Tilbage til F

Frederik 7.

Denne biografi er under udarbejdelse.

På sin dannelsesrejse besøgte den nittenårige Frederik (7.) Thorvaldsen i Rom i foråret 1828 sammen med Thorvaldsens gamle ven Conrad Rantzau. Thorvaldsen vejledte blandt andet prinsen med hensyn til besøg i kunstneratelierer og kunstindkøb.

Frederik 7. blev konge ved faderen Christian 8.s død i 1848 og blev mod forventning en af de mest populære danske konger pga. hans afskaffelse af enevælden og undertegnelsen af Junigrundloven, der gav Danmark en fri forfatning.

Frederik 7.s mor var Christian 8.s ekskone, prinsesse Charlotte Frederikke.

Frederik var gift tre gange:
  • Første gang 1.11.1828 med prinsesse Vilhelmine – datter af Frederik 6. De blev skilt 1837 pga. prins Frederiks (7.) udsvævende livsførelse.
  • Efter sin tronbestigelse blev Frederik 7. gift for tredje gang i 7.8.1850 – men kun til venstre hånd – med Louise Rasmussen / grevinde Danner.

Thorvaldsen fremstillede to portrætbuster af Frederik 7: Det første af den elleveårige prins i 1820, A199, under Thorvaldsens besøg i Danmark og den anden af den nittenårige under dennes besøg i Rom i 1828, A200.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Frederik 7. repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Thiele III, p. 332.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 13-19.

Sidst opdateret 27.10.2015

Frederik (7.) Carl Christian #

Frederik 7.

Frederik (Frits) Carl Christian 1808-1863 Dansk Konge af Danmark
Til Thorvaldsen1 dok.

Til og fra andre2 dok.
Omtalt i55 dok.