Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til R

Angelo Maria Ricci

Teksten til denne biografi er under udarbejdelse.

Digteren Angelo Maria Ricci kendte Thorvaldsen godt og korresponderede med ham i mange år.

I 1831 modtog billedhuggeren et digt som oplæg til en hel cyklus af Amor-relieffer, som Thorvaldsen udførte samme år. Det første digt gav anledning til motiverne: A392, A400 (A401), A403, A398, A402, A399 – her anført i samme rækkefølge som i digtets vers.

Ricci udgav i 1832 Anacreonte novissimo del commendatore Alberto Thorwaldsen in XXX bassorilievo anacreontici, der forholder sig 30 relieffer af Thorvaldsen, et digt pr. relief. Digtsamlingen findes i to eksemplarer i Thorvaldsens bogsamling.

Da Riccis kone Isabella Alfani Ricci (c. 1786-1828) døde fremstillede Thorvaldsen et relief til gravmælet over hende. Relieffet er en gentagelse af Dødens genius, A702, fra Gravmæle over Auguste Böhmer, se også A700, A701. Gravmælet blev opsat i sognekirken i S. Giovenale ved Rieti, jf. Sassetti, op. cit., p. 251. Det er gengivet i en radering i Riccis gravskrift over sin kone, jf. Ricci, op. cit. Raderingens gengivelse af gravmælet i et landskab og af relieffets arkitektoniske ramme stemmer ikke overens med det opsatte monument. Selve gravskriftet rummer en dedikation til Thorvaldsen og nogle vers om gravmælet.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Ricci repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Angelo Maria Ricci: Anacreonte novissimo del commendatore Alberto Thorwaldsen in XXX bassorilievo anacreontici, Rom 1832.
  • Thiele III, p. 438-444.
  • Angelo Maria Ricci: In Morte di D.A ISABELLA ALFANI RICCI, ELEGIE DEL CAVALIERE ANGELO MARIA RICCI, Pisa 1830, M824.
  • Angelo Sacchetti Sassetti: ‘Angelo Maria Ricci e Alberto Thorwaldsen’, in: Archivi, vol. 2, nr. 23 (1956), p. 243-264.

Sidst opdateret 22.10.2018

Angelo Maria Ricci

1776-1850 Italiensk Digter
Fra Thorvaldsen3 dok.
Til Thorvaldsen35 dok.
I alt38 dok.

Til og fra andre5 dok.
Omtalt i5 dok.