Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3575 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian Horneman [+]

Afsendersted

København

27.11.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: ST/Herr Etatsraad og Ridder / Thorwaldsen / Rom.
Tilskrift: S T Etatzraad Thorwaldsen.

Resumé

Anbefaling af den danske arkitekt Ole Jørgen Schmidt, der skal til Italien. Hornemans helbred skranter. Han har en del at bestille, men har fået konkurrence af den danske portrætmaler C.A. Jensen.

Se original [Translation]

Copenhagn d. 27 Nov 1824

Høystærede kiere Ven
Da jeg haaber at De har modtaget mit Brev med Hr Bissen, saa tager jeg mig dog den Frihed hermed at recommandere Dem Hr Smidt Architect, han er en ung Mand af megen Talent og har han vundet fleere Midailler, han ønsker at blive i Rom et par Aar.
Hvad mig selv angaar da er min Sundhed ikke den Bedste næsten idelig plaget af Svimmel og Mave Svækkelse har jeg Perioder hvor jeg er meget Ulykkelig dette har nu varet over to Maaneder, min Doctor meener at det vilde være got om jeg lod Hovedet afhukke, jeg troer det vilde hielpe. – I øvrigt har jeg i Aar havt meget at bestille, men jeg og de andre har faaet en slem Rival i Jensen han maler derpaa løs baade store og smaa, de siger han treffer saa rart, og han maler for godt Kiøb, nu maler han Kongens yngste Datter og Prinsesse Charlotte. nu lev evig väl det ønsker Deres

Hengivne Ven og Tiener
C Horneman

Arkivplacering
m9 1824, nr. 98
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Kunstnermiljøet i København · Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsen og den danske kongemagt
Personer
H.W. Bissen · Frederik 6. · C.A. Jensen · Ole Jørgen Schmidt · Vilhelmine
Sidst opdateret 18.09.2017 Print