eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 18341898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1828 Ludwig (1.), A232.
Antagelig 1828 Wriothesley Russell?, A285.
Fuldført 1828 Jason med det gyldne skind, A822.
Fuldført 1828 Venus med æblet, A853.
1828 Henry Labouchère, A294.
1828 Vilhelmine, A196.
Tidligst 1828 Amor i himlen, A377.
Tidligst 1828 Amor i underverdenen, A380.
Tidligst 1828 Amor på havet, A379.
Tidligst 1828 Amor på jorden, A378.
Tidligst 1828 Amor på jorden, A729.
Tidligst 1828 George Hilaro Barlow, A892.
Primo 1828 Amor i himlen, A381.
Primo 1828 Amor i himlen, A385, forarbejde til A381.
Primo 1828 Amor i himlen, A386, forarbejde til A381.
Primo 1828 Amor i underverdenen, A384.
Primo 1828 Amor på havet, A383.
Primo 1828 Amor på jorden, A382.
Primo 1828 Gravmæle over Jane Lawly, A623.
Primo 1828 Jørgen Knudtzon og Alexander Baillie besøger Thorvaldsen i Rom.
Fuldført senest 1828 George Granville Leveson Gower, jf. A259, buste, marmor, ukendt opholdssted.
Fuldført senest 1828 Henry Thomas Hope, A825.
1.1.1828 Amor på jorden, A387, forarbejde til A382.
11.1.1828 70 kasser med Thorvaldsens kunstværker lastes på handelsskibet Therese i Livorno.
11.1.1828 Glemmer et brev hos Luigi Chiaveri.
17.1.1828 Fest om aftenen hos Giovanni Raimondo Torlonia i selskab med Charlotte de Weykenskiöld(?).
Februar 1828 Handelsskibet Therese sejler fra Livorno med 70 kasser indeholdende flere af Thorvaldsens kunstværker.
Antagelig 17.2.1828 Aftensmad på karnevalets sidste dag på trattoriaet Lepre med familien Persiani og Karl August Nicander.
Forår 1828 Testamenterer sine værker og samlinger til København.
Antagelig 26.3. - 8.4.1828 Prins Frederik (7.) besøger Rom ledsaget af Thorvaldsens ven Conrad Rantzau.
26.3.1828 Udnævnes til kommandør af Den Kongelige Sachsiske Civilfortjenstorden.
30.3.1828 Udtaler sig om arkæologen Wilhelm Dorows samling af etruskiske antikker.
April 1828 Nicolaus Copernicus, jf. A113, afsendes til Warszawa.
April 1828 Handelsskibet Therese ankommer til København med 70 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker, blandt andet Kristus og de tolv apostle i gips.
Tidligst april 1828 Marianna Florenzi, A278, bestilles og modelleres.
Tidligst april 1828 Frederik (7.), A200.
Tidligst april 1828 - senest december 1828 Gipsafstøbninger af Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, opstilles i Vor Frue Kirke, København.
Ved opstillingen viser apostelstatuerne sig at være for store til de tiltænkte nicher.
Tidligst 5.4.1828 George Hilaro Barlow, A289.
17.4.1828 Thorvaldsen er muligvis til middag hos Mary og Benjamin Gaskell.
8.5. - 17.5.1828 Prins Frederik (7.) og Conrad Rantzau opholder sig igen i Rom efter et besøg i Napoli.
Sommer 1828 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, A613.
Sommer 1828 Afstøbning af Józef Poniatowski, jf. A123, afsendes til Gdánsk.
3.6.1828 Deltager formentlig i en udflugt til en vigna i Roms omegn sammen med Andrea Acquistapace, Anna Maria Uhden og Elisa Paulsen.
8.7.1828 Dåbens engel knælende, jf. A112, bestilles.
August 1828 Jason med det gyldne skind, A822, afsendes 25 år efter dens bestilling til Thomas Hope i England.
Primo august 1828 Thorvaldsen og Anna Maria Uhden anbringer deres datter ElisaMaison Royale de S. Denys, en fransk klosterskole i Rom. Her opholder hun sig indtil december 1830.
Ultimo august 1828 Marmorreliefferne Herkules og Hebe, jf. A317, Hygieia og Æskulap, jf. A318, Minerva og Prometheus, jf. A319, og Nemesis og Jupiter, jf. A320, opsættes på Christiansborg Slots facade.
Vinter 1828 - 1829 Thomas Hope modtager Jason med det gyldne skind, A822.
24.12.1828 Juleaften fejres af danskere i Rom i Thorvaldsens lejlighed. Julesange af Ludvig Bødtcher og C.H. Lorenzen synges.
29.12.1828 Józef Poniatowski, jf. A123, er ankommet til Gdansk.
31.12.1828 Nytårsfest hos Thorvaldsen i Casa Buti med deltagelse af bl.a. Karl August Nicander.
31.12.1828 Tildeles Accademia Tiberinas medalje af 1828, F123