eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 18561898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1844 Køber Emil Andersens (1817-1845) maleri Den barmhjertige samaritan, B195.
Tidligst 1844 Musernes dans på Helikon, A340, hugget af Georg Christian Freund efter A341 under tilsyn af H.W. Bissen.
Januar - februar 1844 Fredens og frihedens genius, A529.
12.1.1844 Besøger maleren C.W. Eckersberg i selskab med Christine Stampe og hendes søster Susette Schouw.
20.1.1844 Udnævnes til æresmedlem af British and Foreign Institute i London.
7.2.1844 Er sandsynligvis til J.F. Schouws fødselsdag sammen med blandt andre Christine Stampe.
12.2.1844 Forærer Christine og Henrik Stampe en version af Melpomene på deres bryllupsdag.
Medio februar 1844 Poesiens genius, A527.
26.2.1844 Deltager i et kunstnermaskebal, som afholdes i et teater i Lille Kannikestræde 14, København.
5.3.1844 Christine Stampes søster Susette Schouw dør.
8.3.1844 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres under stille former. Et digt af H.C. Andersen fremføres antagelig ledsaget af tableauer efter nogle af hans værker.
Ser Mozarts Don Giovanni.
Fuldført 8.3.1844 Billedhuggerkunstens genius, A523.
18.3.1844 Italiensk blomsterpige, C1035.
20.3.1844 Thorvaldsen har brystsmerter.
21.3.1844 Billedhuggerkunstens genius, A524, kridtudkast på skifertavle.
22.3.1844 Middag hos Christine Stampe med bl.a. Julia Raben-Levetzau (1808-1888).
Derefter koncert i Vor Frue Kirke med Studenter-Sangforeningen.
23.3.1844 N.L. Høyen holder sit berømte foredrag Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts Udvikling i Skandinavisk Forening i København. Thorvaldsen fremhæves som en særlig nordisk kunstner. Der synges en hyldestsang til billedhuggeren af H.P. Holst og hans skål udbringes. Thorvaldsen er ikke til stede.
23.3.1844 Besøger Ernst Meyer med Christine Stampe. Møder Gottlieb Bindesbøll ved museet. Besøger derefter Louise Augusta Müller (1778-1852).
23.3.1844 Opsøger kronprins Frederik (7.) for at drøfte besættelsen af en professorbolig på Kunstakademiet, men træffer ikke kronprinsen.
23.3.1844 Selskab hos A.C. Kierulff. Thorvaldsen køres hjem af Jørgen Koch.
Senest 24.3.1844 Hovedet af Martin Luther, Nysø75, forarbejde til A188.
24.3.1844 Martin Luther, A188, Thorvaldsens sidste værk, ufuldendt.
24.3.1844 Besøger Martinus Rørbye med Christine Stampe. Ser Rørbyes maleri Folkeliv ved havnen i Palermo, B287, som Thorvaldsen havde erhvervet.
24.3.1844 Middag med Oehlenschläger, H.C. Andersen, Ernst Meyer, Constantin Hansen m.fl. hos Christine og Henrik Stampe.
24.3.1844 Møder kl. 18 tilfældigt C.W. Eckersberg i Kronprinsessegade.
24.3.1844 Thorvaldsen dør kl. 18.11 i Det Kongelige Teater under den tyske komponist Ferdinand Ries’ 6. symfonis 1. sats, der var ouverture til den østrigske digter og dramatiker Friedrich Halms (1806-1871) skuespil Griseldis, der havde dansk premiere samme aften.
24.3.1844 Ved Thorvaldsens død bliver H.W. Bissen eksekutor af Thorvaldsens bo og udfører og tilser herefter udførelsen af Thorvaldsens ufuldendte værker i marmor.
25.3.1844 Thorvaldsens dødsmaske, L668, tages af Venanzio Orlandi.
26.3.1844 J.L. Lund og C.W. Eckersberg besøger dødslejet “for at see endnu engang Thorvaldsens ansigt”.
26.3.1844 Thorvaldsens lig obduceres.
27.3.1844 Indretningen af Kunstakademiets festsal på Charlottenborg til Thorvaldsens begravelse påbegyndes.
29.3.1844 Kunstakademiets festsal indrettes til Thorvaldsens lit de parade. Gulvet belægges med sort, der pyntes med sort flor og midt på dagen sættes Thorvaldsens lig ind i salen.
29.3.1844 Thorvaldsens lig ligger lit de parade i Kunstakademiets festsal fra kl. 18 til 20, dog primært for folk tilknyttet akademiet.
30.3.1844 Billedhuggerens kiste lukkes under overværelse af blandt andre kronprinsen Frederik (7.) Christian. Herefter føres kisten i monumental procession fra Charlottenborg til Vor Frue Kirke.
30.3.1844 Thorvaldsens bisættelse i Vor Frue Kirke, København.
31.3.1844 - 18.9.1848 Victoria med sit firspand udføres af H.W. Bissen. Opsættes på taget af Thorvaldsens museum, jf. A48.
Antagelig april 1844 C.F. Wilckens overdrages Thorvaldsens Dannebrogsorden af Christian 8.
8.4.1844 Mindefest på Det Kongelige Danske Kunstakademi.
9.4.1844 Sørgefest på Det Kongelige Teater: Prolog af J.L. Heiberg fremført af Johanne Luise Heiberg, ouverture af J.P.E. Hartmann og Adam Oehlenschlägers Hakon Jarl.
15.4.1844 Ved en audiens hos Christian 8. fremsiger Adam Oehlenschläger et digt om Thorvaldsen.
7.5.1844 Mindes ved en sørgehøjtidelighed i frimurerlogerne Friedrich zur gekrönten Hoffnung og Zorobabel til Nordstjernen i København.
13.5.1844 Mindefest for Thorvaldsen i Slagelse kunstforening.
24.5.1844 Mindefest for Thorvaldsen i Studenterforeningen med musik, digte og taler. Festen fandt sted på Københavns Universitet.
28.5. - 8.6.1844 H.C. Andersen færdiggør En biografisk Skizze om Thorvaldsen. Den udgives dog først 30.12.1844 – 3.1.1845.
Sommer 1844 Thiele finder størsteparten af Thorvaldsens efterladte breve, papirer o.a. i kælderen under Casa Buti.
1.6.1844 Mindefest på Kunstakademiet i Berlin.
Medio juni 1844 Frederik Barfods antologi med danske kildetekster om Thorvaldsen, Thorvaldsensk Album udkommer.
23.6.1844 Mindehøjtidelighed i Accademia di San Luca i Rom.
26.6.1844 Lermodellen til Æskulap, jf. skitsen A20, styrter sammen i Thorvaldsens værksted. Andreas Kolberg var i gang med modelleringen. Tidligere – antagelig i december 1843 – var en arm faldet af modellen.
6.10.1844 Fregatten Gefion sejler fra Livorno lastet med Thorvaldsens værker og ejendele fra hans dødsbo.
17.11.1844 Fregatten Gefion ankommer til København med nogle af Thorvaldsens værker og ejendele.