The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3597 of 10318
Sender Date Recipient
Christian Horneman [+]

Sender’s Location

København

27.11.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: ST/Herr Etatsraad og Ridder / Thorwaldsen / Rom.
Tilskrift: S T Etatzraad Thorwaldsen.

Abstract

Recommendation of the Danish architect Ole Jørgen Schmidt, who is going to Italy. Horneman’s health is poor. He has a good deal of work but is in competition with the Danish portait painter C.A. Jensen.

See Original [Translation]

Copenhagn d. 27 Nov 1824

Høystærede kiere Ven
Da jeg haaber at De har modtaget mit Brev med Hr Bissen, saa tager jeg mig dog den Frihed hermed at recommandere Dem Hr Smidt Architect, han er en ung Mand af megen Talent og har han vundet fleere Midailler, han ønsker at blive i Rom et par Aar.
Hvad mig selv angaar da er min Sundhed ikke den Bedste næsten idelig plaget af Svimmel og Mave Svækkelse har jeg Perioder hvor jeg er meget Ulykkelig dette har nu varet over to Maaneder, min Doctor meener at det vilde være got om jeg lod Hovedet afhukke, jeg troer det vilde hielpe. – I øvrigt har jeg i Aar havt meget at bestille, men jeg og de andre har faaet en slem Rival i Jensen han maler derpaa løs baade store og smaa, de siger han treffer saa rart, og han maler for godt Kiøb, nu maler han Kongens yngste Datter og Prinsesse Charlotte. nu lev evig väl det ønsker Deres

Hengivne Ven og Tiener
C Horneman

Archival Reference
m9 1824, nr. 98
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Artistic Environment in Copenhagen · Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
H.W. Bissen · Frederik 6. · C.A. Jensen · Ole Jørgen Schmidt · Vilhelmine
Last updated 18.09.2017 Print