Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 18381898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1832 Gratierne, der danser, A374.
Antagelig 1832 Hylas og flodnymferne, A482.
Antagelig 1832 Charles James Patrick Mahon?, A286.
Antagelig 1832 Horace Vernet, A884.
Antagelig 1832 - 1833 Odysseus får Achilleus’ våben, A497.
Antagelig 1832 - 1833 Julia Potocka, A269.
Antagelig 1832 - 1838 Vulkan, A10, forarbejde til A9.
1832 Alexander den Store sætter Persepolis i brand, A515.
1832 Horace Vernet, A254.
1832 Angelo Maria Riccis bog Anacreonte novissimo med konturstik af Thorvaldsens relieffer udkommer.
1832 - 1834 Amor og Hymen, A454.
3.3.1832 Byen Mainz retter henvendelse til Thorvaldsen vedr. et monument for Johann Gutenberg.
8.3.1832 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse.
April - maj 1832 Walter Scott er i Rom og besøger Thorvaldsen.
Sommer 1832 - sommer 1833 Hest, A129, forarbejde til A128.
Påbegyndt juni 1832 Optoget til parnasset, A339.
8.8.1832 Ansøger om tilladelse til at adoptere sin datter Elisa før hendes forestående bryllup med Fritz Paulsen.
8.8.1832 Byen Mainz bestiller et monument over Johan Gutenberg, jf. A114.
Tidligst 8.8.1832 Rejser til Carrara for at bese Kristus, jf. A82, sammen med datteren Elisa.
Tidligst 8.8.1832 Thorvaldsen efterspørger og modtager studiemateriale om Johann Gutenberg til udførelsen af Gutenberg-monument, jf. A114, A115, A116.
21.8.1832 Modtager bestilling på fire statuer efter eget valg fra Slotsbygningskommissionen til Christiansborgs riddersal.
Antagelig september 1832 Rejser fra Carrara over Genova til Vicenza sammen med Elisa for at anmode gejstligheden om at lade den katolske Elisa vie til protestanten Fritz Paulsen.
Senest 30.10.1832 Efterlader Elisa i et kloster i Vicenza. Dette sker ikke efter Thorvaldsens eget ønske, men efter hans kommende svigersøn Fritz Paulsens krav.
30.10.1832 Rejser alene fra Vicenza til Milano via Padua.
November 1832 Opholder sig i Milano, hvor han bl.a. besøger Heinrich Mylius, der bestiller et værk til sin afdøde søn Julius’ kapel i Loveno ved Como-søen.
November 1832 Under sit ophold i Milano besøger Thorvaldsen Novara, hvor han beser højalteret i Basilica di S. Gaudenzio, til hvilket han modtager en bestilling på to basrelieffer i bronze fra Alessandro Antonelli.
Primo november 1832 Vender tilbage til Rom.
24.11.1832 - 11.6.1835 Planlægger at rejse til København, men hjemturen udsættes gentagne gange og påbegyndes først den 5.8.1838.
21.12.1832 Fritz Paulsen og Elisa Thorvaldsen rejser fra Vicenza mod Laibach (Ljubljana) for at gifte sig der.
24.12.1832 Holder julefest for danskere, der er bosat i Rom; blandt gæsterne er C.H. Donner.
25.12.1832 Thorvaldsens datter Elisa gifter sig med Fritz Paulsen i Laibach (Ljubljana).