Tilbage til A

Adresseavisen

Denne biografi er under udarbejdelse.

Adresseavisen var det populære navn for avisen, som i sin levetid havde forskellige officielle navne bl.a.:
Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger
Adresse-Contoirets Efterretninger, til Publici Nytte bekiendtgjorte

Sidst opdateret 04.03.2018

Adresseavisen

Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger eller Adresse-Contoirets Efterretninger, til Publici Nytte bekiendtgjorte 1749-1908 Dansk Avis
Til Thorvaldsen1 dok.

Til og fra andre2 dok.
Omtalt i1 dok.