Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til Ø

A.S. Ørsted

Biografien er under udarbejdelse.

A.S. Ørsted var bror til H.C. Ørsted.

Portrættet til højre er et udsnit af et kobberstik udført efter C.W. Eckersbergs malede portræt, 1821, på Statens Museum for Kunst. Men kobberstikket befinder sig på Bakkehusmuseet, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

Sidst opdateret 20.04.2017

C.W. Eckersberg (efter): Ørsted, A.S.

A.S. Ørsted

Anders Sandøe Ørsted 1778-1868 Dansk Jurist, embedsmand og minister
Til Thorvaldsen1 dok.

Til og fra andre8 dok.
Omtalt i16 dok.