Tilbage til C

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Denne biografi er under udarbejdelse.

Ved juletid 1836 dannede professorerne J.F. Schouw, H.N. Clausen, N.L. Høyen, billedhuggeren Hermann Ernst Freund og konferensråd Jonas CollinHans Puggaards opfordring en komite, bestående af disse seks mænd samt en række andre bl.a. Just Mathias Thiele. 10.1.1837 iværksatte komiteen en landsindsamling til et ‘Thorvaldsensk Musæum’.

Komiteen afholdt generalforsamling 21.6.1837, og en ny 15 mands stor bestyrelse for komiteen blev valgt. Den bestod af: H.N. Clausen (190 stemmer), Just Mathias Thiele (189 stemmer), Jonas Collin (185 stemmer), N.L. Høyen (183 stemmer), Hermann Ernst Freund (179 stemmer), J.F. Schouw (165 stemmer), G.F. Hetsch (138 stemmer), H.W. Bissen (112 stemmer), Søren Ludvig Tuxen (86 stemmer), Peder Brønnum Scavenius (83 stemmer), Heinrich Gamst (82 stemmer), Hans Puggaard (76 stemmer), Friederich Ernst von Prangen (76 stemmer), C.J. Thomsen (67 stemmer) og Jørgen Koch (66 stemmer).

Til suppleanter blev følgende fem valgt: Joseph Hambro Carl Moltke (60 stemmer), J.H. Lund eller J.L. Lund (46 stemmer), H.C. Ørsted (44 stemmer), Heinrich Reventlow-Criminil (39 stemmer), jf. Barfod, op. cit. mht. stemmetallene.

Referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 163.
  • Chr. Bruun og L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 7, 11.
  • Thiele III, p. 576.

Sidst opdateret 22.02.2017

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

1836- Dansk
Fra Thorvaldsen5 dok.
Til Thorvaldsen2 dok.
I alt7 dok.

Til og fra andre175 dok.
Omtalt i25 dok.