Tilbage til S

Ole Jørgen Schmidt

Schmidt var elev af C.F. Hansen. Han begyndte på Akademiets Bygningsskole i 1810, fik den lille sølvmedalje i 1811 og den store i 1815. Hvad angår guldmedaljen, vandt han i 1823 den lille og i 1828 den store, men kunne imidlertid ikke få lov til at modtage sidstnævnte, da han ikke havde bestået de obligatoriske prøver i mekanik og kunsthistorie, jf. brev af 4.5.1829 fra Christian Horneman. Om han fik den tildelt senere fremstår p.t. uklart.

Schmidt var i 1824-27 på rejse i Italien, og blev i den forbindelse introduceret for Thorvaldsen via et brev fra miniature- og pastelmaleren Christian Horneman og et andet brev fra Niels Schønberg Kurtzhals.

Schmidt modtog støtte fra Fonden ad usus publicos i 1825, 1827 og 1828. I 1827 blev pengene givet til ham ifm. en rejse til Napoli, Herculaneum, Pompeji og Stabia, og i 1828 drejede det sig om udgivelsen af tegninger fra denne rejse. I denne forbindelse anbefalede Thorvaldsen i brev af 4.2.1827 Schmidt til Christian (8.) Frederik: “Hr Schmidt, der nylig er vendt tilbage fra Neapel, har medbragt en smuk Samling af Tegninger”. Herved var Thorvaldsen med til at skaffe ham økonomisk støtte til bogudgivelsen. Bindet kom i 1830, Skizzer af Ornamenter og Arabesker efter antik Frescomaling samt Afbildninger i Marmor, brændt Ler og Bronce fra Pompeji, Herculanum og Stabiæ, iligemaade endeel græske, romerske og hetruriske, bind 1–9, København 1830.

N.C.L. Abrahams beskriver Schmidt som en kolerisk type, der ofte lagde sig ud med de andre i det danske miljø i Rom. Det skete blandt andet på et par udflugter til Colosseum og Peterskirken i 1826 eller 1827, hvor Mads Holm, Ludvig Bødtcher og Abrahams selv var med, se Abrahams, op. cit.

Han bosatte sig fra 1828 i Altona, hvor han i nogle år havde et kompagniskab med C.F. Hansens nevø J.M. Hansen. Sammen byggede de F.G. Baurs landsted. I Altona og Hamborg tegnede og lod Schmidt opføre en række andre stringente nyklassicistiske bygninger, inspireret af C.F. Hansen og den tyske arkitekt Karl Friedrich Schinkel.

Referencer

  • N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, København 1876, p. 264.

Sidst opdateret 22.11.2018

Ole Jørgen Schmidt

1793-1848 Dansk Arkitekt
Til Thorvaldsen4 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i12 dok.