Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1839

Tidligst 3.12.1839 - primo januar 1840

Frederik 6., A141.

Primærkilder

  • Brev af 5.12.1839 fra Thiele til Thorvaldsen (opfordrer Thorvaldsen til at fremstille værket).
  • Brev af 3.1.1840 fra N.L. Høyen til J.F. Schouw. Håndskriftafdelingen, Det Kongelige bibliotek, NKS 1529 2° (se hertil Haavard Rostrup, Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, 1. del, København 1945, p. 192).
  • Albert Repholtz: Thorvaldsen og Nysø, København 1911, p. 40 (hævder, at skitsen er fremstillet i begyndelsen af januar 1840).
  • Thiele IV, p. 106-107 (anfører ingen præcis datering).
  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874, p. 23-24 (daterer skitsen til “nogle Dage efter Frederik VI’s Død” (3.12.1839)).

Sidst opdateret 16.06.2014