Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1856 18581898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Senest 1845 Dansende ung pige, A180, fuldført efter Thorvaldsens død uvist af hvem efter A181.
Antagelig 1845 - 1846 Minerva, jf. A17, modelleres og afstøbes i gips under tilsyn af H.W. Bissen.
1845 - 1854 Den triumferende Amor betragter sin pil, A23, hugget af Johann Scholl efter A24.
20.4.1845 Skibet Dania sejler fra Livorno lastet med bl.a. flere støbeforme til Thorvaldsens værker.
18.6.1845 Friedrich Wilhelm 4. forevises af Christian 8. blandt meget andet Vor Frue Kirke, Thorvaldsens kiste og Thorvaldsens Museum.
19.6.1845 Friedrich Wilhelm 4. bestiller en marmorkopi af et af Thorvaldsens værker, A602, A29, eller A32, hos H.W. Bissen. Det vides ikke, om værket blev realiseret.
19.6.1845 Friedrich Wilhelm 4. forevises af Christian 8. blandt meget andet flere af Thorvaldsens kunstværker på en særudstilling på Charlottenborg.
21.6.1845 Friedrich Wilhelm 4. forevises af Christian 8. blandt meget andet de af Thorvaldsens kunstværker, der er opmagasineret i Proviantgården på Slotsholmen.
24.6.1845 Skandinavisk studentermøde i København med deltagelse af studenter fra Uppsala, Lund, Oslo og København. Vor Frue Kirke beses, J.P.E. Hartmann spiller bl.a. sørgemarchen fra Thorvaldsens begravelse 30.3.1844. I Kristussalen på Thorvaldsens Museum modtages gæsterne med en sang fremført af danske kunstnere.
31.7.1845 Monument for Frederik 6. med buste og fire relieffer (jf. A191, A604, A605, A606, A607) indvies ved en stor fest på Skanderborg Slotsbanke. 30.000 mennesker er til stede, bl.a. Christian 8., kronprins Frederik (7.) og arveprins Ferdinand.