Tilbage til S

Slotsbygningskommissionen

Slotsbygningskommissionen var den statslige institution, der varetog genopførelsen af Christiansborg Slot og nybygningen af Råd- og Domhuset på Nytorv i København. Kommissionen blev nedsat på kronprins Frederiks (6.) befaling af 4.5.1803, og dens officielle titel var:

Kommissionen for Christiansborg Slots samt Raad- og Domhusets Opførelse

Da Råd- og Domhuset var færdigt, blev navnet, den 31.7.1817, forkortet til blot “Slotsbygningskommissionen”. Kommissionen fungerede indtil C.F. Hansens død i 1845, hvor den i henhold til kongelig resolution af 12.8.1845 blev ophævet med virkning fra den 1.1.1846.

Både Christiansborg Slot og Råd- og Domhuset blev tegnede af C.F. Hansen.

Kommissionens medlemmer
 • 1803-1817, bankdirektør og grosserer Lars Larssen (1737-1817)
 • 1803-1813, kancellideputeret Christian Knudsen (1752-1813)
 • 1803-1808, arkitekt og stadsbygmester Peter Meyn
 • 1803-1807, generalmajor Ernst Peymann (1735/37-1823)
 • 1803-1807, læge og viceborgmester Jens Bang (1737-1808)
 • 1813-1831, gehejmestatsminister, finansminister, ordenskansler J.S. Møsting
 • 1834-1844, deputeret i rentekammeret, Troels Kongslev (1775-1844)
 • 1844-1845, medlem af Statsgjældsdirektionen Vilhelm Ferdinand Johnsen (1788-1879)
Sekretærer
 • 1803-1833, kontrollør ved den almindelige Enkekasse, Emanuel Hoë (1760-1833)
Kasserer
 • 1803-1813, kasserer ved Skatkammeret, Henning Lorentzen
 • 1813-1814, fuldmægtig Claus Rudolph Hjelm
 • 1814-1835, hofkasserer Hartvig David Duncan (1774-1853)
 • 1835, hofinspektør Hans Henrik Schønberg (1785-1845)
 • 1836-1845, fuldmægtig Diderik Carstens Petersen
Kontrabogholdere
 • 1803-1829, sekretær Matthias Christian Classen
 • 1829-1845, kancellist Hans Christiansen
Revisorer
 • 1804-1845, fuldmægtig Johannes Buch

Referencer

 • G.N. Kringelbach: Civile Direktioner og Kommissioner samt andre overordnede Myndigheder under Enevælden, Rigsarkivet, København 1899. Se digital udgave her.
 • Hakon Lund & Anne Lise Thygesen: C.F. Hansen, København 1995, vol. I, p. 277.

Sidst opdateret 06.07.2020

Interiør på Christiansborg med forslag til anbringelse af Thorvaldsens Alexanderfrise #

Slotsbygningskommissionen

1803-1846 Dansk Statsligt organ
Fra Thorvaldsen31 dok.
Til Thorvaldsen28 dok.
I alt59 dok.

Til og fra andre23 dok.
Omtalt i52 dok.