Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 18391898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1833 Hylas og flodnymferne, A484.
1833 Conradin, A151, forarbejde til A150, bestilt af Ludwig 1. til Santa Maria del Carmine, Napoli.
1833 Conradin, A820, afstøbning af A151.
1833 Svævende engle, A590. Model til bronzerelieffer til højalteret i Basilica di S. Gaudenzio, Novara (se november 1832) på bestilling fra Alessandro Antonelli.
1833 Svævende engle, A591. Model til bronzerelieffer til højalteret i Basilica di S. Gaudenzio, Novara (se november 1832) på bestilling fra Alessandro Antonelli.
1833 Udfører relieffet Thorvaldsen ved målet. Nuværende placering ukendt.
Tidligst 1833 Musikkens genier spiller, A587.
Tidligst 1833 Musikkens genier synger, A585.
1833 - 1835 Johannes, A578.
1833 - 1835 Mattæus, A575.
1833 - 1835 Maximilian 1., A762.
1833 - 1846 Thorvaldsens “atelier-museum” i hans udvidede professorbolig på Charlottenborg.
16.1.1833 Caritas, marmorrelief, jf. A598, som var skænket til Hans Henrik Gunnerus, købes af Kirkebygningskommisionen og anbringes i Vor Frue Kirke, København.
28.1.1833 Deltager antagelig i fejring af Frederik 6.s fødselsdag blandt danskere i Rom. En sang af Ludvig Bødtcher synges.
Antagelig forår 1833 Ponte Molle-selskabet arrangerer et triumftog for Thorvaldsen, og overrækker ham antagelig bajoccoordenen, N90.
Marts 1833 Køber Wilhelm Bendz’ Kunstnere i Fincks kaffehus i München, B197.
8.3.1833 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse. 33 mænd er til stede. En sang af F.C. Hillerup afsynges.
12.3.1833 Frederik 6. giver Thorvaldsen tilladelse til at adoptere datteren Elisa.
28.3.1833 Udnævnes til direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, foranlediget af Thorvaldsens besked om snarlig hjemkomst.
Antagelig fuldført april 1833 Marmorudgaven af Charles James Patrick Mahon?, jf. A286, fuldendes. Opholdssted ukendt.
6.4.1833 Anbefaler H.W. Bissen til at udføre frisen til Christiansborg Slots riddersal, jf. den senere Ceres og Bacchus-frise (brændt 1884).
12.4.1833 Udnævnes til æresmedlem af Accademia di Belle Arti di Ravenna.
14.4.1833 Heinrich Mylius bestiller et gravmæle over sin søn Julius, inspireret af en afhandling af Johann Gottfried von Herder (1744-1803) om Nemesis, jf. A364.
1.5.1833 Korvetten Galathea sejler fra København med kurs mod Tanger, Tripoli, Malta, Napoli og Livorno.
19.5.1833 Udnævnes til æresmedlem af L’Ateneo di Brescia.
Tidligst 27.5.1833 - senest 6.8.1833 65 kasser med Thorvaldsens kunstværker fragtes fra Rom til Livorno med båd.
Antagelig sommer 1833 Bacchantinde og en satyr, A355.
Antagelig sommer 1833 Ganymedes’ bortførelse, A349.
Antagelig sommer 1833 Ganymedes’ bortførelse, A350.
Antagelig sommer 1833 Hebe og Ganymedes, A351.
Antagelig sommer 1833 Hylas og flodnymferne, A485, omarbejdelse af A483.
Antagelig sommer 1833 Johannes, A582.
Antagelig sommer 1833 Lukas, A581.
Antagelig sommer 1833 Lukas, A583.
Antagelig sommer 1833 Lukas, A584.
Antagelig sommer 1833 Markus, A580.
Antagelig sommer 1833 Mattæus, A579.
Antagelig sommer 1833 Musikkens genier spiller, A588.
Antagelig sommer 1833 Musikkens genier synger, A586.
Antagelig sommer 1833 Parcerne, A366.
Sommer 1833 Uoverensstemmelse mellem Thorvaldsen og P.O. Brøndsted angående Brøndsteds samlinger, der var stillet som pant på et lån hos Thorvaldsen.
Påbegyndt sommer 1833 - fuldført 28.6.1834 Monumentet Johann Gutenberg, A114, udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen.
Tidligst sommer 1833 - 28.6.1834 Forarbejde til Gutenberg-monumentets sokkel, A709.
Tidligst 16.7.1833 - senest 6.8.1833 Marmorversionen af Kristus, jf. A82, til Vor Frue Kirke i København sejles fra Carrara til Livorno.
23.7.1833 - 28.7.1833 Korvetten Galathea er i Napoli.
31.7.1833 Udnævnes til medlem af Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.
Senest august 1833 Tegnet skitse Opfindelsen af de bevægelige typer, C395 til relieffet, A115. Del af Gutenberg-monumentet, A114.
Senest august 1833 Tegninger efter lerskitser til monumentet Johann Gutenberg, A114 sendes til Gutenberg-kommissionen.
Påbegyndt august 1833 Maximilian 1., A128.
4.8.1833 - 6.8.1833 Korvetten Galathea ligger i karantæne i to dage, hvorefter den anløber Livorno havn.
7.8.1833 Korvetten Galathea lastes med 65 kasser indeholdende flere af Thorvaldsens kunstværker.
Tidligst 8.8.1833 Korvetten Galathea sejler fra Livorno med 65 kasser indeholdende flere af Thorvaldsens kunstværker.
Efterår 1833 Ludvig Bødtcher hjælper Thorvaldsen med juridiske spørgsmål i forbindelse med testamentet.
Efterår 1833 Udkast til relieffet Bogtrykkerpressens opfindelse, A118 (forarbejde til A116, udført af H.W. Bissen). Del af Gutenberg-monumentet, A114.
Efterår 1833 - 28.6.1834 Bogtrykkerpressens opfindelse, A116 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen. Del af Gutenberg-monumentet, A114.
Efterår 1833 - 28.6.1834 Opfindelsen af de bevægelige typer, A115 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen. Del af Gutenberg-monumentet, A114.
14.9.1833 Overværer åbningen af Rafaels grav i Pantheon. Begivenheden ses på Francesco Diofebis maleri, B73, selve graven gengives på E1100.
20.9.1833 Korvetten Galathea ankommer til København med 65 kasser indeholdende flere af Thorvaldsens kunstværker, herunder Døbefont til Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.
5.10.1833 H.C. Andersen ser på Campo Santo i Pisa Thorvaldsens nyopsatte gravmæle over Andrea Vaccà Berlinghieri, jf. A613.
18.10.1833 H.C. Andersen ankommer til Rom.
18.10.1833 Deltager i genbisættelsen af Rafael i Pantheon. H.C. Andersen ser Thorvaldsen for første gang.
19.10.1833 Får besøg af H.C. Andersen i Casa Buti, introduceret af Christen Christensen.
Fuldført 20.10.1833 Gravmæle over Rafael, A611.
21.10.1833 Medaljøren og billedhuggeren Christen Christensen arbejder på et ukendt portræt af Thorvaldsen.
22.10.1833 Tildeles Dannebrogsmændenes hæderstegn, dvs. bliver udnævnt til Dannebrogsmand.
23.10.1833 Om aftenen til selskab hos prinsesse Charlotte Frederikke, hvor H.C. Andersen læser op.
26.10.1833 Beder Jonas Collin om at hjælpe ham med økonomiske anliggender.
27.10.1833 H.C. Andersen ser Thorvaldsens gravmæle over Pius 7. i Peterskirken, jf. A142, A143, A144, A145, A146 og A147.
7.11.1833 H.C. Andersen besøger Thorvaldsens værksteder og ser Psyche i gips, A26, og George Gordon Byron i marmor, jf. A130.
Medio november 1833 Kristus i marmor, jf. A82, bliver bragt til Vor Frue Kirke, men opstilles ikke før foråret 1839.
18.11.1833 Deltager i en fest i Ponte Molle-selskabet med skandinaviske og tyske kunstnere, bl.a. H.C. Andersen.
28.11.1833 Deltager i storslået fest i Palazzo Torlonia på Piazza Venezia hos Anna Maria Torlonia med bl.a. H.C. Andersen og Horace Vernet.
6.12.1833 Til oplæsningsaften hos H.C. Andersen, der læser Agnete og Havmanden. Blandt deltagere var med sikkerhed H.W. Bissen, Fritz Petzholdt, Andreas Ludvig Koop og Henrik Hertz.
24.12.1833 Fejrer juleaften i Villa Borghese med skandinaviske kunstnere bl.a. H.C. Andersen, Ditlev Blunck, Johan Niklas Byström, Ludvig Bødtcher, Christen Christensen, Thomas Fearnley, Henrik Hertz, J.L. Jensen, Carl Gustaf Plagemann, Ludvig Zeuthen.