eller nulstil
Vælg år eller periode: 17701819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 18311898
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Antagelig 1825 Livets og dødens genier, A157.
Antagelig 1825 - 1827 Påbegynder Hyrdedreng, jf. A177, marmoreksemplar med panfløjte ved venstre fod, opholdssted ukendt.
1825 Heinrich Reinhold, A634.
1825 Stanislaw Kossakowski, A295.
Tidligst 1825 Stanislaw Kossakowski, A706.
Primo 1825 Gravmæle over Ercole Consalvi, A612.
20.1.1825 Modtager Den Røde Ørns Orden af 3. klasse af Friedrich Wilhelm 3. af Preussen, N20.
28.1.1825 Vært ved fejring af karnevallets begyndelse og Frederik 6.s fødselsdag med danske venner i Rom.
8.2.1825 Leo von Klenze fremsender kontrakt til monumentet over Leuchtenberg (Eugène de Beauharnais).
Forår 1825 Den guddommelige styrke, A144, påbegyndes.
Forår 1825 Den himmelske visdom, A143, påbegyndes.
Marts 1825 Modellen til Pius 7., A142, fuldføres.
Senest 16.3.1825 Jean-François Champollion besøger Thorvaldsen i hans værksteder.
April 1825 Liggende løve, A122, fuldføres.
April 1825 Afskedsfest for Just Mathias Thiele og Hans Christian Holten med deltagelse af bl.a Thorvaldsen, Hermann Ernst Freund, H.W. Bissen, Joseph Hermann og Ludvig Bødtcher. Festen afsluttes med nattevandring på Forum Romanum og i Colosseum. Selskabet blev malet af Dietrich Wilhelm Lindau.
April 1825 Beder Thiele om at skrive hans biografi og anbefaler ham til dette formål at opsøge Stephan Heger, Carl Heger og Jens Ulstrup.
Primo april 1825 N.L. Høyen og Johan Christian Fick rejser fra Rom med kurs mod Danmark.
15.4.1825 Briggen St. Croix sejler fra Dansk Vestindien mod Italien for at hente nogle af Thorvaldsens kunstværker.
20.4.1825 Et kors (i dag ukendt) opstilles foran kapucinerklosteret ved Santa Maria della Concezione, nær Piazza Barberini. Formodentlig er der tale om en ornamenteret base til et trækors.
24.4.1825 Optages i det litterære akademi Accademia degli Arcadi under navnet Agesando Rhodio.
Maj 1825 Thorvaldsen restaurerer statuer, erhvervet af Ludwig 1.
Tidligst maj 1825 Liggende løve, A121.
2.5.1825 Just Mathias Thiele og Hans Christian Holten rejser fra Rom med kurs mod Danmark.
9.5.1825 Modtager et sølvbæger fra kommissionen til Ercole Consalvis monument.
10.5.1825 - 25.5.1825 Hermann Ernst Freund eskorterer 58 kasser med Thorvaldsens kunstværker fra Rom til Livorno, hvor de anbringes i magasin indtil briggen St. Croix’ ankomst.
26.5.1825 - 23.6.1825 Hermann Ernst Freund spenderer ventetiden inden briggen St. Croix’ ankomst til Livorno i Firenze.
Sommer 1825 Giovanni Battista Sommariva modtager størstedelen af Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505.
3.6.1825 Briggen St. Croix ankommer til Napoli.
23.6.1825 Briggen St. Croix ankommer til Livorno.
1.7.1825 Briggen St. Croix lastes med 52 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker; gipsafstøbninger i lastrummet, marmorværker på dækket.
2.7.1825 Briggen St. Croix sejler fra Livorno med 52 kasser indeholdende flere af Thorvaldsens kunstværker.
10.9.1825 Briggen St. Croix ankommer til København med 52 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker.
27.9.1825 Udnævnes til æresmedlem af Accademia Filarmonica Romana.
14.10.1825 Udnævnes til medlem af Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, Antwerpen.
16.12.1825 Vælges til præsident for Accademia di S. Luca og modtager udmærkelsen Ordine del Moretto / Maurerordenen, N23.
24.12.1825 Vært ved en julefest for danske venner. Tilbereder julegrød til gæsterne. Sponsorerer antikke sten til lotteri. Tilstede er bl.a. Andreas Ludvig Koop, Ludvig Bødtcher, F.C. Hillerup og Ole Jørgen Schmidt.