eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 18451898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1839 Bertel Thorvaldsen, A880, skitsefragment. Thorvaldsens hoved fra forarbejdet, Nysø36, til selvportrætstatuen.
Antagelig 1839 Æskulap, A784, fragment af A20.
Antagelig 1839 Johann Wolfgang Goethe, A139.
Antagelig 1839 Frederik 6. tilskynder Thorvaldsen til at blive i København.
Antagelig 1839 - 1840 Wilckens begynder at samle Thorvaldsen-memorabilia.
Antagelig 1839 - 1840 Wilckens gemmer lokker af Thorvaldsens hår.
Antagelig 1839 - 1840 Indstiller Emilius Bærentzen til optagelse i Kunstakademiet, men får ikke stemmer nok.
Antagelig 1839 - 1841 Køber flere prospekter af H.G.F. Holm, f.eks. D836.
Antagelig 1839 - 1841 Lægen Joachim Lund Drejer (1792-1853) lader Thorvaldsen foretage en afstøbning af ungdomsværket, A864, Ernst Heinrich Løffler, A630.
Antagelig 1839 - 1841 Pantomimeskuespilleren Adolph Price (1805-1890) indstuderer tableaux vivants efter Thorvaldsens værker og samlinger. Thorvaldsen ser flere af Prices pantomimer.
Antagelig 1839 - 1843 A.B. Rothe forærer Thorvaldsen Tyge Rothe, A225.
Antagelig 1839 - 1843 Oehlenschläger digter over Kærlighedens aldre, A426.
Antagelig 1839 - 1843 Forærer C.F. Høyer busten af hans mor, Sophie Dorothea Høyer, A763.
1839 Dreng siddende på en trappe, Nysø65, forarbejde til A560.
1839 Gående barn med palmegren, Nysø67, forarbejde til A560.
1839 Herkules, A16, første forarbejde til A14.
1839 Hovedet af apostel, Nysø92, forarbejde til Nysø18.
1839 Minerva, A18, første behandling af A17.
1839 Nemesis, A19a, første behandling af A19.
1839 Perseus og Andromeda, A486.
1839 Ung mand med et knippe palmegrene under armen, Nysø68, forarbejde til A560.
1839 Æskulap, A21, første behandling af A20.
1839 G.F. Hetsch foreslår motivet til Vandringen til Golgata, A560, til alternichen i Vor Frue Kirke, København.
1839 Modellerer skitser til fire kolossalstatuer til Christiansborg Slot (A16, A18, A19a, A21).
1839 - 1840 Hestehoved og kriger, Nysø64.
1839 - 1840 Hovedet af barn, Nysø99, forarbejde til A559.
1839 - 1842 Olympos, Nysø57, forarbejde til Pietro Gallis skulptur, G5.
1839 - 1843 Købmand Carl Adolf Ollendorff (1816-1902) forærer museet Et standur, N150, lavet af Thorvaldsen.
1839 - 1844 Amor blæser på horn, Nysø81.
2.1.1839 Deltager om aftenen i maleren C.W. Eckersbergs 56 års fødselsdagsfest. Der udbringes en særskilt skål for Thorvaldsen.
6.1.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg og hans døtre.
14.1.1839 Møde i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum med Thorvaldsens deltagelse.
18.1.1839 Spiser til middag hos J.S. Møsting sammen med blandt andre Joseph Hambro, zoologen J. Reinhardt (1776-1845), oldforskeren Carl Christian Rafn, Johan Gunder Adler og C.W. Eckersberg.
20.1.1839 Modtages i Det kongelige Teater. Prolog af Adam Oehlenschläger opføres.
29.1.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
Februar 1839 Marmorversion af Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, ankommer til Island og opstilles i Reykjavik Domkirke.
6.2.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
8.2.1839 Står fadder for Carl Christian Nielsen Grenaaes (1798-?) datter, Thorvaldine Wilhelmine Juliane Grenaae (1839-antagelig 1839), i Garnisons Kirke, København.
16.2.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
17.2.1839 Sidder model for C.A. Jensen til Portræt af billedhuggeren, conferensråd, professor Bertel Thorvaldsen, i dag på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, inv.nr. A 80.
Antagelig forår 1839 J.V. Gertner tegner Thorvaldsen på Charlottenborg, bl.a. D825.
Forår 1839 Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, indvies i domkirken i Reykjavik.
Forår 1839 H.E. Freund opstiller Kristus i marmor, jf. A82, i Vor Frue Kirke, København.
Forår 1839 Apostle i gips skiftes ud med marmorudgaver, Vor Frue Kirke, København.
2.3.1839 Besøger maleren C.W. Eckersberg.
8.3.1839 Får besøg af C.W. Eckersberg, der introducerer teglværksejeren Hans Henrik Dithmer.
8.3.1839 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab i Adresseavisens lokaler i København. Billedhuggeren er vært for 48 gæster. To sange afsynges.
16.3.1839 Til fest hos officer og skolemand Joseph Abrahamson. Går hjem kl. 2 om natten ledsaget af C.W. Eckersberg.
24.3.1839 C.F. Hansens Vor Frue Kirke, København, genåbnes palmesøndag med den fuldendte udsmykning, dvs. med Thorvaldsens nyopstillede marmorskulpturer.
24.3.1839 Er gudfar for Hermann Ernst Freunds datter, Thea Olympia Freund (1838-1869), i Vor Frue Kirke, København. Dåbens engel, jf. A112, tages i brug som døbefont for første gang.
April 1839 Christine Stampe møder Thorvaldsen hos sin svigerfamilie, Susette og J.F. Schouw på Charlottenborg. De aftaler, at han skal besøge Nysø.
25.4.1839 St. Bededags aften. Besøger Antoinette Thomasine Liebenberg og går tur på volden i selskab med sin guddatter, Maria Liebenberg og broderen F.L. Liebenberg.
26.4.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
28.4.1839 Står fadder for Georg Daniel von Hindenburgs søn, Albert Thorvald Hindenburg (1839-1906) i Garnisons Kirke, København.
30.4.1839 Deltager i Heinrich Eddeliens bryllupsfest.
Primo maj 1839 Korvetten Galathea afsejler fra København med kurs mod Livorno for at hente Thorvaldsens værker.
3.5.1839 Til middag hos Jørgen Koch, sammen med blandt andre Adam Oehlenschläger, Hans Puggaard, A.C. Kierulff, C.W. Eckersberg og andre.
4.5.1839 Udnævnes til første æresmedlem i De Massmanske Søndagsskoler.
8.5.1839 Koncert i Vor Frue Kirke, København til fordel for opførelsen af Thorvaldsens Museum og i anledningen af Schiller-monumentets, jf. A770, afsløring i Stuttgart samme dag. Overskuddet fra koncerten går til det kommende museumsbyggeri.
Sang af Oehlenschläger og musik af Weyse m.m. fremføres.
8.5.1839 Schiller-monumentet, jf. A770, afsløres i Stuttgart.
16.5.1839 Står fadder for Just Mathias Thiele søn, Thorvald Nicolai Thiele (1838-1910), i Christiansborg Slotskirke, København.
20.5.1839 Står fadder for Peder Brønnum Scavenius’ søn, Jacob Frederik Scavenius (1838-1915), i Holtug Kirke ved Store Heddinge.
27.5.1839 140 studenter fra Lunds Universitet hylder Thorvaldsen på Charlottenborg. Han fremviser sit ateliermuseum.
28.5.1839 Deltager i 28. Mai Selskabets politiske møde på Skydebanen i København. Thorvaldsen hyldes med en sang. Ca. 200 deltagere bl.a. H.N. Clausen, H.P. Hansen, L.N. Hvidt, C.N. David, H.P. Holst og P.C. Stenersen Gad.
Sommer 1839 Wilhelm 1. besøger Thorvaldsens værksted og bestiller marmorversion af statuen Gratierne og Amor, jf. A29. Han erhverver desuden reliefferne Årets tider, jf. A642, A643, A644 og A645, Hyrdinde med en amorin-rede, jf. A425, samt Amor klager til Venus over et bistik, jf. A780. Reliefferne befinder sig i dag på Landesmuseum Württemberg, Stuttgart.
Juni - august 1839 Kristus velsigner børnene, Nysø23.
Primo juni 1839 Færdiggør næsten modelleringen af Ludvig Holberg, A876.
2.6.1839 Aftenselskab hos Susette og J.F. Schouw med deltagelse af bl.a. H.C. Ørsted.
3.6.1839 Christine Stampe ankommer til København og inviterer Thorvaldsen til at følge med sig til Nysø.
4.6.1839 Fra København til herregården Nysø ved Præstø, hvor han ankommer for første gang efter hjemkomsten 1838.
4.6.1839 - 24.3.1844 Bopæl på herregården Nysø, nær Præstø, Sydsjælland. Bor skiftevis på Nysø, Charlottenborg og i Rom frem til sin død.
12.6. - 14.6.1839 Tur til Sorø.
13.6.1839 Sorø Akademi. Akademieleverne synger en sang til Thorvaldsen af B.S. Ingemann.
21.6.1839 Tur til Mogenstrup.
22.6.1839 Efter en middag hos Johan Ferdinand de Neergaard får Thorvaldsen besøg af B.S. Ingemann, Lucie Ingemann og Carsten Hauch.
23.6.1839 Frokost på Nysø med sange til Thorvaldsen af Carsten Hauch og Peter Wulff. Herudover var også B.S. Ingemann og Lucie Ingemann tilstede.
23.6.1839 Tur til Jungshoved om eftermiddagen. Retur til Nysø om aftenen.
23.6.1839 Uventet aftenfest på Præstø fjord, hvor der sættes lys ud i vandet til ære for Thorvaldsen.
Antagelig 24.6.1839 Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, Nysø36, forarbejde til Nysø1.
28.6. - 29.6.1839 Fra Nysø til Altona / Hamburg med Christine Stampe, Elise Stampe og Henriette Wulff. Indlogeres sandsynligvis på hotellet Zum Holsteinischen Hause.
29.6.1839 Besøger Conrad Hinrich Donner i Altona. De går i operaen og ser I puritani (Puritanerne) af Vincenzo Bellini (1801-1835).
30.6.1839 Mødes med Georg Ernst Harzen. Besøger August Abendroths rigt udsmykkede palæ. Om aftenen til stort selskab.
Juli 1839 - 5.10.1839 Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, Nysø1.
Juli 1839 - 5.10.1839 Thorvaldsens ansigt, Nysø72, forarbejde til Nysø1.
1.7.1839 Stort middagsselskab hos Conrad Hinrich Donner sammen med C.C. Zahrtmann, Sophie Elisabeth Zahrtmann, Christine Stampe, Peter von Scholten (1784-1854) m.fl.
2.7.1839 Frokost hos kunsthandlerne Georg Ernst Harzen og Matthias Commeter (1791–1869). Besøger igen August Abendroths palæ i Hamburg.
2.7.1839 Rejser fra Altona / Hamburg med kurs mod Lübeck.
3.7.1839 Ankomst København med dampskibet Frederik VI fra Lübeck.
5.7.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
9.7.1839 Fra København til Helsingør i selskab med Christine Stampe, Henrik Stampe, Henrik Stampe, Holger Stampe-Charisius og Elise Stampe. Møder søskendeparret Christian Wulff og Henriette Wulff.
9.7.1839 Overfart til Helsingborg. Middagsselskab i Ramlösa med skånske notabiliteter. Herfra via Höganäs til Kullen med familien Stampe. Selskabet overnatter i Kullaberg.
10.7.1839 Fra Kullen over et besøg hos greve Carl De Geer (1781–1861) på Kulla Gunnarstorp til Helsingborg, hvor der festes for Thorvaldsen og dansk-svensk broderskab. Ved afsejling til Helsingør hyldes billedhuggeren af stor folkemængde og orkester.
10.7.1839 I Helsingør afholder bystyret stor havefest til Thorvaldsens ære ved Skydebanen med musik, sang og salut.
11.7.1839 Rejser fra Helsingør til København via Sorgenfri, hvor han besøger Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie.
Antagelig 12.7.1839 Fra København til Nysø.
Medio juli 1839 - august 1839 Knælende engel, A159.
Medio juli 1839 - september 1839 Portrætteres af J.V. Gertner, antagelig Thorvaldsen med Adam Oehlenschlägers buste, Dep.35, og Portræt af Thorvaldsen i sit atelier, B430.
Antagelig 19.7. - 23.7.1839 Rundtur på Møn med Adam Oehlenschläger og Hans Puggaard.
19.7.1839 Til 80 års fødselsdag hos købmanden Christopher Friedenreich Hage i Stege. Et stort antal gæster ankommer fra København med dampskibet Dronning Marie.
20.7.1839 Thorvaldsen og Adam Oehlenschläger fejres med fest og sang i Klinteskoven på Møn. Natten tilbringes i nærheden på Magleby præstegård hos Ole Johan Freuchen.
21.7.1839 N.F.S. Grundtvig prædiker i Udby kirke. Blandt de tilstedeværende er antagelig Thorvaldsen, Adam Oehlenschläger og Hans Puggaard.
23.7.1839 Retur til Nysø.
23.7.1839 Sammenkomst på Nysø om aftenen. Thorvaldsen hyldes med en sang, sandsynligvis forfattet af A.C. Petersen.
24.7.1839 Thorvaldsens atelier i Nysøs have – “Vølunds værksted” – indvies under nærværelse af et større selskab, bl.a. Oehlenschläger, Grundtvig og Hans Puggaard.
25.7.1839 Tur til Hollænderskoven.
26.7.1839 Følges med familien Stampe fra Nysø til Sorø.
26.7.1839 Står sammen med bl.a. B.S. Ingemann og Adam Oehlenschläger fadder til Carsten Hauchs datter, der af N.F.S. Grundtvig døbes “Albertine” efter Thorvaldsen i Sorø Klosterkirke.
27.7.1839 Fra Sorø til Nysø med familien Stampe.
Ultimo juli 1839 - 29.9.1839 Adam Oehlenschläger, A226, betegnet: “Nysøe den 29. Set. 1839”.
13.8.1839 G. Bindesbølls projekt til Thorvaldsens Museum vælges med flertal i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.
15.8.1839 H.C. Andersen ankommer til Nysø.
16.8.1839 Lermodellen til Ludvig Holberg afstøbes i gips, A876.
26.8.1839 Besøger antagelig Gustav Holck-Winterfeldt (1802-1885) og Christiane Danneskiold-Samsøe (1809-1873) på Grevensvænge sammen med familien Stampe og H.C. Andersen. Retur til Nysø samme aften.
26.8.1839 Korvetten Galathea ankommer til København med 42 kasser indeholdende flere afstøbninger af Thorvaldsens værker og antikke skulpturer.
30.8.1839 Antagelig fra Nysø til Gisselfeld for at deltage i festen til ære for kronprinseparret Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie. Bl.a. sammen med familien Stampe og H.C. Andersen. Retur til Nysø samme aften.
31.8.1839 Fra Nysø til Bregentved for at fejre Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie. Bl.a. sammen med familien Stampe og H.C. Andersen. Overnatter dér på Adam Wilhelm Moltkes invitation.
31.8.1839 Kasser med gipsafstøbninger af både Thorvaldsens værker og antikke skulpturer losses fra den nyankomne korvet Galathea og fragtes til Charlottenborg.
Efterår 1839 Hovedet af Judas, Nysø96, forarbejde til A559.
Efterår 1839 Hovedet af skægget mand, Nysø95, forarbejde til A559.
Efterår 1839 Indtoget i Jerusalem, A559.
Efterår 1839 Perseus og Andromeda, A742.
Efterår 1839 - forår 1840 Vandringen til Golgata, A560.
1.9.1839 Køres fra Bregentved til Køge af Adam Wilhelm Moltke sammen med Carl Stampe (1806-1880) og H.C. Andersen. Fra Køge fortsættes til København.
2.9.1839 Besøg af Christian (8.) Frederik på Charlottenborg, mens udpakningen af gipser fra Rom står på.
2.9. - 4.9.1839 Overvåger udpakning og opstilling af gipsafstøbninger på Charlottenborg af antagelig både egne og antikke værker, der er ankommet fra Rom med korvetten Galathea.
4.9.1839 Besøger C.W. Eckersberg på Charlottenborg.
4.9.1839 Er fadder for H.N. Clausens datter, Johanne Marie Elisabeth Clausen, i Vor Frue Kirke, København.
4.9.1839 Rejser fra København om aftenen til Nysø, efter udpakningen af gipser er overstået.
6.10.1839 Ankomst til København fra Nysø.
8.10. - 11.10.1839 Overværer en militærmanøvre i København sammen med Christine og Henrik Stampe. Møder her Frederik 6..
9.10.1839 Besøger C.W. Eckersberg, som arbejder på maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.
12.10.1839 Maximilian 1., jf. A128, afsløres på Wittelsbacherplatz i München.
15.10.1839 Tager til Nysø.
20.10.1839 Københavns kommunes magistrat vedtager de endelige planer for opførelsen af Thorvaldsens Museum.
13.11.1839 Frederik 6. godkender de endelige planer til opførelsen af Thorvaldsens Museum.
18.11.1839 Udnævnes til Storkorsridder af Dannebrogordenen som den første kunstner nogensinde. Thorvaldsen får dog først tilsendt korset dagen efter på sin fødselsdag 19.11.1839 på Nysø.
19.11.1839 En kvinde og en dreng med palmegren, Nysø66.
19.11.1839 Thorvaldsens fødselsdag fejres på Nysø med tableau, sang og teater. Udover familien Stampe er også Johan Ferdinand de Neergaard, Wilhelm Matthiä, Benjamin Wolff o.a. til stede.
21.11.1839 Ankomst til København. Kort ophold for at takke Frederik 6. for Storkorset af Dannebrog.
22.11.1839 Besøger C.W. Eckersberg.
23.11.1839 Overværer August Bournonvilles ballet Festen i Albano i Det Kongelige Teater.
27.11.1839 Besøger C.W. Eckersberg og betaler 100 rigsdaler i forskud for maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.
Antagelig 28.11.1839 Retur til Nysø fra København.
Ultimo november 1839 Kortere ophold på Gisselfeld.
Tidligst december 1839 Danmark, A550.
3.12.1839 Frederik 6. dør.
Tidligst 3.12.1839 - primo januar 1840 Frederik 6., A141.
5.12.1839 Thiele henvender sig til Thorvaldsen umiddelbart efter Frederik 6.s død, og foreslår ham at udføre et monument over den afdøde konge. Dette forslag munder i sidste ende ud i Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.
Fuldført 6.12.1839 Henriette Danneskiold-Samsøe, A215.
24.12.1839 Juleaften på Nysø. Til stede bl.a. Henriette Wulff og Peter Wulff.
Fuldført 28.12.1839 Kristus i Emmaus, Nysø18.
31.12.1839 Nytårsaften på Nysø.
Årsskiftet 1839 - 40 Opførelsen af Thorvaldsens Museum påbegyndes.
Ultimo december 1839 Besøg på Nysøs nabo-herregårde hos familierne Danneskiold-Samsøe på Gisselfeld, Wolff på Engelholm og Neergaard på Lindersvold.
Ultimo 1839 I forbindelse med sin udnævnelse til storkorsridder af Dannebrogordenen skitserer han sit våbenskjold, der forestiller Thor med hammer, C559b, til ophængning på Frederiksborg Slot med valgsproget “Frihed og Kjærlighed til Fædrelandet”. Jf. også N152 og E2286.