The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3574 of 10246
Sender Date Recipient
Niels Schønberg Kurtzhals [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl uden motiv.

26.11.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: ST / Hr Etatsraad og Ridder etc: / Thorvaldsen / Rom.

Abstract

Kurtzhals recommends Ole Jørgen Schmidt to Thorvaldsen. He misses the sculptor and hopes that they will meet again.

See Original

Kjøbenhavn den 26 Novb 1824.

Elskede Thorvaldsen

Med glæde griber jeg denne Leilighed at sende Dig disse par Linier; Overbringeren her af er Herr Archeitect Schmidt, en gamel Bekjendt af mig, som deels ved offentlig og deels ved privat Understøttelse, har været saa lykkelig at see sit Ønske Maal opfylt ved en Udenlandsk Reise – Min Bøn til Dig min ærede Ven er, om at Du ved Din sielden Indflydelse, ville Bidrage til at gjøre ham hans Ophold der saa frugtBringe[n]de som muelig – Af Nyheder har jeg herfra intet at melde dig uden denne at Du har mistet en gammel Veninde i min Moder, hendes Dødsfald indtraf i Janurarii Aaret 1821. Kjære Thorvaldsen var det muelig at Sympathie kunne finde Sted imellem Mennesker –, som lever i saa lang en Afstand fra hinanden, hvor ofte ville Du da ikke føle Virkningen deraf; der forbigaar meget faae Dage at jeg jo ikke med min Familie taler om Dig, og mindes de faae men glade Tiemer vi nød i Dit Selskab, give Gud de ey maatte være de sidste! Min Svoger og Søster, min Kone og Børn tilligemed Din Ven sender Dig mange hjertelige Hilsener

Kuertzhals

Archival Reference
m9 1824, nr. 97
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Fonden ad usus publicos · Cathrine Elisabeth Kurtzhals · Erika Elisa Kurtzhals · Sophie Amalie Kurtzhals · Johann Joachim Schlage · Ole Jørgen Schmidt
Last updated 01.04.2020 Print