eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 18491898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1843 Juleglæde i himlen, A855.
Antagelig 1843 Minerva, A783, fragment af A17.
1843 Amor og Erato, Nysø128,1
1843 Herkules, A15, forarbejde til A14.
1843 Hymen, A457.
1843 Minerva, A17.
1843 Nemesis, A19.
1843 Æskulap, A20.
Antagelig januar 1843 Det lykkes Jørgen Dalhoff for første gang at brænde terracotta i København.
Januar 1843 Vender tilbage til København efter ophold på Nysø.
1.1.1843 Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, A175. Værket blev bestilt af Christian 8. som marmorstatue, men den blev aldrig udført.
Fuldført 9.1.1843 Retfærdighed og styrke, A609, forarbejde til A606.
Fuldført 15.1.1843 To genier bekranser kunsten og videnskaben, A610, forarbejde til A607.
25.1.1843 Thorvaldsen reviderer sit testamente.
Antagelig februar 1843 Overdrager Goffhelf Borup udførelsen af en fronton i terracotta til Christiansborg slot efter Jupiter, Minerva og Nemesis, A316.
Februar 1843 Genoptagede forhandlinger med Slotsbygningskommissionen angående udsmykningen af Christiansborg Slot.
9.2.1843 Besøger maleren C.W. Eckersberg sammen med Christine Stampe og blomstermaleren Hermania Neergaard (1799-1875).
20.2.1843 Deltager i Akademiforsamlingen.
Antagelig marts 1843 Beser sit mausolæum i museet.
Primo marts 1843 Uoverensstemmelse mellem Christine Stampe og Elisa Paulsen omkring fejringen af Thorvaldsens romerske fødselsdag.
4.3.1843 Spiser antagelig middag hos H.C. Ørsted og familie.
6.3.1843 Retfærdigheden, A606.
Fuldført 6.3.1843 Kunsten og videnskaben beskyttes, A607.
8.3.1843 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres hos Elisa Paulsen, som samtidig fejrer sin egen fødselsdag. Til stede er bl.a. Fritz Paulsens bror Friederich Nicolai Wilhelm Paulsen og svigerinde, J.L. Jensen og kone.
16.3.1843 Ordenskapitlet rykker for et udkast til Thorvaldsens våbenskjold.
April 1843 Studerende ved Københavns Universitet påminder Thorvaldsen om bestillingen af Martin Luther, jf. A188 og Philipp Melanchton, jf. A161.
18.4.1843 Gratulerer maleren C.W. Eckersberg i anledningen af hans 25 års jubilæum som professor ved akademiet. Har foranstaltet en middag for Eckersberg og tilbringer aftenen i selskabet, der blandt andre tæller Jonas Collin, Just Mathias Thiele og J.L. Lund.
20.4.1843 Thorvaldsen forærer Christine Stampe et armbånd fremstillet af guld og hans eget hår på hendes 46-års fødselsdag.
6.5.1843 Genius, A785.
13.5.1843 Besøger om aftenen Just Mathias Thiele i selskab med malerne C.W. Eckersberg, Wilhelm Marstrand og Ernst Meyer samt kunsthistorikeren N.L. Høyen og arkitekten Gottlieb Bindesbøll.
17.5.1843 Christian 8. ser Thorvaldsens malerisamling på Charlottenborg.
23.5.1843 Er sandsynligvis i Det Kongelige Teater med Christine Stampe.
7.6.1843 Efter nogle måneders sygeleje dør Fritz Paulsen.
Antagelig 21.6.1843 Flytter fra København til Nysø for sommeren.
Antagelig juli 1843 Besøg på Nysø af Ernst Meyer og Wilhelm Marstrand.
Antagelig juli 1843 Tur fra Nysø til Møn af et par dages varighed med familien Stampe, Ernst Mayer, Wilhelm Marstrand og sandsynligvis Susette Schouw. Møns Klint og Stege besøges.
Juli 1843 Billedhuggerkunstens genius, A522.
Juli 1843 Hovedet af Komediens muse, Nysø88, forarbejde til A342.
Juli 1843 Hovedet af Tragediens muse, Nysø85, forarbejde til A342.
Juli 1843 Komediens maske, Nysø93.
Juli 1843 Tragediens og komediens muser, A342.
Juli eller august 1843 Genier for maleri, arkitektur og billedhuggerkunst, A525.
Fuldført 1.7.1843 Amors svanesang, A456.
3.7.1843 Udnævnes til medlem af Kurfürstlichen Akademie der bildenden Künste, Kassel.
19.7.1843 Horace Vernet opsøger forgæves den fraværende Thorvaldsen i hans hjem på Charlottenborg i København.
Fuldført 21.7.1843 Malerkunstens genius, A520.
Fuldført 30.7.1843 Poesiens og harmoniens genier, A528.
August 1843 Vender tilbage til København.
August - november 1843 Herkules, A14.
Antagelig efterår 1843 Kærlighedens aldre, A739.
Efterår 1843 Christian 8. besøger Thorvaldsens værksted.
14.9.1843 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
7.11.1843 Er sandsynligvis til stede ved et mindre selskab hos Johanne Luise og J.L. Heiberg i København.
Medio november 1843 Opholder sig på Nysø et par uger.
19.11.1843 Fejrer sin fødselsdag på Nysø. H.C. Andersen læser eventyr, og vaudevillen Aprilsnarrene af J.L. Heiberg opføres. Til stede er familien Stampe og bl.a. Nicolai Søtoft, Julie og Carl Vilhelm Raben-Levetzau, Juliane og Benjamin Wolff, Charlotte og Johan Ferdinand de Neergaard. Sange af Andersen, Søtoft og Henrik Stampe synges.
Ultimo november 1843 Flere middagsselskaber på naboherregårdene i nærheden af Nysø, dvs. hos Julie og Carl Vilhelm Raben-Levetzau, Juliane og Benjamin Wolff, Charlotte og Johan Ferdinand de Neergaard.
Ultimo november 1843 Rejser fra Nysø til København via Vallø Slot.
Antagelig december 1843 Hymen, A731.
Antagelig december 1843 En arm på lermodellen til Æskulap, jf. skitse A20, falder af. Samme model styrtede helt sammen efter Thorvaldsens død 26.6.1844.
Antagelig december 1843 Middag hos konsul Alfred Hage, hvor forfatteren Constant Dirckinck-Holmfeld (1799-1880) kritiserer Thorvaldsens Museum. Til stede er også Christine Stampe, Orla Lehmann og Anton Frederik Tscherning (1795-1874).
December 1843 Hyppige soiréer med ”de italienske sangere”.
Fuldført 3.12.1843 Bygningskunstens genius, A521.
13.12.1843 Udnævnes til frit medlem af Londons kunstnersammenslutning.
Medio december 1843 Under et besøg hos Christian 8. og Caroline Amalie henvises Thorvaldsen til lægen Johan Peter Jacobsen pga. et skinnebenssår.
Medio december 1843 - primo januar 1844 Thorvaldsen er sengeliggende pga. skinnebenssår. Tilses af lægerne Jacobsen og Bang, der er uenige om den rette behandling.
17.12.1843 Får besøg på Charlottenborg af maleren C.W. Eckersberg, som han – trods sit dårlige ben – efterfølgende besøger, også på Charlottenborg, i selskab med Christine Stampe.
Senest 22.12.1843 Får foræret et maleri af C.W. Heideck, Scene fra en spansk bys forsvar under en guerillakrig, B118.
24.12.1843 Får foræret tre akvareller af Ernst Meyer, sandsynligvis D848, D849, D850.
24.12.1843 Julen fejres i professorboligen på Charlottenborg pga. det dårlige ben. Stampe forærer Thorvaldsen Heinrich Buntzens Baron Stampes landsæde Nysø med Thorvaldsen udenfor sit atelier, B203. H.N. Clausen og hans hustru Birgitte Francisca er til stede.
31.12.1843 Nytårsaften får den sengeliggende Thorvaldsen besøg af Christine og Henrik Stampe, N.F.S. Grundtvig og hans kone Elisabeth Christina Margrethe Blicher (1787-1851), N.L. Høyen og hans kone Edele Birgitte Westengaard (1799-1883).