Tilbage til Ø

H.C. Ørsted

Denne biografi er under udarbejdelse.

Ørsted skrev 1837 et hyldestdigt til Thorvaldsen. Det blev brugt i forbindelse med den landsdækkende indsamling, som Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum iværksatte for at skaffe midler til opførelsen af museet, og trykt i Just Mathias Thiele: Om den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen tilligemed en Fortegnelse paa de Arbeider, hvilke han indtil nærværende Tid har udført, København 1837.
Digtet blev også trykt i flere danske aviser.

Portrættet af Ørsted her til højre er malet af C.A. Jensen 1832-33, olie på lærred. 67,8×51 cm, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS8176.

Ørsted ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

H.C. Ørsteds grav, Assistens Kirkegård, København, foto 2016
Ørsteds gravsted

Sidst opdateret 20.12.2016

C.A. Jensen: H.C. Ørsted

H.C. Ørsted

Hans Christian Ørsted 1777-1851 Dansk Naturvidenskabsmand
Til Thorvaldsen1 dok.

Til og fra andre5 dok.
Omtalt i15 dok.