for at sejle med fregatten Thetis til Danmark. Rejser i stedet videre med dampskibet Maria Christina til Marseille i selskab med Frederikke Wallick.
4.10.1842 Under rejsen fra Livorno til Marseille standser dampskibet i Genova.
5.10.1842 Ankomst Marseille.
5.10.1842 Tilbringer eftermiddagen og aftenen med Frederikke Wallick hos hendes ven, en madame de Salle i Marseille.
7.10.1842 Afrejse fra Marseille med diligence til Lyon.
7.10.1842 Slutstenen på hvælvingen i forhallen på Thorvaldsens Museum isættes.
9.10.1842 Ankommer til Lyon. Efter nogle timers søvn forsætter rejsen samme dag mod Strasbourg via Dijon.
Antagelig 11.10.1842 Ankommer til Strasbourg med diligence.
12.10.1842 Afrejse fra Strasbourg til Mannheim med dampskib på Rhinen.
12.10.1842 Aftensmad og overnatning på Hotel de L’Europe i Mannheim.
13.10.1842 Afrejse meget tidligt om morgenen fra Mannheim med dampskib til Mainz. Herfra videre til Frankfurt am Main, antagelig også med skib.
13.10.1842 Indlogeres på Gasthaus zum römischen Kayser, Frankfurt am Main. Mødes med flere bekendte, bl.a. Eduard Schmidt von der Launitz, der i sit hjem afholder stort selskab for Thorvaldsen kl. 18-20.30.
13.10.1842 Rejser fra Frankfurt am Main til Kassel med diligence, kl. 21 om aftenen.
14.10.1842 Ankommer til Kassel med diligence og indlogerer sig på hotellet zum König von Preussen.
15.10.1842 Rejser fra Kassel til Hannover med diligence, ankomst næste morgen. Turen går via Göttingen, hvor bystyret forgæves beder Thorvaldsen blive en dag i byen.
16.10.1842 Rejser om aftenen fra Hannover til Altona over Celle, Harburg og Hamburg med diligence. Fra Celle i selskab med Johanna og Salomon Ludwig Steinheim.
17.10. - 22.10.1842 Ankommer til Altona og bor på hotel Zum Holsteinischen Hause.
18.10.1842 Hyldes i Altona med sange af en sangforening på ca. 40 personer.
18.10.1842 Selskab hos Johanna og Salomon Ludwig Steinheim i Altona.
19.10.1842 Hyldes af sangforeningen Allgemeinen Altonaer Liedertafel med en sang, tale og illumination under sit ophold i Altona. Der deltager ca. 200 personer.
Antagelig 20.10.1842 Stort selskab hos Johanna og Salomon Ludwig Steinheim i Altona.
21.10.1842 En deputation på ca. 50 personer møder op ved hotellet Zum Holsteinischen Hause i Altona for at tage afsked med Thorvaldsen før hans afrejse til København.
22.10.1842 Rejser fra Altona / Hamburg til Kiel med postdiligence kl. 5 om morgenen.
22.10.1842 Sejler fra Kiel på dampskibet Frederik den sjette. P.W. Forchhammer forsøger forgæves at overtale Thorvaldsen til at blive i Kiel for en dag.
23.10.1842 Dampskibet Frederik den sjette ankrer op ved Vordingborg pga. dårligt vejr.
23.10.1842 Døtre af blandt andre G.F. Hetsch og C.W. Eckersberg pynter Thorvaldsens atelier med kranse i anledningen af hans snarlige hjemkomst.
24.10.1842 Ankommer mellem kl. 17 og 18 til København ledsaget af Frederikke Wallick med dampskibet Frederik den sjette. Modtages blandt andre af J.M. Thiele, Hermann Ernst Freund, H.N. Clausen, Christine Stampe, Elisa Paulsen, Fritz Paulsen, deres børn og J.F. Schouw.
24.10.1842 Selskab og aftensmad hos Susette og J.F. Schouw på Charlottenborg. Til stede er bl.a. familien Stampe, H.N. Clausen, Birgitte Francisca Clausen (1797-1875) og N.L. Høyen.
25.10.1842 Besøger Thorvaldsens Museum for første gang. Han modtages af Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum, kommunalbestyrelsen og håndværkere. Museet er smykket med guirlander og studentersangerne synger H.P. Holsts Mellem disse mure.
25.10.1842 Til middagsselskab hos Christian 8. på Sorgenfri bl.a. med Just Mathias Thiele.
26.10.1842 Til middagsselskab hos Elisa og Fritz Paulsen.
27.10.1842 Til middagsselskab hos Susette og J.F. Schouw.
28.10.1842 Besøger maleren C.W. Eckersberg.
Ultimo oktober 1842 Donerer 25.000 rigsdaler til museet til hugning af marmorudgaver, fodstykker m.m.
1.11.1842 Fregatten Thetis ankommer til København fra Livorno med dele af Thorvaldsens kunst, kunstsamling og andet indbo.
9.11.1842 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
17.11.1842 Ankommer til Nysø første gang efter hjemkomsten fra Italiensrejsen.
19.11.1842 Fejrer sin fødselsdag på Nysø med bl.a. en sang af Henrik Stampe.
Fuldført 25.11.1842 Tre genier, A153, over Christian 4.s valgsprog “Regna firmat pietas”, udført på forslag fra G.F. Hetsch.
26.11.1842 Ankommer fra Nysø til Charlottenborg lørdag aften.
27.11.1842 Står fadder for C.C. Zahrtmans datter, Wanda Sophie Elisabeth Candia Zahrtmann (1842-1916), i Bredgade 38, København.
Ultimo november 1842 Thorvaldsen lider af smerter i benene efter hjemrejsen.
Senest 2.12.1842 Køber Adam Müllers endnu ufuldendte maleri Kristus og de fire evangelister, B276.
3.12.1842 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg i sin professorbolig. Har dårligt ben.
Fuldført 12.12.1842 Stavnsbåndet ophæves, A604.
24.12.1842 Oehlenschläger fejrer jul med Thorvaldsen og familien Stampe på Nysø.
Fuldført 24.12.1842 Juleglæde i himlen, A589.
27.12.1842 Skibet Die gute Hoffnung strander, lastet med værker af Thorvaldsen, som dog alle reddes.