Tilbage til Z

Johann Nepomuk Zwerger

Denne biografi er under udarbejdelse.

Zwerger opholdt sig i Rom 1823-30, og var assistent i Thorvaldsens værksted 1823-25.

Han var oprindelig Johann Heinrich von Danneckers elev fra Stuttgart.

Thorvaldsen og Zwerger mødte hinanden første gang i august 1819 i Waldenbuch, hvor Zwerger tilfældigvis var til stede og bad om et lift med Thorvaldsens vogn mod Stuttgart. Thiele III, p. 8-9, fortæller, at en ung billedhugger, der ikke kendte Thorvaldsen, havde læst i aviserne, at den berømte dansker ville ankomme til Stuttgart. Han skulle derfor nu tilbage til byen for om muligt at få ham at se. Thorvaldsens rejsefælle, J.L. Lund sagde da: “De kan see ham strax… han sidder ligeoverfor Dem.”
Thiele kendte ikke identiteten på den unge billedhugger, men Speeman, op. cit., fastslår, at det var Zwerger. Speeman giver en lidt anden version af historien om mødet mellem Thorvaldsen og Zwerger, idet han refererer kunstkritikeren Gottlob Heinrich Rapps beretning om mødet.

1822-25 udførte Zwerger en statue af evangelisten Matthæus i marmor efter Thorvaldsens udkast og under hans vejledning. Statuen står i dag i mausoleet for den württembergske kongefamilie i Rotenberg i Stuttgart – Grabkapelle auf dem Württemberg.
Thorvaldsen besøgte senere mausoleet under sit besøg i Stuttgart, juli 1841.

Referencer

  • Adolf Spemann: Dannecker, Berlin & Stuttgart 1909, p. 128-129.
  • Thiele III, p. 8-9.

Sidst opdateret 14.07.2019

Johann Nepomuk Zwerger

1796-1868 Tysk Billedhugger
Omtalt i4 dok.