Tilbage til 1839

8.10. - 11.10.1839

Overværer en militærmanøvre i København sammen med Christine og Henrik Stampe. Møder her Frederik 6..

Primærkilder

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 46 og i det håndskrevne manuskript.
  • Notits af 27.9.1839 i Aarhus Stifts-Tidende No. 158, upagineret (daterer manøvrerne).
  • Notits af 1.10.1839 i Thisted Kongelig allernaadigst privilegerede Amtsavis og Avertissementstidende No. 118, p. 474 (daterer manøvrerne).

Sidst opdateret 11.02.2019