Tilbage til H

C.F. Holbech

Teksten til denne biografi er under udarbejdelse.

Holbech ankom til Rom 1841 og blev dér resten af sit liv.

Han lærte Thorvaldsen at kende under dennes Rom-ophold 12.9.18411.10.1842.

Efter Pietro Galli antagelig februar 1842 fraflyttede Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti, grundet uoverensstemmelser, flyttede Holbech ind som en slags opvarter og personlig assistent for Thorvaldsen. Dette skete på Christine Stampes foranledning, se Stampe, op. cit., p. 175.

Holbech overtog også Gallis hverv som opsynsmand med Thorvaldsens værksteder, også efter Thorvaldsen havde forladt Rom i 1842.

Han var en af de tilstedeværende danske gæster juleaften 1841 i Thorvaldsens lejlighed i Rom.
Holbech er afbildet på det gruppeportræt, som Constantin Hansen tegnede ved sammen lejlighed, Nysø154, se udsnittet f.o.t.h.

Ved Christine Stampes afrejse fra Rom 6.6.1842 bad hun Holbech føre en dagbog over Thorvaldsens gøren og laden. Det blev til to rapporter 1.7.1842 og 26.9.1842.

Holbech ligger begravet på den protestantiske kirkegård / Cimitero Acattolico i Rom.

Gravmæle for C.F. Holbech, Cimitero Acattolico
Holbechs gravsted
Cimitero Acattolico

Ifølge Weilbachs Kunstleksikon, op. cit., var Holbechs fornavne Carl Frederik, men på hans gravsten står der Christian Frederik. Han kaldes også Carl i de tidligere udgaver af leksikonnet. Hvad der er korrekt, er p.t. ikke afklaret.
Referencer

Sidst opdateret 26.04.2024

Thorvaldsen blandt landsmænd juleaften 1841 i Rom #

C.F. Holbech

Carl (Christian?) Frederik Holbech 1811-1880 Dansk Billedhugger
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen7 dok.
I alt8 dok.

Til og fra andre6 dok.
Omtalt i33 dok.