Back to Ø

A.S. Ørsted

Biografien er under udarbejdelse.

A.S. Ørsted var bror til H.C. Ørsted.

Portrættet til højre er et udsnit af et kobberstik udført efter C.W. Eckersbergs malede portræt, 1821, på Statens Museum for Kunst. Men kobberstikket befinder sig på Bakkehuset, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

Last updated 10.02.2023

C.W. Eckersberg (efter): Ørsted, A.S.

A.S. Ørsted

Anders Sandøe Ørsted 1778-1868 Danish Attorney, civil servant, minister
To Thorvaldsen1 Doc.

To and from others8 Doc.
Mentioned in16 Doc.